Taliviljade sordid ja puhtimine

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on üheks oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi.

Altpoolt leiad lugemist teemadel:


Vali sertifitseeritud seeme

Pehmed talved, nagu meil viimasel ajal on olnud, toovad esile kogu mullas paikneva umbrohtude seemnevaru ja sellega seoses kasvab vajadus sertifitseeritud seemne kasutamise järele. Kui varasemate aastate külmad talved tegid oma korrektuure, siis viimastel aastatel on kultuurtaimedele konkurentsi pakkuvate võõrliikide ja umbrohtude osakaal märgatavalt suurenenud. Seda eriti nendel põldudel, kus kasutatakse oma toodetud ja kontrollimata seemet. Kontrollimata seemnel puudub garantii ja kogu vastutus on kasutaja enda õlgadel.

Sertifitseeritud seeme - oodatust viljakamKontrollitud seeme on elujõuline ning kvaliteet vastab alati seemne miinimumnõuetele. Kui kvaliteet on madalam kui miinimumnõuded ette näevad, siis seemet ei sertifitseerita. Sertifitseeritud seemnel on alati võimalik arvutada etiketil olevate andmete põhjal külvisenorm, mis tagab optimaalse taimede arvu põllul ning garanteerib seemne ning seeläbi ka kulude kokkuhoiu. Lisaks on taimede tärkamine ning valmimine ühtlane.

Kontrollitud seemne kasutamine aitab põllud puhtana hoida, sest mulda ei viida täiendavalt umbrohuseemneid ega tuulekaera. Seeme on puhastatud ja sorteeritud võimalikult ühtlaseks partiiks, mis on prahi ja muude lisandite vaba.


Talioder

Parim aeg taliodra külviks on 28. august – 5. september, kuid mitte hiljem kui 10. september. Varasema külvi korral tekib ülekasvamisoht, mis omakorda soodustab taimiku haigestumist lehe- ja talvitumishaigustesse. Septembri teise poolde lükkuvad külvid võivad nõrgaks jääda, sest talvitumise eelduseks peaks odral olema vähemalt 3-5 lehte. Taliodra soovitatav külvisenorm on sõltuvalt külviajast 200-250 id tera/m2, hübriidsortidel 180 id tera/m2.

Baltic Agro taliodra sordivalik käesolevaks hooajaks:

UUS! KWS Wallace

Väga kõrge saagikusega kuuerealine taliodra sort, 2020. aastal kõrgeima saagiga Eesti riiklikes katsetes (9,2 t/ha). Keskmine kasvukõrgus 95 cm. Väga hea haiguskindlus võrklaiksuse ja jahukaste osas. Hea talvekindlusega, loomine ja valmimine on varajased. Püsib võrreldes Meridianiga kauem roheline, kuid valmib samaaegselt.

KWS Meridian

Kuuerealine talioder, millel on väga hea võrsumisvõime, hea talvekindlus ning suur saagipotentsiaal (2015. aasta Viljelusvõistluse rekord OÜ Naeris 12,0 t/ha). Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses saagikuselt teine sort, 6,9 t/ha.

KWS odrasordid Meridian ja Wallace
KWS taliodrasordid Meridian ja Wallace. Vasakpoolne foto Kuusiku KK, 08.07.2021, parempoolne foto 01.07.2020 Lätis.

Wootan

Kuuerealine saagikas hübriidoder. Põhja-Euroopas on hübriidodra sordid tänu oma suurele saagipotentsiaalile populaarsed. Lisaks loetakse eeliseks võimalust saak varakult koristada ning läbi selle taliraps õigeaegselt maha külvata. Meie sordivalikus on juba mõned aastad Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sort Wootan. Hyvido sortide eelis on kiire algareng, tänu millele suudavad taimed mitmeid probleemseid umbrohtusid alarindesse suruda. Varase võrsumisega kasutatakse maksimaalselt kasvuruumi ja toitaineid, umbrohud jäävad ruumi puuduse ja toitainete vähesuse tõttu kängu. Keskmisest laiem lehepind tagab intensiivsema fotosünteesi.

Katsetulemused

Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses kõige paremini võrsunud sort: ühe taime kohta kuni 10 võrset. Võrreldes Jakobuse ja KWS Meridianiga saavutas täisküpsuse 8 päeva varem ja oli nimetatud kolmest sordist kõige haiguskindlam.

