Clearfield kasvatustehnoloogia

Clearfield tehnoloogia ühendab endas spetsiaalse herbitsiidi Clamox ja Clearfield (CL)-rapsisordid.

Herbitsiid Clamox 1,5-2,0 l/ha + märgaja Dash 0,5-1,0 l/ha eeliseks on lai tõrjespekter, mis sisaldab endas ristõieliste umbrohtude nagu põldsinepi, põld-litterheina, samuti virna, kesalille ning eelkultuurina olnud rapsi ja teravilja varise tõrjet.

Clamox’it saab kasutada ainult herbitsiidi tolerantust omavatel sortidel, nn CL- märgisega sortidel.


Clearfield tehnoloogia eelis

Tehnoloogia eeliseks on asjaolu, et ühe pritsimisega saab kontrolli alla nii kaheidulehelised sh ristõielised kui üheaastased kõrrelised umbrohud. Seda saab kasutada ka tärkamisjärgselt pikema perioodi jooksul, olenemata mullaniiskusest ja harimisviisist.

NB! Tõrjevahendi Clamox kasutamisel tuleb tähele panna:
  1. Clamoxit kasutada ainult CL-märgisega sortidel. Pritsides teisi rapsisorte, on tulemuseks täielik rapsitaimiku hävinemine. Soovitatav on jätta rapsi pritsimisel Clamox kõige viimaseks umbohutõrje tööks, pärast pesta paak hoolikalt puhtaks.
  2. Pärast CL - sordi kasvatamist jälgida hoolega põllule jäänud varise hulka
    • Vältida võimalikku teistele põldudele kandumist nii kombaini, mullaharimise masinate kui külvikuga.
    • Pärast koristust teha kõrrekoorimine ja hiljem põllul tärganud varis tõrjuda glüfosaadiga.
    • Järgnevatel teraviljakultuuridel kasutada ainult 2,4 D ja MCPA tüüpi herbitsiide.
  3. Kui CL taliraps sügisel peale pritsimist hävib, tuleb muld harida 15 cm sügavuselt ja 4 nädala pärast võib uuesti külvata. Taliteravilju võib külvata peale pritsimist kündmise järel 8 nädala pärast. CL talirapsi ei tohi samal sügisel uuesti külvata. Kultuuri hävimise korral talvel võib kevadel pärast vähemalt 15 cm sügavuselt mulla harimist külvata suvinisu, otra, kaera, maisi, põldhernest, põlduba, CL suvirapsi ja lutserni/ristikut.