Taliviljade sordid

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on üheks oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi. Teine oluline näitaja on seemnete 1000 tera mass. Selle näitaja puhul tähendab mõne grammiga eksimine kümnetes kilogrammides möödalaskmist külvisenormis.

Altpoolt leiad sortide tutvustused:


Kuula Põlluteadet

Vali sertifitseeritud seeme

Sertifitseeritud seeme - oodatust viljakamSertifitseeritud seeme on elujõuline ning kvaliteet vastab alati seemne miinimumnõuetele. Kui kvaliteet on madalam kui miinimumnõuded ette näevad, siis seemet ei sertifitseerita. Sertifitseeritud seemnel on alati võimalik arvutada etiketil olevate andmete põhjal külvisenorm, mis tagab optimaalse taimede arvu põllul ning garanteerib seemne ning seeläbi ka kulude kokkuhoiu. Lisaks on taimede tärkamine ning valmimine ühtlased.

Kontrollitud seemne kasutamine aitab põllud puhtana hoida, sest mulda ei viida täiendavalt umbrohuseemneid ega tuulekaera. Seeme on puhastatud ja sorteeritud võimalikult ühtlaseks partiiks.


Talioder

Parim aeg taliodra külviks on 25. august – 5. september, kuid mitte hiljem kui 10. september. Varasema külvi korral tekib ülekasvamisoht, mis omakorda soodustab taimiku haigestumist lehe- ja talvitumishaigustesse. Septembri teise poolde lükkuvad külvid võivad nõrgaks jääda, sest talvitumiseks peaks odral olema vähemalt 3-5 lehte.

Baltic Agro taliodra sordivalik käesolevaks hooajaks:

UUS! Bordeaux

Saagikas kaherealine oder. 2022. a Eesti riiklikes katsetes andis keskmiselt 8,5 t/ha. Keskmine mahukaal 2022. a riiklikes katsetes 670 g/l (keskmiselt 47 g/l rohkem kui katses olnud kuuerealistel). Väga hea talvekindlus, loomine ja valmimine kuni 5 päeva hilisem kui kuuerealistel sortidel. Näiteks oli 2022. a Eesti riiklikes katsetes kasvupäevade arv keskmiselt 3 päeva rohkem kui katses olnud kuuerealistel sortidel. Keskmine kasvukõrgus 2022. a Eesti riiklikes katsetes 80 cm ehk siis pigem madal. Kaherealiste otrade eelis kuuerealiste ees on parem ohete eraldumine ning suurem seemne ühtlikkus. Sordile on omane violetne värvus.

Talioder Bordeaux põllul
Talioder Bordeay juuni alguses
Talioder Bordeaux. Leedu, 06.07.2022.
 

KWS Wallace

Kõrge saagikusega kuuerealine taliodra sort. 2022. a Eesti riiklikes katsetes keskmine saagikus 8,0 t/ha ja mahukaal 639 g/l (keskmiselt 16 g/l rohkem kui teistel katses olnud sortidel). Keskmine kasvukõrgus 2022. a Eesti riiklikes katsetes 85 cm. Väga hea haiguskindlus võrklaiksuse ja jahukaste osas. Hea talvekindlus, loomine ja valmimine on varajased. Püsib võrreldes KWS Meridianiga kauem roheline, kuid valmib samaaegselt.

KWS Meridian

Kuuerealine talioder, millel on väga hea võrsumisvõime, hea talvekindlus ning suur saagipotentsiaal (2015. aasta Viljelusvõistluse rekord OÜ Naeris 12,0 t/ha). Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses saagikuselt teine sort, 6,9 t/ha.

SY Wootan

Kuuerealine saagikas hübriidoder. Põhja-Euroopas on hübriidodra sordid tänu oma suurele saagipotentsiaalile populaarsed. Lisaks loetakse eeliseks võimalust saak varakult koristada ning seeläbi taliraps õigeaegselt maha külvata. Meie sordivalikus on juba mõned aastad Syngenta Hyvido hübriidtaliodra sort Wootan. Hyvido sortide eelis on kiire algareng, tänu millele suudavad taimed mitmeid probleemseid umbrohtusid alarindesse suruda. Varase võrsumisega kasutatakse maksimaalselt kasvuruumi ja toitaineid, umbrohud jäävad ruumi puuduse ja toitainete vähesuse tõttu kängu. Keskmisest laiem lehepind tagab intensiivsema fotosünteesi.