Lisaks Kuusiku Katsekeskusele rajati ka Krootuse Agro tootmispõllule hübriidtaliodra ja tavasordi võrdluskatse. Sarnaselt katsekeskuse vaatlustele erinesid ka tootmispõllul sordid tugevalt võrsumise poolest. Hübriidtalioder oli paremini võrsunud, kuid õrnema kõrrega, tavasordil jäi võrsumine tagasihoidlikumaks, kuid kõrs oli tugevam. Hübriidsort tõi tavasordiga võrreldes saagilisa 1,12 t/ha.

Talioder Wootan, Kuusiku 2019 kevadel Talioder Wootan, Kuusiku KK 12.04.2019.
 
Talioder Wootan, 2019 mai Talioder Wootan, Krootuse Agro OÜ 31.05.2019.
 

Talirukis

Talirukki külviaeg langeb taliodraga sarnaselt septembri esimesse dekaadi. Edukaks talvitumiseks peab rukkil sügisel arenema 3-5 võrset, vähemate võrsetega taimed ei suuda talveks piisavalt varuaineid koguda ja ei pruugi seetõttu talvituda. Need taimed, mis talve üle elavad, võrsuvad küll kevadel edasi, kuid nende pead on lühemad ja väiksema pähikute arvuga ning saak jääb madalamaks.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks järgmised talirukki sordid:

Helltop

Hübriidrukis, mis paistab silma madala kasvu ja suurepärase seisukindluse poolest. Sorti iseloomustab kõrge saagikus, väga suur tera ning väga hea haiguskindlus.

Talirukis Helltop katsepõllul
Talirukis Helltop juuli alguses
Talirukis Helltop. Viljandi KK, 08.07.2021.
 

KWS Bono

Väga hea põuataluvuse ning kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. PollenPlus® süsteem tagab resistentsuse tungaltera suhtes.

KWS Vinetto

Kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. PollenPlus® süsteem tagab resistentsuse tungaltera suhtes.

KWS Berado

KWS'i uue põlvkonna hübriidrukis. Väga kõrge saagipotentsiaaliga. PollenPlus® süsteem kaitseb tungaltera eest. Lühema kõrre ja hea seisukindlusega. Sobivaim külviaeg septembri algus, kuid võib külvata ka kuni 15. septembrini.


Talinisu

Talinisu külviaeg algab harilikult septembri algusest ja võib pika sügise korral venida oktoobri esimeste päevadeni. Siiski tasuks vältida ekstreemselt hiliseid külve. Kui oktoober tuleb keskmisest jahedam, on taimede kasv aeglane ja selle tõttu aeglustub ka varuainete kogumine. Taim ei suuda lehtedesse ja võrsumissõlme piisavalt süsivesikuid varuda ja see omakorda toob kaasa talvekindluse vähenemise.

Külvisenorm oleneb suuresti sordi eripäradest. Hea võrsumisvõimega sortidel võiks see jääda vahemikku 300-350 id tera/m2. Kõrge 1000 tera massiga sortidel võiks külvisenorm küündida isegi kuni 500 id tera/m2.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks talinisu sordid:

UUS! Lemmy

Lemmy on Saaten Unioni varasemapoolne väga saagikas nisusort. Kvaliteediklassilt on tegemist A klassi toidunisuga. Varasuse poole pealt võrreldav sordiga Ada. Lemmy on pigem pea-tüüpi nisu, ehk moodustab keskmisest suurema tera ning annab paremaid tulemusi suurema külvisnormi puhul. Sobivaim külviaeg septembri esimene pool.

Talinisu Lemmy katsepõllul
Talinisu Lemmy juuli alguses
Talinisu Lemmy. Leedu, 06.07.2021.
 

Malunas

Stabiilse saagi, väga hea võrsumisvõime ja talvekindlusega sort. Võrreldes Skageniga on Malunas tumedama värvusega ja püstise lehega. Keskkonnatingimustest põhjustatud stressi välja ei näita, püsib ka põuasel perioodil ilusa ja rohelisena. Valmimise poolest on Skagenist mõni päev varasem. 2020. aasta riiklike sordivõrdluskatsete keskmine saagikus 9,14 t/ha.

Talinisu Malunas katsepõllul
Talinisu Malunas pead lähemalt
Talinisu Malunas Viljandi katsekeskuses 08.07.2021.
 

Skagen

Suure saagipotentsiaaliga keskvalmiv sort. Külvisenorm võiks olla suurem, sest kõrge saak on tingitud suurest peast. Võrsumise poolest on Malunasest pisut kehvem. Kuusiku KK 2018. a sügisese vaatluse põhjal kasvatab enne talve suhteliselt tiheda ja maadligi hoidva lehemassi, kevadel suudab talvestressist kiiresti taastuda. 2020. aasta riiklike sordivõrdluskatsete keskmine saagikus 9,39 t/ha. Baltic Agro 2020. aasta sordivõrdluskatses kõige parema kvaliteediga sort.

