Saagi planeerimist alusta mullast

19. aprill 2023

Muld on põllumajandustootja peamine töövahend, mistõttu on oluline hoida see terve ning produktiivsena. Toetades mullas loomulikult esinevaid kasulikke mikroorganisme loome taimedele läbi mulla omaduste paranemise soodsama kasvukeskkonna. Ajast-aega on sel eesmärgil orgaanikat põllule veetud. Kõigil taimekasvatajatel seda võimalust kahjuks ei ole. Õnneks on veel võimalusi, kuidas mullaviljakust parandada. 


BioSpektrum

Mulla viljakuse seisukohalt on oluline erinevate kasulike organismide tegevus. Näiteks lestad, tuhatjalgsed ja hooghännalised lagundavad taimejäänuseid ning kasulikud mikroorganismid aitavad taimede ja loomade jäänused muuta väärtuslikuks orgaanikaks. Bakterite abiga muutub orgaaniline materjal taimedele omastatavaks toiduks.

Seemnetöötluse artiklis rääkisime BioStardist. Järgmine samm mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on kasutada BioSpektrumit, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme.

BioSpektrumis sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist.
Mulla koostises ei ole kõik elemendid taimedele koheselt kättesaadavad. Mikroorganismid osalevad mineralisatsiooni protsessis ja aitavad muundada elemendid taimedele omastatavateks. Näiteks eritavad tootes sisalduvad bakterid mulda sekreete, mis aitavad toiteelemente (näiteks rauda, mangaani, vaske, fosforit ja kaaliumi) taimedele mullast omastatavaks muuta.

Mõned näited tootes sisalduvate bakterite funktsioonide kohta:

Bacillus megaterium – fosfaate lahustavad bakterid, kes eritavad happelisi fosfataase ja fütaase, mis aitavad viia fosfaadi lahustumatu vormi juurte kaudu omastatavasse vormi.
Bacillus mucilaginosus – bakter, kes vabastab kaaliumi mineraalsetest vormidest.
Bacillus mycoides – bakter, kes lahustab ja vabastab ränimineraalidest ränidioksiidi.

Bacillus megateriumBacillus megaterium
Bacillus mycoidesBacillus mycoides

Bacilluse perekonna baktereid kasutatakse erinevates bioloogilistes toodetes kõige sagedamini. Selle bakterirühma peamisteks eelisteks on nende lihtne kasvatamine ja võime moodustada endospoore – keskkonnamõjudele ääretult vastupidavaid struktuure. Tänu sellele on tooted tehnoloogilise töötlemise suhtes vähem nõudlikud.

Lisaks sisaldab BioSpektrum mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad justkui juure pikendustena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett efektiivsemalt omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri. Lisaks omavad tootes sisalduvad bakterid ja mükoriisaseened ka biofungitsiidset mõju ja kaitsevad taimi kahjulike patogeenide rünnakute eest.

BioSpektrumit kasutada normiga 0,25 kg/ha kas enne külvi, pindmist harimist või pärast külvi segus herbitsiidiga. Oluline on, et pritsitav toode jõuab mullale ning taimed ei kataks töötluse hetkel täielikult mullapinda.

Katsetulemused

Kasulike mikroorganismide positiivse mõju kohta on meil ka palju häid katsetulemusi. Üks ettevõttest Perevara AS. Katse rajati 2019. aasta kevadel, kui poolele talinisu põllule pritsiti BioSpektrum (28.04.2019) kulunormiga 0,5 l/ha. Pärast talinisu koristust pritisi kõrrepõllu BioSpektrumit saanud osa üle BioSplitoga (koos glüfosaadiga 02.09.2019).

2020. aasta kevadel pritisi eelneval aastal töödeldud põllu osale BioSpektrum (29.05.2020) kulunormiga 0,25 kg/ha. Pärast suviodra koristust pritisi kõrrepõllu BioSpektrumit saanud osa üle BioSplitoga (koos glüfosaadiga 15.10.2020).

2021. aasta kevadel pritsiti eelnevatel aastatel töödeldud põllu osale BioSpektrum koos herbitsiidiga (21.04.2021). Pärast herne koristust pritisi kõrrepõllu BioSpektrumit saanud osa üle BioSplitoga (koos glüfosaadiga 31.08.2021).

