Clamox

Clamox on süsteemne herbitsiid lühiealiste umbrohtude tõrjeks imasamoksi taluvatel Clearfield (CL) suvirapsi, talirapsi või suvirüpsi sortidel.

Toime

Tähelepanu! Clamox on mõeldud kasutamiseks ainult Clearfield® (CL) hübriidrapsil või Clearfield® rüpsil, mis talub imasamoks’i. Clamox’i kasutamisel tavarapsil või -rüpsil toimub kultuuri täielik hävimine. Lisainfot Clearfield tehnoloogia kohta lead siit.

Clamox imendub nii juurte kui lehtede kaudu, kandudes edasi kogu taime. Efektiivseks umbrohutõrjeks juurte kaudu on vajalik mullaniiskus. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ette valmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Järelmõju võib väheneda pikale veninud kuivades tingimustes.

Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Clamox’it võib kasutada kõigil mullatüüpidel, v.a. väga kerged mullad (liivmuld), suure huumusesisaldusega või kivised mullad (kivid ja rähatükid on mullakihis selgelt nähtavad). Sügaval idanenud umbrohtudele võib tõrje jääda ebapiisavaks.

Eriti hoolikalt tuleb vältida ülekandumise e triiviga tekitatud taimede kahjustusi väljaspool ettenähtud ala. Pärast pritsimist ei tohiks teha mullaharimistöid.

Kasutamisjuhend

Pritsida maksimaalselt 1 kord kulunormiga 1,5 -2,0 l/ha üksnes Clearfield rapsi ja rüpsi kasvufaasis 10-18 (idulehed ilmuvad maapinnale kuni lisandunud on 8. pärisleht). Optimaalne pritsimise aeg on kultuuri kasvufaas 12-16 (2. leht või lehepaar on umbes 1 cm pikkune kuni lisandunud on 6. pärisleht). Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul vali suurem kulunorm.

Paagisegud

Clamox’i paagisegusse tuleb efektiivsuse parandamiseks alati lisada märgaja Dash.

Järelkultuurid

Järelkultuurideks pärast normaalsel ajal koristatud Clearfield suvirapsi või suvirüpsi sobivad: nisu, rukis, tritikale, oder, kaer, hernes, põlduba, kartulid ja mais. Suhkrupeet ei tohi järgnevaks kultuuriks olla.

Vee kogus 100-400 l/ha
Toimeaine metasakloor 375 g/l, imasamoks 17,5 g/l
Pakend 10 l Clamox + 5 l Dash, emulsioonikontsentraat
Tootja BASF

Vaata veel

Generic placeholder image

Clearfield tehnoloogia

Uudne tehnoloogia, mis ühendab tulemusliku umbrohutõrje nimel spetsiaalsed rapsisordid ja Clamox herbitsiidi.

Prev Next