Talinisu Skagen Viljandi katsepõllul
Talinisu Skagen juuli alguses
Talinisu Skagen Viljandi katsekeskuses 08.07.2021.
 

Informer

Sort, mis sobib hiliseks külviks. Tugeva kõrrega, mis tagab väga hea lamandumiskindluse. Võimsa suure pea ja suure teraga sort. Valmimise poolest hiline ja saagipotentsiaal väga kõrge. Baltic Agro 2020. aasta sordivõrdluskatse kõige saagikam sort, 10,48 t/ha. Vaata katse tulemusi
Baltic Agro poolt pakutav Informer seeme on töödeldud innovatiivse seemneväetisega Dr. Green Prime.

Talinisu Informer põllul
Talinisu Informer pead lähemalt
Talinisu Informer Leedus. Vasakpoolne foto 06.07.2021, parempoolne 30.06.2020.
 

Julius

Stabiilse saagiga ja kasvukoha suhtes vähenõudlik keskvalmiv sort. Sobib hästi raskematele savistele maadele.

Toras

Märkimisväärse talvekindlusega talinisu sort, mis on keskmisest fusarioosikindlam ning sobib hilisemaks külviks.

Varastest talinisu sortidest leiab meie valikust Edvinsi, Ramiro ja Fredise.


Puhtimine

Taliteraviljade puhtimine tagab taimedele varajases arengufaasis esmase kaitse nii seemnete pinnal olevate kui ka mulla või õhu kaudu levivate haigustekitajate vastu. Lend- ja kõvanõgede puhul on puhtimine ainuke võimalus vältida haiguse levikut põllul, sest kasvuaegne tõrjevõimalus puudub.

Baltic Agro tootevalikus on taliviljade puhtimiseks järgmised preparaadid:

Bariton Super

Laia toimespektriga puhis, mis tõrjub efektiivselt nii mullas leiduvaid kui ka taimejäänuste ja seemnetega levivaid seenhaigusi. Süsteemne mõju hävitab nii seemne pinnal paiknevaid kui ka seemne sisse tunginud haigustekitaja eosed. Bariton Super sisaldab kolme toimeainet: protiokonasool, tebukonasool ja fludioksoniil.

  • Protiokonasool ja tebukonasool tõrjuvad efektiivselt lend- ja kõvanõge, odra-triiptõbe ja kõrreliste võrklaiksust. Lisaks on protiokonasool väga tõhus seemnetega leviva lumiseene nakkuse ära hoidmiseks.
  • Fludioksoniilil on kauakestev toime juuremädanike ja lumiseene tõrjumisel.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,0 l/t.

Vibrance Duo

Sisaldab sedaksaani ja fludioksoniili. Sedaksaan on lokaalsüsteemne fungitsiid, mis põhjustab seenpatogeenides olulise rakuenergia katkemise. Fludioksoniil on kontaktne fungitsiid, mis tungib seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu. Lisaks on preparaadil soodne mõju juurestiku arengule. Tänu tugevatele ja tervetele juurtele suudab taim mullast tõhusamalt toiteelemente ja vett omastada. Elujõuline taim on haigustele, kahjuritele ning ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastupidavam.

Katsetulemus

Positiivset mõju näitas ka koostöös Kuusiku Katsekeskusega 2018. aastal läbi viidud katse. Preparaadiga Vibrance Duo puhitud seemnetega põllu osal kasvanud taimedel oli jõulisem juurestik. Tulemuseks saadi 500 kg/ha kõrgem saagikus ning 75 € suurem puhastulu.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale 1,5-2,0 l/t.

Vibrance Pro

Kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haiguste kaitseks. Sisaldab tritikonasooli ning Vibrance Duost tuntud sedaksaani ja fludioksoniili. Tritikonasool pärsib seeneraku membraanis sterooli sünteesi, lekitades sellega tsütoplasma sisu ja hävitades nii haigustekitaja. Ka Vibrance Pro on juurekava arengut stimuleeriva toimega. Puhis on saadaval ainult 1000-liitrises IBC konteineris.
Kui ei ole märgitud teisiti, siis on Baltic Agrost ostetud talivilja seemned puhitud Vibrance Pro'ga.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,5-2,0 l/t.

