Galera

Galera on süsteemne herbitsiid üheaastaste ja mõnede mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsil ning suvirüpsil.

Toime

Galera logoGalera imendub peamiselt lehtede kaudu ning kandub sealt edasi teistesse taimeosadesse, ka juurtesse. Tundlikel umbrohuliikidel ilmneb mõju pärast kemikaaliga töötlemist tavaliselt 1-2 päeva pärast. Umbrohtude kasv peatub ning need hävinevad 3-4 nädala jooksul.

Tõrjub väga hästi harilikku kesalille, teekummelit ja rukkilille.

Kasutamisjuhend

Galerat võib kasutada üksnes kevadel. Sobivaim aeg pritsimiseks on hommikuti ja siis, kui umbrohi on veel väike ja aktiivses kasvufaasis. Pritsimise ajal peaks päevane õhutemperatuur olema kõrgem kui 8–9°C ning öökülmade oht minimaalne. Vihmakindlus saabub 6 tunniga.

Stressis kultuuri ei soovitata pritsida, kuna töödeldud taimed võivad õitsemisega hilineda 14-20 päeva. See võib põhjustada saagikoristuse edasilükkumist ning mõjutada saagi kvaliteeti.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: valgele, punasele, teravatipulisele ja käharale peakapsale ning brokolile ja lillkapsale. NB! Kuna Galera on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuridele professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja. 

Suviraps, suvirüps

Kulunorm 0,3 l/ha. Galerat võib suvirapsil ja –rüpsil kasutada teise pärislehe faasist kuni neljanda pärislehe faasini (BBCH 12-14),

Taliraps

Kulunorm 0,3 l/ha. Preparaati võib kasutada varsumise algusest kuni õienuppude moodustumise faasini, kui pungad on ikka veel kattelehtedega kaetud (BBCH 30-50). Valel ajal kasutamise korral võib tulemuseks olla saagikuse vähenemine. Mitte kasutada sordil Mendel, Quartz ja seemnekasvatuses.

Paagisegud

Galerat ei tohi segada teiste taimekaitsevahendite ega mikroväetistega.

Järelkultuurid

Galeraga töödeldud kultuuri lagunemata taimematerjal võib kahjustada tundlikku järelkultuuri. Tundlikud on järgmised kultuurid:

  • kartul jt maavitsalised
  • hernes, uba, lupiin jt liblikõielised/kaunviljad
  • porgand jt sarikõielised
  • lehtsalat jt korvõielised

Neid kultuure ei ole soovitatav külvata vahetult pärast Galeraga töödeldud kultuurist pärineva taimmaterjali pinnasesse kündmist. Vahendiga töödeldud taimede jäätmed tuleb peenestada ning viia mulda, et tagada preparaadi kiirem lagunemine ning vältida ohtu järelkultuuridele.

Herbitsiidiga töödeldud kultuuride põhku ei tohi kasutada kasvuhoonetes ega komposteerimisel.

Vee kogus 100-400 l/ha
Toimeaine klopüraliid 267 g/l, pikloraam 67 g/l
Pakend 5 L
Tootja Dow AgroSciences