Korvetto

Korvetto on selektiivne tärkamisjärgne herbitsiid talirapsile laialeheliste umbrohtude tõrjeks kevadel.

Toime

Korvetto logoKorvetto sisaldab kahte toimeainet: metüülhalauksifeeni (Arylex Active) ja klopüraliidi. Mõlemad kuuluvad sünteetiliste auksiinide herbitsiidide rühma ja imenduvad peamiselt läbi taime lehtede. Visuaalsed tunnused avalduvad tundlikel liikidel tavaliselt mõni päev pärast kasutust. Lõplik mõju avaldub 4-6 nädalat pärast kasutust.

Korvettol on väga hea toime järgmistele üheaastastele laialehelistele umbrohtudele: rukkilill (Cyanus segetum), valge hanemalts (Chenopodium album), põldohakas (Cirsium arvensis), roomav madar ehk virn (Galium aparine), harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum), kukemagun (Papaver rhoeas), verev iminõges (Lamium purpureum), harilik punand (Fumaria officinalis) ja kurerehad (Geranium spp).

Kasutamisjuhend

Kulunorm on 1,0 l/ha talirapsi varsumisest kuni õiepungade moodustumiseni (BBCH 30-50). Parim tulemus saavutatakse umbrohtude varajases kasvufaasis.

Lubatud kasutada 1 kord hooaja jooksul.

Korvetto kasutamise optimaalne päevane temperatuur on alates 10 ℃. Mitmete umbrohtude tõrjel, nagu kukemagun, valge hanemalts, roomav madar ehk virn, verev iminõges ja harilik punand, võib saavutada hea tulemuse ka madalamal temperatuuril, alates 8 ℃. Ära pritsi Korvettoga enne või pärast öökülma.

Korvettot võib segada teiste taimekaitsevahenditega (insektitsiidid, fungitsiidid) ja mikroelementidega.

Järgnevad kultuurid

Erinõudmisi järgnevatele kultuuridele ei ole. Ümberkülvi vajadusel võib külvata teravilja, kõrrelisi heintaimi, rapsi ja maisi. Ära külva ristikut ega söödapeeti.

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine metüülhalauksifeen 5 g/l, klopüraliid 120 g/l
Pakend 3 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Corteva

Vaata veel

Generic placeholder image

Talivilja tööd kevadel

Soovitused talirapsi kasvu reguleerimiseks ja kahjurite tõrjeks

Generic placeholder image

Herbitsiidide klassid

Kasuta klassifikatsiooni, et vähendada resistentsuse tekke võimalust

Prev Next