Celest Trio 060 FS

Kolme-toimeaineline kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega levivate ja mullas leiduvate haigustekitajate tõrjeks. Annab taimedele kasvu alguses kaitse odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse, helelaiksuse, jahukaste ja fusariooside vastu.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,5-2,0 l/t.

Kinto Plus

Kolme-toimeaineline puhtimisvahend kõikidele teraviljadele. Efektiivne järgmiste haiguste vastu: nisu-kõvanõgi, nisu-lendnõgi, odra-lendnõgi, fusarioos (fusarium liigid), lumiseen, odra-triiptõbi, tüfuloos, rukki-kõrrenõgi. Sarnaselt Vibrance Duo-le on ka Kinto Plus füsioloogilise toimega juurestiku arengule. Tänu tugevale, arenenud juurekavale paraneb toiteelementide ning vee omastamine ja tärkamine on kiirem ning ühtlasem. Taimik on juba sügisel elujõuline ja suudab parema talvekindluse tagamiseks piisavalt varuaineid koguda.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 120-150 ml/100 kg seemnetele.


Lisaainete kasutamine puhtimisel

Keemilisele puhtimisvahendile soovitame lisada taime algarenguks ning tugeva juurestiku moodustumiseks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid.

Tulu lisaainetega puhtimisest
2018. a katse tulemused talinisu puhtimisel lisaainetega. Kontroll on puhitud üksnes Baytan Trio'ga, ülejäänud variandid Baytan Trio + lisaainetega.
*
Kvaliteedi põhjal oli tegemist I klassi toidunisuga, tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud 160 €/t.

Humistar

Sisaldab humiinhappeid, mis loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna. Soodustab toiteelementide efektiivsemat omastamist ja aitab kaasa tugeva juuresüsteemi arengule. Kulunorm 2,0 l/t.

Ruter AA

Sisaldab vabasid aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor ja kaalium aktiveerivad juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2,0 l/t.

Turbo Root

Kasutusvalmis lahus, mis sisaldab võrdsetes osades Humistari ja Ruter AA’d. Kulunorm 4,0 l/ha.

Katsetulemused

Humistari ja Ruter AA'ga puhtimise mõju saagikusele tutvustasime ka Põlluteates nr 2/2021 - vaata katsetulemusi.

Tradecorp AZ

Sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu. Kulunorm 150-200 g/t.

BioStart

Sisaldab kasulikke mikroorganisme, kes tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, soodustades idanemist ja edasist taime arengut. Tootes sisalduvad bakterid kaitsevad taimi erinevate mullapatogeenide eest ja parandavad taime toitumist, muutes kaaliumi, õhulämmastiku ning raskesti lahustuva fosfori taimele kättesaadavaks. Lisaks sisaldab BioStart ka mükoriisat, mis on võimeline taime juurtega sümbioosi looma ning seeläbi kasulikku koostööd tegema. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada. Parandab ka mulla struktuursust, eritab mulda glomaliini, mis toimib kui liim, sidudes väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks. Tulemuseks on poorne ja tihenemise eest kaitstud muld. Kulunorm 0,5-1,0 l/t.

Katsetulemused

Tradecorp AZ'i ja BioStartiga puhtimise mõju saagikusele tutvustasime ka Põlluteates nr 2/2021 - vaata katsetulemusi.

UUS! Dr. Green Prime

Vees lahustuv ning kergesti imenduv väetis koos mikroelementidega peamiselt seemnete töötlemiseks, kuid sobib ka lehtede kaudu pritsimiseks. Koostises on toitained + MicroActive kompleks (aminohapped + vitamiinid B1, C). Väetist soovitatakse kasutada seemnete töötlemiseks külvimaterjali ettevalmistamise ajal. Mikroelemendid raud, mangaan ja tsink imenduvad kergesti seemnetesse ning kõik toitained on vees lahustuvad. Kulunorm 200 g/t.

Dr Green Prime mõju juurestiku arengule
Dr Green Prime'iga puhitud talinisu taimed Kuusiku katsekeskuses. Vasakpoolne foto sügisel 2020, parempoolne kevadel 2021.

Vaata veel

Generic placeholder image

Dr Green Prime

Toitainete allikas talveks

Generic placeholder image

Määrame seemnete idanevuse

Saad täpsemalt hinnata viljaseemne varusid ning planeerida külvi

Generic placeholder image

Põllupäeviku podcast

Sarja 7. ja 9. osas olid arutlusel sortide omadused, katsetulemused ja sügisesed tööd

Prev Next