Butisan® Avant

Butisan Avant on süsteemne mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks kasutamiseks talirapsil ja suvirapsil lühiealiste kaheiduleheliste ja mõningate lühiealiste kõrreliste (rukkikastehein, murunurmikas, isekülvanud teravili) umbrohtude tõrjel.

Toime

Metasakloor imendub valdavalt idanevate üheiduleheliste umbrohuliikide tärkava koleoptiili kaudu. Kaheidulehelistesse umbrohtudesse siseneb metasakloor põhiliselt juurte kaudu, lisaks on mõningane omastamine idanevate idulehtede aluse varreosa (hüpokotüüli) kaudu. Dimetenamiid-P siseneb taime samuti juurte kaudu ja läbi idaneva hüpokotüüli/epikotüüli. Seetõttu on dimetenamiid-P herbitsiidne toime umbrohtudele piiratud idanemise ja varajaste kasvufaasidega. Mõlemad toimeained mõjuvad lehestikule vähe või üldse mitte ja liiguvad/ paiknevad taimes ümber minimaalselt. Kvinmerak omastatakse lehtede ja juurte kaudu ning ta liigub taimes nii ladva kui juurte suunas.

Kasutamisjuhend

Butisan Avant’i efektiivsus sõltub pritsimise ajast ja kultuurist. Talirapsi puhul on herbitsiidi efektiivsus parem kui suvirapsi puhul, seda tänu parematele ilmastikutingimustele, mulla niiskusele ning umbrohtude ja kultuuri kiiremale kasvule. Kasutamine tärkamiseelselt annab parema efektiivsuse enamikele umbrohuliikidele, iseäranis suvirapsis.

Umbrohud on herbitsiidile tundlikud kuni 3.-4. lehe faasini.

Suvi- ja taliraps

Butisan Avant'iga pritsimise kulunormi 2,0 – 2,5 l/ha kasutada rapsi kasvufaasis BBCH 00-09 (külvist kuni koleoptiiliga kaetud idude mullapinnale tärkamiseni) või BBCH 10-14 (tärkamisest kuni 4. pärisleheni). Pritsida 1 kord hooaja jooksul.

Tähelepanu! Et kaitsta põhjavett, ei tohiks kasutada Butisan Avantit ega teisi metasakloori sisaldavaid aineid rohkem kui 750 g metasakloori hektari kohta samal põllul kolme aasta jooksul.

Vee kogus 200-400 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine metasakloor 300 g/l, dimetenamiid-P 100 g/l, kvinmerak 100 g/l
Pakend 10 l, suspoemulsioon
Tootja BASF