Butisan® Kombi

Butisan Kombi on süsteemne mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varajaseks tärkamisjärgseks kasutamiseks tali- ja suvirapsil kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

Toime

Butisan Kombi on peamiselt mullas toimiv, tärkamiseelne herbitsiid, kuid teda võib kasutada ka kultuuri ja/või umbrohu varajases tärkamisjärgses faasis. Butisan Kombi on kombinatsioon kahest toimeainest: metasakloor ja dimetenamiid-P. Metasakloori optimaalse toime saavutamiseks lahustumisel ja levikul on vajalik piisavalt niiske muld. Dimetenamiid-P toime sõltub mullaniiskusest vähem, kui metasakloori toime, kuid kuivades tingimustes ebapiisava niiskuse korral võib herbitsiidne toime viivituda kuni sademete esinemiseni.

Korralik mulla ettevalmistamine optimaalseteks külvitingimuste loomiseks niiske ühtlase ja mureda mulla näol aitab kaasa herbitsiidi levikule, omastamisele ja efektiivsusele. Samuti külvijärgne rullimine mullakamakate vähendamiseks ja korralik kobestamine mõjub umbrohtude tõrjele positiivselt. Butisan Kombi efektiivsus umbrohtudele sõltub ilmastikust, mullatingimustest ja pritsimise ajast. Tärkamiseelne kasutamine tagab enamike umbrohuliikide parema tõrje. Mõningal juhul on efektiivsus madaratele (Galium spp.) parem varajase tärkamisjärgse pritsimise korral. Hea efektiivsuse saavutamiseks tuleks pritsida enne, kui enamik umbrohte on 1-2 pärislehe kasvufaasis.

Kasutamisjuhend

Kulunorm on nii tali- kui suvirapsi puhul 2,5 l/ha.  Herbitsiidi võib kasutada siis, kui kasvufaasis seeme on mullas kuni idud on mullapinnal nähtavad (BBCH 00-09) või tärkamisest kuni 4.-5. leheni (BBCH 10-18).
Butisan Kombit võib maksimaalselt kasutada 1 kord hooaja jooksul.

Paagisegud

Herbitsiidi võib segada fungitsiididega nagu Focus Ultra, Juventus, Fastac. Butisan Kombi tuleb panna pritsipaaki esimesena. Pidevat segamist tuleb kasutada kõikide segudega. Segus Juventusega võib vahutada.

Vee kogus 200-400 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine metasakloor 200 g/l, dimetenamiid-P 200 g/l
Pakend 10 l, emulsioonkontsentraat
Tootja BASF