Katsetulemused

Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses kõige paremini võrsunud sort: ühe taime kohta kuni 10 võrset. Võrreldes Jakobuse ja KWS Meridianiga saavutas täisküpsuse 8 päeva varem ja oli nimetatud kolmest sordist kõige haiguskindlam.

Lisaks Kuusiku Katsekeskusele rajati ka 2019. a Krootuse Agro AS-i tootmispõllule hübriidtaliodra ja liinsordi võrdluskatse. Sarnaselt katsekeskuse vaatlustele erinesid ka tootmispõllul sordid tugevalt võrsumise poolest. Hübriidtalioder oli paremini võrsunud, kuid õrnema kõrrega, tavasordil jäi võrsumine tagasihoidlikumaks, kuid kõrs oli tugevam. Hübriidsort tõi tavasordiga võrreldes saagilisa 1,12 t/ha.

Talioder Wootan, Kuusiku 2019 kevadel Talioder Wootan, Kuusiku KK 12.04.2019.
 
Talioder Wootan, 2019 mai Talioder Wootan, Krootuse Agro OÜ 31.05.2019.
 

UUS! SY Maliboo

Saagikas, väga hea võrsumisvõimega kuuerealine Syngenta Hyvido perekonna hübriidtalioder. Väga hea talvekindluse ja haiguskindlusega. Kõrgekasvuline, kesk-varane valmija. Sordiaretuse käigus on tugevdatud sordi viljapea alust, et ennetada pea murdumist.

2022. aasta sügisel rajasime Harjumaal ettevõttes Naeris OÜ taliodra sordivõrdluskatse. Kõik 3 sorti talvitusid suurepäraselt (vt allolevaid fotosid). Peagi on oodata saagi ja kvaliteedi tulemusi.

Taliodra sordivõrdluskatse, sügis 2022Vasakult: Bordeaux, Wootan, Maliboo 24.10.2022
Taliodra sordivõrdluskatse, kevad 2023Vasakult: Bordeaux, Wootan, Maliboo 16.05.2023

Talirukis

Talirukki külviaeg langeb taliodraga sarnaselt septembri esimesse dekaadi. Edukaks talvitumiseks peab rukkil sügisel arenema 3-5 võrset, vähemate võrsetega taimed ei suuda talveks piisavalt varuaineid koguda ja ei pruugi seetõttu talvituda. Need taimed, mis talve üle elavad, võrsuvad küll kevadel edasi, kuid nende pead on lühemad ja väiksema pähikute arvuga ning saak jääb madalamaks.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks järgmised talirukki sordid:

KWS Bono

Väga hea põuataluvuse ning kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. Sobib hästi silo tootmiseks. PollenPlus® süsteem kaitseb tungaltera eest.

KWS Berado

KWS'i uue põlvkonna hübriidrukis. Väga kõrge saagipotentsiaaliga. Lühema kõrre ja hea seisukindlusega. PollenPlus® süsteem kaitseb tungaltera eest.


Talinisu

Talinisu külviaeg algab harilikult septembri algusest ja võib pika sügise korral venida oktoobri esimeste päevadeni. Siiski tasuks vältida ekstreemselt hiliseid külve. Kui oktoober tuleb keskmisest jahedam, on taimede kasv aeglane ja seetõttu aeglustub ka varuainete kogumine. Taim ei suuda lehtedesse ja võrsumissõlme piisavalt süsivesikuid varuda ega tugevat juurestikku kasvatada ja see omakorda toob kaasa talvekindluse vähenemise.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks talinisu sordid:

UUS! Hyacinth

Saaten Unioni on väga hea võrsumisvõimega varajane hübriidnisu sort. Kasvukõrgus pigem madalamapoolne, tänu sellele lamandumisele vastupidavam. Hübriidile omaselt tuleks sort vara külvata, valmimise poolest samuti pigem varane.

