Suvirapsi sordivalik

Möödunud hooaeg oli väga hea suvirapsi aasta, keskmised saagid olid nelja aasta parimad. Seoses sellega oleks mõistlik juba täna hakata planeerima algava kevadhooaja külviplaane. Kuidas teha suvirapsi sordivalik?

Talv on olnud pehme ja sellega seoses on suurem oht putukate rünnakuks. Seetõttu on kõik Baltic Agro poolt müüdavad suvirapsi sordid (v.a. Menthal) puhitud uue insektitsiidse toimega puhisega Buteo Start. DK 7175 CL puhtimisel on lisaks Buteo Stardile kasutatud ka uut fungitsiidse toimega puhist Scenic Gold.


Puhtimisel kasutatud tooted

Buteo Start – uus insektitsiidse toimega puhis, mis sisaldab Euroopa Liidus heaks kiidetud toimeainet flupüradifuroon. Kaitseb suvirapsi maakirbu kahjustuste eest taimede idanemise ja tärkamise faasis. Kuigi Buteo Start ei ole Eestis kantud taimekaitsevahendite registrisse, on Euroopa Liidu liikmesriikides lubatud selliste seemnete turulelaskmine ja kasutamine, mida on töödeldud vähemalt ühes liikmesriigis kõnealuseks kasutuseks lubatud taimekaitsevahendiga.
Tootja: Bayer
Loe PMA teadet Buteo Starti kohta

Scenic Gold – süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend mullas leiduvate ning seemnega levivate seenhaiguste tõrjeks. Fluopikoliid avaldab haigustekitajatele süsteemset mõju ning takistab valgumolekulide transporti ja paiknemist seene rakuseintes. Fluoksastrobiin on laia toimespektriga strobiluriin-tüüpi fungitsiidne toimeaine, mis katkestab haigustekitaja seene mitokondrites hingamisahela. Mõjub peamiselt kontaktselt, kuid imendub teatud määral ka läbi seemnekesta ning hävitab sügavamal paiknevad haigustekitajad.
Tootja: Bayer
Scenic Gold info taimekaitseregistris


Valikus olevad suvirapsi sordid

Performer – Keskvarajane, väga kõrge õlisisalduse ja suure saagikusega sort. Keskmise kasvukõrgusega ja hea vastupidavusega stressitingimustes.
Aretaja: BASF
Puhtimisvahend: Buteo Start

Fenja – Stabiilse saagikuse ja kõrge õlisisaldusega liinsort. Kasvuaeg keskmiselt 122 päeva ja kasvukõrgus keskmiselt 141 cm. Riiklike sordivõrdluskatsete tulemusena andis keskmiselt 4,46 t/ha saaki. Kõrgeim saagitulemus oli Kuusiku katsekeskuses ja kõrgeim õlisus Kuusikul ning Võrus (Joonis 1).
Aretaja: Rapool
Puhtimisvahend: Buteo Start

Suviraps Fenja riiklike sordivõrdluskatsete tulemused
Sordi Fenja riiklike sordivõrdluskatsete saagikuse ja õli % tulemused, katseaasta 2019.

Menthal – Nuutrikindel suvirapsi sort. Kasvuaeg 125-130 päeva ja taimede kõrgus 135-140 cm. Õlisisaldus seemnetes kõrgemapoolsem.
Aretaja: Rapool
Puhtimisvahend: Integral Pro

Clearfield-sordid

Vastavalt vajadusele, põldude umbrohtumust ja pritsimisvõimsust teades, on suvirapsi tavatehnoloogia kõrval võimalik valida Clearfield®-tehnoloogia.

INV 110 CL – Väga kiire algarenguga Clearfield hübriidsort. Suure saagipotentsiaaliga ja kõrge õlisusega hiline sort (vegetatsiooni periood 126 päeva). Keskmine taime kõrgus 110 cm.
Aretaja: BASF
Puhtimisvahend: Buteo Start

DK 7175 CL – Clearfield hübriidsort. Baltic Agro sordivalikus kõige varajasem sort. Keskmine taime kõrgus 115 cm. Lamandumiskindel ja kõrge õlisusega.
Aretaja: Monsanto
Puhtimisvahend: Buteo Start + Scenic Gold


Miks valida Clearfield?

Clearfield rapsikasvatustehnoloogia võimaldab aega ja raha kokku hoida. Erinevalt tavasortidest taluvad CL-sordid herbitsiidi toimeainet imasamoks. Ühe pritsimisega saab kontrolli alla nii kaheidulehelised, sh ristõielised, kui üheaastased kõrrelised umbrohud. Seda saab kasutada ka tärkamisjärgselt pikema perioodi jooksul, olenemata mullaniiskusest ja harimisviisist.

Loe lähemalt Clearfield tehnoloogiast