JENOT PLUS 050 EC

Jenot Plus 050 EC on süsteemne umbrohutõrjevahend üheaastaste kõrreliste umbrohtude (välja arvatud murunurmikas) ja hariliku orasheina tõrjumiseks rapsis, rüpsis, söödapeedi, suhkrupeedi ja kartuli põldudel.

Toime

Jenot Plus 050 EC toimib eelkõige roheliste taimeosade kaudu ning seetõttu kasutatakse pärast umbrohtude tärkamist. Toimeaine tungib kiiresti lehtedesse ja transporditakse mahlavooluga algkudedesse, kus ta peatab taime edasise arengu. Nähtav toime saabub 10–14 päeva pärast pritsimist ning seda kiirendab soe ilm ja kõrge õhuniiskus. Umbrohulehed kolletuvad, peavõrsed surevad järk-järgult (neid on võimalik kergesti välja tõmmata). JENOT PLUS 050 EC toimib sõltumata pinnase liigist. Mitmeaastastel taimedel ladestub toimeaine süsteemsete omaduste tõttu maa-alustesse osadesse, kus see takistab uute võrsete tekkimist. Taimekasvu jaoks soodne ilm kiirendab umbrohtude hävimist.

Jenot Plus 050 EC tõrjub väga hästi tähtsamaid üheaastasi kõrrelisi umbrohtusid ja orasheina.

Ei tõrju piisavalt murunurmikat. Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, ei hävi.

Kasutamisjuhend

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: põlduba, põldhernes ja porgand. NB! Kuna Jenot Plus 050 EC on laiendatud kasutamiseks põldoale, põldhernele ja porgandile professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Jenot Plusi kasutatakse umbrohtude tõrjumiseks tärkamisjärgselt, kui põhiline osa umbrohtudest on tärganud. Et pritsimislahus pääseks umbrohtudeni, tuleks pritsida enne, kui kultuuri lehed katavad täielikult umbrohulehti.

Kulunorm 0,75–1,25 l/ha: aas-rebasesaba, rukki-kastehein, lusted, tuulekaer, kukehirss.
Kulunorm 1,25–2,0 l/ha: orashein.

Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord kultuuri kohta või 1 kord aastas. Vihmakindlus saabub 1–2 tunni möödudes pritsimisest, sõltuvalt ilmastikutingimustest. Ooteajad: raps ja rüps 90 päeva, põlduba 42 päeva, põldhernes 35 päeva, suhkru-ja söödapeet 60 päeva, kartul 49 päeva, porgand 42 päeva.

Üheaastaste kõrreliste umbrohtude tõrje

(välja arvatud murunurmikas)

Pritsitakse alates umbrohtude kahe lehe faasist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 12–29). Pritsimiseks on parim hetk siis, kui enamik tärganud umbrohtudest on 3 lehe staadiumis. Umbrohud, eriti isekülvanud teravili, mida töödeldakse varakult idanemise järel, võivad pärast taime maapealsete osade hävimist uuesti tärgata.

Pritsimise aeg: kevadel pärast tärkamist; talirapsil ja -rüpsil ka sügisel pärast tärkamist. Otstarbekas on pritsida enne õitsemist, mil kultuurtaimed on veel piisavalt väikesed ega varja umbrohtusid. Kulunorm: 0,75–1,25 l/ha, 200–400 l vett hektari kohta.

Kui ilmastikutingimused on soodsad (soe ja niiske ilm, temperatuur >10 ºC), piisab tavaliselt kulunormist 0,75–1,0 l/ha. Kui umbrohtudel on arenenud juba mitu võrset, tuleks kindla tulemuse saavutamiseks kasutada kõrgeimat soovitatud kulunormi.

Pritsida hommiku- või õhtutundidel, kui mesilaste aktiivne lendlus on lõppenud.

Hariliku orasheina tõrje

Orasheina vastu saavutatakse parim toime, kui orashein on ligikaudu 15–20 cm kõrge. Pritsitakse enamasti kevadel, kui orashein areneb kiiresti. Võib pritsida ka sügisel, kui ilm soodustab orasheina kasvu. Kulunorm 1,25–2,0 l/ha, 200–400 l vett hektari kohta.

Rapsi ja rüpsi on lubatud pritsida nii sügisel kui kevadel alates kultuuri esimesest pärislehest kuni varre pikkuskasvu lõpuni (üheksa sõlmevahet varrel selgesti eristuvad – BBCH 10-39). Kevadel ei pritsita talirapsi ja talirüpsi seemnepõldusid.
Põlduba ja -hernest on lubatud pritsida alates kultuuri esimesest pärislehest kuni varre pikkuskasvu lõpuni (üheksa sõlmevahet varrel selgesti eristuvad – BBCH 10-39).
Suhkru- ja söödapeedi põlde pritsitakse alates kultuuri esimese pärislehe faasist kuni ajani, mil lehestik on lõplikult välja kujunenud ning katab 90% maapinnast (BBCH 10-39).
Kartulit on lubatud pritsida peale tärkamist, alates esimese lehe moodustumisest kuni lehestik on lõplikult välja kujunenud ja read hakkavad omavahel kokku kasvama (BBCH 10-39).
Porgandit võib pritsida alates kultuuri esimese pärislehe faasist kuni ajani, mil porgandijuur on saavutanud lõpliku suuruse (BBCH 10-49).

Lisateave
Toote formulatsioonis sisaldub preparaadi lehtedele kleepumist ja taimesse imendumist soodustav kleepaine. Täiendava kleepaine lisamine pritsimislahusele ei ole vajalik. Vältida ülepritsimist ja töötava pritsi peatumist põllul.

Teraviljakultuurid ja söödataimed on Jenot Plus 050 EC suhtes tundlikud ning pritsimine võib neid kahjustada. Kindlasti tuleb vältida pritsimislahuse edasikandumist või lendumist naaberkultuuridele.

Paagisegud
Jenot Plus 050 EC’d võib segada peedi puhul kaheiduleheliste umbrohtude vastaste tärkamisjärgsete herbitsiididega, siiski ei ole soovitatav juurde segada rohkem kui ühe herbitsiidi. Kartuli puhul nimetatud segusid ei soovitata, sest need võivad tekitada taimekahjustusi. Järgi alati toodete kasutusjuhiseid.

Vee kogus 200–400 l/ha
Toimeaine 50 g/l kvisalofop-P-etüül
Pakend 5 l, emulsioonkontsentraat
Tootja INNVIGO Sp. z o.o.