Talinisu Hyacinth 19. aprillil, külvatud 6. septembril
6. septembril Saaremaal külvatud talinisu Hyacinth 19.04.2023

UUS! KWS Ahoi

Hea stressitaluvusega varajane talinisu sort. Varasuse poolest võrreldav sordiga Ada, 2022. a Eesti riiklikes katsetes oli kasvupäevade arv Adaga täpselt sama. Kasvukõrgus pigem madalam, 2022. a Eesti riiklikes katsetes keskmiselt 79 cm (katses olnud kaheksast sordist oli KWS Ahoi kõige madalama kasvuga). Saagikus 2022. a riiklikes katsetes keskmiselt 8,7 t/ha, proteiin 12,3%, langemisarv 349 sek ja mahukaal 786 g/l.

Lemmy

Saaten Unioni varasemapoolne saagikas nisusort. Kvaliteediklassilt on tegemist A-klassi toidunisuga. Lemmy on peatüübiline ehk moodustab keskmisest suurema tera ning annab paremaid tulemusi suurema külvisenormi puhul.

Talinisu Lemmy katsepõllul
Talinisu Lemmy juuli alguses
Talinisu Lemmy. Leedu, 06.07.2021.
 

Skagen

Suure saagipotentsiaaliga keskvalmiv sort. Külvisenorm võiks olla suurem, sest kõrge saak on tingitud suurest peast. 2022. a Eesti riiklikes katsetes oli keskmine saagikus 9,5 t/ha, proteiin 13%, langemisarv 327 sek ja mahukaal 782 g/l. Keskmine kasvukõrgus 2022. a Eesti riiklikes katsetes 92 cm. Parim saagi ja kvaliteedi suhtega sort. Ettevõttes Erki Plamus FIE tehtud 2022. a katsetulemuste põhjal kõige parema kvaliteediga sort.

Talinisu Skagen Viljandi katsepõllul
Talinisu Skagen juuli alguses
Talinisu Skagen Viljandi katsekeskuses 08.07.2021.
 

Informer

Sort, mis sobib hiliseks külviks. Tugeva kõrrega, mis tagab väga hea lamandumiskindluse. Informer on peatüübiline ehk kasvatab võimsa suure pea ja keskmisest suurema tera. Valmimise poolest hiline, saagipotentsiaal väga kõrge. 2022. a Eesti riiklikes katsetes oli keskmine saagikus 10,3 t/ha, proteiin 12,3%, langemisarv 289 sek ja mahukaal 783 g/l. Ettevõttes Erki Plamus FIE tehtud 2022. a katsetulemuste põhjal kõige saagikam ja kõige parema tulukusega sort. Baltic Agro sordivõrdluskatsetes 2021. ja 2022. a saagikaim sort.

Talinisu Informer põllul
Talinisu Informer pead lähemalt
Talinisu Informer Leedus. Vasakpoolne foto 06.07.2021, parempoolne 30.06.2020.
 

Katsetulemus

Möödunud hooajal tegime koostöös ettevõttega Erki Plamus FIE talinisu sordivõrdluskatse. Katses oli neli sorti – Informer, Lemmy, KWS Ahoi ja Skagen. Katse külvasime 17.09.2021, kõik sordid normiga 350 id/m2. Katse koristati 14.08.2022.

Näitaja Informer Lemmy Ahoi Skagen
Saak, t/ha (12,5% juures) 8,94 7,26 8,72 7,93
Mahukaal, g/l 767 738 777 790
Langemisarv, sek 310 274 319 343
Proteiin, % 12,4 13,3 12,3 13,0
Kategooria 3. sööt 3. 2.
Tulukuse koht 1. 4. 2. 3.

Tulukuse arvutamisel kasutati järgmisi hindasid: söödanisu 258,21 €/t, 5. kategooria toidunisu hind 281,47 €/t, 3. kategooria toidunisu hind 298,47 €/t, 2. kategooria toidunisu hind 316,47 €/t.

Talinisu sordivõrdluskatse: Informer, Lemmy, Ahoi, Skagen
Vasakult Informer, Lemmy, Ahoi ja Skagen Erki Plamus FIE sordivõrdluskatses 05.08.2022

Vaata veel

Generic placeholder image

Dr Green Prime

Toitainete allikas talveks

Generic placeholder image

Määrame seemnete idanevuse

Saad täpsemalt hinnata viljaseemne varusid ning planeerida külvi

Prev Next