Targa Super

Targa Super on süsteemne umbrohutõrjevahend üheaastaste kõrreliste umbrohtude (välja arvatud murunurmikas) ja hariliku orasheina tõrjumiseks suvi- ja talirapsis, suvi- ja talirüpsis, sööda- ning suhkrupeedi- ja kartulipõldudel. Kasutusala on laiendatud väikese kasvupinnaga kultuuridele: põlduba, põldhernes ja porgand.

Toime

Targa Super toimib eelkõige roheliste taimeosade kaudu ning seetõttu kasutatakse pärast umbrohtude tärkamist. Toimeaine tungib kiiresti lehtedesse ja transporditakse mahlavooluga algkudedesse, kus ta peatab taime edasise arengu. Nähtav toime saabub 10–14 päeva pärast pritsimist ning seda kiirendab soe ilm ja kõrge õhuniiskus. Umbrohulehed kolletuvad, peavõrsed surevad järk-järgult (neid on võimalik kergesti välja tõmmata). Targa Super toimib sõltumata pinnase liigist. Mitmeaastastel taimedel ladestub toimeaine süsteemsete omaduste tõttu maa-alustesse osadesse, kus see takistab uute võrsete tekkimist. Ka sellisel juhul kiirendab taimekasvule soodne ilm taimede hävimist.

Targa Super tõrjub väga hästi tähtsamaid üheaastasi kõrrelisi umbrohtusid ja orasheina. Ei tõrju piisavalt murunurmikat.

Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, ei hävi.

Kasutamisjuhend

Targa Super’it kasutatakse umbrohtude tõrjumiseks tärkamisjärgselt, kui põhiline osa umbrohtudest on tärganud. Kultuurid taluvad Targa Super’it hästi, seetõttu võib kasutusaja määramisel võtta eranditult aluseks umbrohtude arengu. Kartuli ja suhkrupeedi põlde pritsitakse alates kultuuri kahe pärislehe faasist kuni ajani, mil kultuuri lehed katavad täielikult umbrohud, nii et pritsimislahus ei pääse enam umbrohtudeni. Rapsi soovitatakse pritsida samuti alates kahe pärislehe faasist.

Targa Super’i formulatsioonis sisaldub preparaadi lehtedele kleepumist ja taimesse imendumist soodustav kleepaine. Täiendava kleepaine lisamine pritsimislahusele ei ole vajalik.

Vihmakindlus: 1-2 tunni möödudes pritsimisest, sõltuvalt ilmastikutingimustest.

Kulunorm 0,75 – 1,25 l/ha: aas-rebasesaba, rukki-kastehein, lusted, tuulekaer, kukehirss
Kulunorm 1,25 – 2,0 l/ha: orashein

Üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrje 

(välja arvatud murunurmikas)
Pritsitakse alates umbrohtude kahe lehe faasist kuni võrsumise lõpuni (BBCH 12–29). Pritsimiseks on parim hetk siis, kui enamik tärganud umbrohtudest on 3 lehe staadiumis.

Pritsimise aeg: kevadel pärast tärkamist; talirapsil ja –rüpsil ka sügisel pärast tärkamist.
Kulunorm: 0,75 - 1,25 l/ha / 200–400 l vett hektari kohta.

Kui umbrohtudel on arenenud juba mitu võrset, tuleks kindla tulemuse saavutamiseks kasutada kõrgeimat soovitatud kulunormi.

Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord kultuuri kohta või 1 kord aastas.

Hariliku orasheina tõrje

Orasheina vastu saavutatakse parim toime, kui orashein on moodustanud toimeaine sidumiseks piisavalt lehemassi, s.t on ligikaudu 15–20 cm kõrge. Soodsate kasutustingimuste korral on võimalik saavutada Targa Superi’ga märkimisväärne pikaajaline toime.

Kulunorm: 1,25 - 2,0 l/ha / 200-400 l vett hektari kohta.

Pritsitakse enamasti kevadel, kui orashein areneb kiiresti. Võib pritsida ka sügisel, kui ilm soodustab orasheina kasvu.
Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord kultuuri kohta või 1 kord aastas.

Ooteajad
Rapsil ja rüpsil on ooteaeg 90 päeva, põldoal 42 päeva, põldhernel 35 päeva, suhkru- ja söödapeedil 60 päeva, kartulil 49 päeva ja porgandil 42 päeva.

Paagisegud
Pärast tärkamist võib teha paagisegusid või järgnevaid pritsimisi teiste rapsiherbitsiididega, nt Galera ja Lontrel 72 SG’ga. Targa Super’it võib segada peedi puhul kaheiduleheliste umbrohtude vastaste tärkamisjärgsete herbitsiididega, siiski soovitame mitte segada juurde rohkem kui ühe herbitsiidi. Kartuli puhul nimetatud segusid ei soovitata, sest need võivad tekitada taimekahjustusi. Järgige tootjate kasutusjuhiseid. 

Vee kogus 200–400 l/ha
Toimeaine 50 g/l kvisalofop-P-etüül
Pakend 5 l, emulsioonkontsentraat
Tootja Bayer CropScience