Sügisene teraviljade täiendväetamine

Taliviljade kiiremaks ja ühtlasemaks tärkamiseks ning juurestiku arengu toetamiseks on soovitatav tärkamiseelsete või -järgsete herbitsiididega pritsima minnes lisada paagisegusse järgmisi biopreparaate:

Biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke mikroorganisme on võimalik tagada taimede parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele ning koristada suurem ja kvaliteetsem saak.


BioSpektrum

Mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on heaks lahenduseks BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme, toetab vee ja toiteelementide omastamist ning kaitseb juurte kaudu levivate patogeenide eest.

BioSpektrum parandab mulla mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri. Tootes sisalduvad kasulikud bakterid ja seened: B. mucilaginosus – kaaliumi lahustav bakter; B. megaterium – fosforit lahustav bakter; P. azotofixans – lämmastikku fikseeriv bakter; B. mycoides – räni lahustav bakter ja teised PGPR* spp; Mycorrhizae seen, mis on sümbioosis taimedega ja toetab vee ning toitainete omastamist. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri. Lisaks toimivad mükoriisaseened kui taimejuurte „pikendused“, aidates sügavamatest mullakihtidest vett ja toitaineid kätte saada.

BioSpektrumit võib kasutada enne pindmist mulla harimist, enne külvi või pärast külvi segus tärkamiseelsete või -järgsete herbitsiididega kulunormiga 0,25 kg/ha. Oluline on asjaolu, et pritsimise ajal ei kataks taimik veel kogu mulla pinda ega takistaks toote jõudmist mullale.

Katsetulemus

Koostöös Kuusiku katsekeskusega rajati 2018. aasta sügisel pikaajaline katse erinevate biopreparaatide mõju hindamiseks. Ühe variandina on kontrolli kõrval BioSpektrumiga töödeldud ala, mida töödeldakse nii sügisel kui ka kevadel. Esimese katseaasta tulemuseks andis töödeldud ala 2,1 t/ha enamsaaki.

Sügisese BioSpektrumi mõju talinisu saagikuseleJoonis 1. Kuusiku katsekeskus, 2019.

Vaata teisi biostimulaatorite katsetulemusi

BioStart

See kasulikke mikroorganisme sisaldav toode on koostiselt ja toimelt üsna sarnane BioSpektrumile, aga sisaldab lisaks biofungitsiidse mõjuga seene Trichoderma spp. spoore. See tugevdab veelgi mulla kaudu levivate haigustekitajate vastast toimet.

Kui puhtimisest on BioStarti üle jäänud, siis sobib see ideaalselt segusse tärkamiseelsete või -järgsete herbitsiididega pritsimiseks. Kulunorm on 0,5 kg/ha.

Humistar ja Ruter AA

Humistari näol on tegemist huumushappeid sisaldava mulla huumusseisundi parandajaga, milles on sobivaimas suhtes humiin- ja fulvohapped. Hapete suhe tootes on põllumulla koostisele kõige ligilähedasem. Humistar aitab kaasa mulla orgaanilise aine lagunemisele, rikastab mulda toiteelementidega, muudab fosfori raskesti lahustuvad ühendid taimele kättesaadavaks, parandab mulla õhustatust ja vee sidumisvõimet ning stimuleerib taimede juurekava arengut.

Kui võrrelda Humistari orgaanilise väetisega, siis on Humistar humiinhapete sisalduse poolest 20 korda kontsentreeritum. Kulunorm on Humistari puhul tunduvalt väiksem kui orgaanilise väetise puhul. Mõjuaegu võrreldes avaldub Humistari efekt mulla viljakusele kordades kiiremini.

Soovitame Humistari kombinatsioonis Ruter AA'ga, kuid oluline on jälgida, et taimik ei kataks pritsimise hetkel kogu mullapinda ega takistaks Humistari jõudmist mullale. Koos manustatuna soodustab Humistar taimedel ka Ruter AA's sisalduvate elementide omastamist.

Ruter AA sisaldab vabu aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vabad aminohapped soodustavad narmasjuurte arengut. Taimed on võimelised toitaineid ja vett paremini kätte saama. Aminohapete arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toitained kiiresti läbi rakuseinte. Tänu aminohapete võimele liita metallioone paraneb toiteelementide imendumine ja edasikandumine taimes. Taimed muutuvad vastupidavamaks liigniiskusele, taimehaigustele ning pestitsiidide võimalikele kõrvalmõjudele. Nad ei pea ebasoodsates kasvutingimustes kulutama täiendavat energiat valkude sünteesiks. Fosfor ja kaalium ergutavad juurestiku kasvu, suurendades narmasjuurte arvukust ja mõõtmeid.

Katsetulemus

Koostöös Kuusiku katsekeskusega rajati sügisene täiendväetamise katse, kus kombinatsioon Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha andis 500 kg/ha rohkem saaki kui kontrollvariant.

Saagilisa Ruter AA ja Humistari kasutamisestJoonis 2. Kuusiku katsekeskus, 2019.

Vaata Humistari pikaajalise katse tulemusi