Taliviljade sordid

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on üheks oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi.

Altpoolt leiad sortide tutvustused:


Vali sertifitseeritud seeme

Pehmed talved, nagu meil viimasel ajal on olnud, toovad esile kogu mullas paikneva umbrohtude seemnevaru ja sellega seoses kasvab vajadus sertifitseeritud seemne kasutamise järele. Kui varasemate aastate külmad talved tegid oma korrektuure, siis viimastel aastatel on kultuurtaimedele konkurentsi pakkuvate võõrliikide ja umbrohtude osakaal märgatavalt suurenenud. Seda eriti nendel põldudel, kus kasutatakse oma toodetud ja kontrollimata seemet. Kontrollimata seemnel puudub garantii ja kogu vastutus on kasutaja enda õlgadel.

Sertifitseeritud seeme - oodatust viljakamKontrollitud seeme on elujõuline ning kvaliteet vastab alati seemne miinimumnõuetele. Kui kvaliteet on madalam kui miinimumnõuded ette näevad, siis seemet ei sertifitseerita. Sertifitseeritud seemnel on alati võimalik arvutada etiketil olevate andmete põhjal külvisenorm, mis tagab optimaalse taimede arvu põllul ning garanteerib seemne ning seeläbi ka kulude kokkuhoiu. Lisaks on taimede tärkamine ning valmimine ühtlane.

Kontrollitud seemne kasutamine aitab põllud puhtana hoida, sest mulda ei viida täiendavalt umbrohuseemneid ega tuulekaera. Seeme on puhastatud ja sorteeritud võimalikult ühtlaseks partiiks, mis on prahi ja muude lisandite vaba.


Talioder

Parim aeg taliodra külviks on 28. august – 5. september, kuid mitte hiljem kui 10. september. Varasema külvi korral tekib ülekasvamisoht, mis omakorda soodustab taimiku haigestumist lehe- ja talvitumishaigustesse. Septembri teise poolde lükkuvad külvid võivad nõrgaks jääda, sest talvitumise eelduseks peaks odral olema vähemalt 3-5 lehte. Taliodra soovitatav külvisenorm on sõltuvalt külviajast 200-250 id tera/m2, hübriidsortidel 180 id tera/m2.

Baltic Agro taliodra sordivalik käesolevaks hooajaks:

UUS! KWS Wallace

Väga kõrge saagikusega kuuerealine taliodra sort, 2020. aastal kõrgeima saagiga Eesti riiklikes katsetes (9,2 t/ha). Keskmine kasvukõrgus 95 cm. Väga hea haiguskindlus võrklaiksuse ja jahukaste osas. Hea talvekindlusega, loomine ja valmimine on varajased. Püsib võrreldes Meridianiga kauem roheline, kuid valmib samaaegselt.

KWS Meridian

Kuuerealine talioder, millel on väga hea võrsumisvõime, hea talvekindlus ning suur saagipotentsiaal (2015. aasta Viljelusvõistluse rekord OÜ Naeris 12,0 t/ha). Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses saagikuselt teine sort, 6,9 t/ha.

KWS odrasordid Meridian ja Wallace
KWS taliodrasordid Meridian ja Wallace. Vasakpoolne foto Kuusiku KK, 08.07.2021, parempoolne foto 01.07.2020 Lätis.

Wootan

Kuuerealine saagikas hübriidoder. Põhja-Euroopas on hübriidodra sordid tänu oma suurele saagipotentsiaalile populaarsed. Lisaks loetakse eeliseks võimalust saak varakult koristada ning läbi selle taliraps õigeaegselt maha külvata. Meie sordivalikus on juba mõned aastad Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sort Wootan. Hyvido sortide eelis on kiire algareng, tänu millele suudavad taimed mitmeid probleemseid umbrohtusid alarindesse suruda. Varase võrsumisega kasutatakse maksimaalselt kasvuruumi ja toitaineid, umbrohud jäävad ruumi puuduse ja toitainete vähesuse tõttu kängu. Keskmisest laiem lehepind tagab intensiivsema fotosünteesi.

Katsetulemused

Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses kõige paremini võrsunud sort: ühe taime kohta kuni 10 võrset. Võrreldes Jakobuse ja KWS Meridianiga saavutas täisküpsuse 8 päeva varem ja oli nimetatud kolmest sordist kõige haiguskindlam.

Lisaks Kuusiku Katsekeskusele rajati ka Krootuse Agro tootmispõllule hübriidtaliodra ja tavasordi võrdluskatse. Sarnaselt katsekeskuse vaatlustele erinesid ka tootmispõllul sordid tugevalt võrsumise poolest. Hübriidtalioder oli paremini võrsunud, kuid õrnema kõrrega, tavasordil jäi võrsumine tagasihoidlikumaks, kuid kõrs oli tugevam. Hübriidsort tõi tavasordiga võrreldes saagilisa 1,12 t/ha.

Talioder Wootan, Kuusiku 2019 kevadel Talioder Wootan, Kuusiku KK 12.04.2019.
 
Talioder Wootan, 2019 mai Talioder Wootan, Krootuse Agro OÜ 31.05.2019.
 

