Brasan 540 EC

Brasan 540 EC on herbitsiid lühiealiste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamiseelseks tõrjeks suvi- ja talirapsil.

Toime

Brasan 540 EC sisaldab kahte toimeainet: dimetakloori ja klomasooni. Dimetakloor tungib taimesse võrsete ja juurekaela kaudu ning takistab rakkude paljunemist. Klomasoon tungib taimesse peamiselt juurte ja võrsete kaudu ning ladestub lehtedesse. Selle tagajärjel on klorofülli moodustumine umbrohutaimes takistatud. Umbrohud kas ei tärka või hävivad kohe pärast tärkamist.

Brasan 540 EC ei mõju põldkannikesele, pikaealistele umbrohtudele ja teraviljale võõrkultuurina.

Kasutamisjuhend

Kulunorm 2,0 l/ha. Brasan 540 EC-d võib suvi- ja talirapsil kasutada pärast külvi, enne tärkamist (BBCH 00-09). Pritsimiskordade arv: 1.

Tähelepanu! Niiskes mullas on preparaadi mõju kiirem. Kestva kuivuse tingimustes võib mõju saabuda hiljem. Täiesti kuival mullal preparaati mitte kasutada. Kergetel, liivastel ja huumusvaestel muldadel on kultuuri kolletumise oht suurem. Võimalik on kultuurtaime kahjustumine ja sellistel muldadel tuleks Brasan 540 EC-ga pritsimisest loobuda. Suur sademetehulk pritsimisjärgsetel päevadel võib põhjustada lehtedel heledaid laike, taimiku hõrenemist ja pärssida kasvu.

NB! Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab dimetakloori, rohkem kui 1,0 kg dimetakloori hektari kohta samal põllul kolme aasta jooksul.

Vee kogus 300 l/ha
Toimeaine 500 g/l dimetakloor, 40 g/l klomasoon 
Pakend 20 l, emulsioonikontsentraat (EC)
Tootja Syngenta Crop Protection AG