2022. aasta kevadel pritsiti eelnevatel aastatel töödeldud põllu osale BioSpektrum koos herbitsiidiga (24.05.2022). Pärast taliodra koristust pritisi kõrrepõllu BioSpektrumit saanud osa üle BioSplitoga (koos glüfosaadiga).

Pikaajaline mullatöötlemise katse mikroorganismidega 2019-2022

Joonis 1. Pikaajaline mullatöötlemise katse mikroorganismidega 2019-2022. 2019 - 3. kategooria nisu 155 /t, 2020 - oder 152 /t, 2021 - hernes 241,99 /t, 2022 - oder 274,74 /t.

2022.a. saagiaasta tulemusena saadi töödeldud osalt 1,66 t/ha enamsaaki ja teeniti 423,3 €/ha puhastulu. Kuna biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline, tuleks ka tulemusi vaadelda kõigi kasutusaastate peale kokku. Nelja aasta kokkuvõttes on biopreparaatide kasutamine toonud 3,09 t enamsaaki ja 589,55 € enamtulu hektarilt. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke mikroorganisme järjepidevalt, on võimalik koristada kõrgem ja kvaliteetsem saak ning tagada taimedele parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele

Teine pikaajaline katse on meil Kuusiku katsekeskuses. Katse rajati 2018. a sügisel. Ühele osale põllust pritsitakse igal sügisel pärast saagi koristamist BioSplitot. Teist osa põllust pritsitakse kevadel BioSpektrumiga ja sügisel BioSpektrumi ning BioSplito seguga, kolmas osa on töötlemata.

Möödunud 2022. aasta kultuuriks oli põldhernes „Casablanca“. Tulemuste põhjal andis kõrgeima enamsaagi ja puhastulu variant, mida pritsitakse igal sügisel Biospektrumi ja Biosplito seguga ning igal kevadel Biospektrumiga (4,81 t/ha). Ka see variant, mida pritsitakse igal sügisel puhta Biosplitoga andis  kõrgema saagi tulemuse (4,51 t/ha) kui kontroll (4,3 t/ha).

Nelja aasta kokkuvõttes on BioSplitoga töödeldud variant andnud kontrolliga võrreldes 3,7 t/ha enamsaaki ja 551,07 €/ha enamtulu. BioSpektrum + BioSplito variant on samal ajal toonud 5,01 t/ha enamsaaki ja 770,97 €/ha enamtulu. Tulukuse arvestuses on kasutatud järgmisi hindu: 2019.a. 2 kategooria toidunisu hind 157 €/t, 2020.a. odra hind 152 €/t, 2021.a. söödanisu hind 

Kuula Baltic Agro talveseminari esitlust "Kuidas mikroorganismid enda kasuks tööle panna" >>>


Biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke mikroorganisme, on võimalik koristada kõrgem ja kvaliteetsem saak ning tagada taimedele parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele, haiguste ja kahjurite rünnakule.

Loe lisaks:

Kuusiku Katsekeskus 2018-

Teine pikaajaline katse on Kuusiku katsekeskuses. Katse rajati 2018. a sügisel ning see jätkub ka sel aastal. Ühele osale põllust pritsitakse igal sügisel pärast saagi koristamist BioSplitot. Teist osa põllust pritsitakse kevadel BioSpektrumiga ja sügisel BioSpektrumi ning BioSplito seguga, kolmas osa on töötlemata.

2021. aastal kasvas katsepõllul talinisu Malunas. Kõrgeima enamsaagi (9,4 t/ha) ja -tulu andis variant, mida töödeldakse mikroorganismidega kaks korda aastas. Ka variant, mida pritsitakse sügiseti BioSplitoga, andis märkimisväärselt kõrgema saagi (9,2 t/ha) kui kontroll (8,0 t/ha).
Saagikused Kuusiku katses 2018-2021
Kolme aasta kokkuvõttes on BioSplito variant andnud 3,5 t/ha enamsaaki ja 502 €/ha enamtulu. BioSpektrumi + BioSplito variant on andnud 4,5 t/ha enamsaaki ja 622 €/ha enamtulu.

Vaata katsete infot lähemalt

Kuula 2022 talveseminari esitlust "Kuidas mikroorganismid enda kasuks tööle panna"

Biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke mikroorganisme, on võimalik koristada kõrgem ja kvaliteetsem saak ning tagada taimedele parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele, haiguste ja kahjurite rünnakule.