Talirukis

Talirukki külviaeg langeb taliodraga sarnaselt septembri esimesse dekaadi. Edukaks talvitumiseks peab rukkil sügisel arenema 3-5 võrset, vähemate võrsetega taimed ei suuda talveks piisavalt varuaineid koguda ja ei pruugi seetõttu talvituda. Need taimed, mis talve üle elavad, võrsuvad küll kevadel edasi, kuid nende pead on lühemad ja väiksema pähikute arvuga ning saak jääb madalamaks.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks järgmised talirukki sordid:

Helltop

Hübriidrukis, mis paistab silma madala kasvu ja suurepärase seisukindluse poolest. Sorti iseloomustab kõrge saagikus, väga suur tera ning väga hea haiguskindlus.

Talirukis Helltop katsepõllul
Talirukis Helltop juuli alguses
Talirukis Helltop. Viljandi KK, 08.07.2021.
 

KWS Bono

Väga hea põuataluvuse ning kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. PollenPlus® süsteem tagab resistentsuse tungaltera suhtes.

KWS Vinetto

Kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. PollenPlus® süsteem tagab resistentsuse tungaltera suhtes.

KWS Berado

KWS'i uue põlvkonna hübriidrukis. Väga kõrge saagipotentsiaaliga. PollenPlus® süsteem kaitseb tungaltera eest. Lühema kõrre ja hea seisukindlusega. Sobivaim külviaeg septembri algus, kuid võib külvata ka kuni 15. septembrini.


Talinisu

Talinisu külviaeg algab harilikult septembri algusest ja võib pika sügise korral venida oktoobri esimeste päevadeni. Siiski tasuks vältida ekstreemselt hiliseid külve. Kui oktoober tuleb keskmisest jahedam, on taimede kasv aeglane ja selle tõttu aeglustub ka varuainete kogumine. Taim ei suuda lehtedesse ja võrsumissõlme piisavalt süsivesikuid varuda ja see omakorda toob kaasa talvekindluse vähenemise.

Külvisenorm oleneb suuresti sordi eripäradest. Hea võrsumisvõimega sortidel võiks see jääda vahemikku 300-350 id tera/m2. Kõrge 1000 tera massiga sortidel võiks külvisenorm küündida isegi kuni 500 id tera/m2.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks talinisu sordid:

UUS! Lemmy

Lemmy on Saaten Unioni varasemapoolne väga saagikas nisusort. Kvaliteediklassilt on tegemist A klassi toidunisuga. Varasuse poole pealt võrreldav sordiga Ada. Lemmy on pigem pea-tüüpi nisu, ehk moodustab keskmisest suurema tera ning annab paremaid tulemusi suurema külvisnormi puhul. Sobivaim külviaeg septembri esimene pool.

Talinisu Lemmy katsepõllul
Talinisu Lemmy juuli alguses
Talinisu Lemmy. Leedu, 06.07.2021.
 

Malunas

Stabiilse saagi, väga hea võrsumisvõime ja talvekindlusega sort. Võrreldes Skageniga on Malunas tumedama värvusega ja püstise lehega. Keskkonnatingimustest põhjustatud stressi välja ei näita, püsib ka põuasel perioodil ilusa ja rohelisena. Valmimise poolest on Skagenist mõni päev varasem. 2020. aasta riiklike sordivõrdluskatsete keskmine saagikus 9,14 t/ha.

Talinisu Malunas katsepõllul
Talinisu Malunas pead lähemalt
Talinisu Malunas Viljandi katsekeskuses 08.07.2021.
 

Skagen

Suure saagipotentsiaaliga keskvalmiv sort. Külvisenorm võiks olla suurem, sest kõrge saak on tingitud suurest peast. Võrsumise poolest on Malunasest pisut kehvem. Kuusiku KK 2018. a sügisese vaatluse põhjal kasvatab enne talve suhteliselt tiheda ja maadligi hoidva lehemassi, kevadel suudab talvestressist kiiresti taastuda. 2020. aasta riiklike sordivõrdluskatsete keskmine saagikus 9,39 t/ha. Baltic Agro 2020. aasta sordivõrdluskatses kõige parema kvaliteediga sort.

Talinisu Skagen Viljandi katsepõllul
Talinisu Skagen juuli alguses
Talinisu Skagen Viljandi katsekeskuses 08.07.2021.
 

Informer

Sort, mis sobib hiliseks külviks. Tugeva kõrrega, mis tagab väga hea lamandumiskindluse. Võimsa suure pea ja suure teraga sort. Valmimise poolest hiline ja saagipotentsiaal väga kõrge. Baltic Agro 2020. aasta sordivõrdluskatse kõige saagikam sort, 10,48 t/ha. Vaata katse tulemusi
Baltic Agro poolt pakutav Informer seeme on töödeldud innovatiivse seemneväetisega Dr. Green Prime.

Talinisu Informer põllul
Talinisu Informer pead lähemalt
Talinisu Informer Leedus. Vasakpoolne foto 06.07.2021, parempoolne 30.06.2020.
 

Julius

Stabiilse saagiga ja kasvukoha suhtes vähenõudlik keskvalmiv sort. Sobib hästi raskematele savistele maadele.

Toras

Märkimisväärse talvekindlusega talinisu sort, mis on keskmisest fusarioosikindlam ning sobib hilisemaks külviks.

Varastest talinisu sortidest leiab meie valikust Edvinsi, Ramiro ja Fredise.


Vaata veel

Generic placeholder image

Dr Green Prime

Toitainete allikas talveks

Generic placeholder image

Määrame seemnete idanevuse

Saad täpsemalt hinnata viljaseemne varusid ning planeerida külvi

Prev Next