Bioloogilised tooted. Müüdid ja tõde

Põllumajanduses kasutatavate bioloogiliste toodete tööstuslik käive on viimase kahe aastakümne jooksul kiiresti tõusnud ning nende toodete turg kasvab enam kui 10% aastas. Selle kasvu on põhjustanud üha enam intensiivistuva põllumajanduse probleemid: mulla kurnatus, orgaaniliste ainete lagunemise häired, mulla reostatus pestitsiididega ja resistentsuse väljakujunemine pestitsiidide suhtes.

Bioloogilised tooted võimaldavad oluliselt suurendada põllumajandusettevõtete tootlikkust, tehes seda suhteliselt väheste kuludega ja keskkonnasõbralikul viisil.

Iga mikroorganismi tüüp täidab mullas kindlat funktsiooni = TÕDE

Põllumajanduslikes preparaatides sisalduvad mikroorganismid täidavad tavaliselt vähemalt ühte järgmistest funktsioonidest:

  • mõjutab antagonistlikult taimekahjureid või haigustekitajaid (mikroorganismid, mis teostavad bioloogilist kontrolli);
  • kiirendab mullas orgaanilise aine lagunemist;
  • parandab toitainete omastamist koostoimes taimejuurtega;
  • osaleb toitainete muundamisel taimedele vastuvõetavateks vormideks (lämmastiku fikseerimises; fosfaatide lahustumises; raua, tsingi ja väävli eraldumises taimedele omastamatutest keerukatest ühenditest);
  • eraldab keskkonda taimede kasvu soodustavaid fütohormoone.

Mulla kurnatus on sageli seotud külvikordade eiramise ja pestitsiidide kasutamisega – mulda sattumisel avaldavad need negatiivset mõju organismidele, mis osalevad orgaaniliste ainete lagunemises ja makroelementide ringlustsüklites. Kergesti omastatavad mineraalväetised suurendavad nendest toituvate mikroorganismide hulka mullas, mis omakorda tõrjub keerukamate mullaühendite lagundajaid ja atmosfääri lämmastiku fiksaatoreid. Sellised mulla mikrofloora tasakaalustamatusest tingitud häired kaoksid ka loomulikul teel, kui põld saaks mitu aastat puhata, kuid see variant ei tule majanduslikel põhjustel tavaliselt kõne alla.

Seetõttu on orgaaniliste ainete lagunemist kiirendavate, lämmastikku siduvate, fosfaate lahustavate ja mikroelemente vabastavate mikroorganismide kasutamine mulla seisundi parandamiseks keskkonnasõbralik alternatiiv. Põllumajanduse komplekssed mikrobioloogilised preparaadid sisaldavad tavaliselt bakterikultuure, mikroskoopilisi seenekultuure, bioloogiliselt aktiivseid aineid ja abiaineid, mis on taimedele toiduks või leevendavad mikroorganismide stressi nende mulda viimisel.


Mikrobioloogilise preparaadi efektiivsuse tagab mikroorganismi tüüp = MÜÜT

Selle, kas organism sobib kasutamiseks mikrobioloogilises preparaadis, määravad organismi tüve individuaalsed omadused, mitte kuulumine mõne bakteri- või mikroskoopilise seeneliigi hulka. Teisisõnu, kui konkreetne tüvi on tõhus näiteks orgaaniliste ainete mineraliseerumiseks või haiguste tõrjeks, ei tähenda see tingimata, et selline mõju on omane kõigile selle liigi tüvedele.


Teistest maadest pärit mikroorganismid on kohalike ökosüsteemide jaoks ohtlikud = MÜÜT

Enamik mikrobioloogilisi põllumajanduspreparaate sisaldab samu liike mikroorganisme (kuid erinevaid tüvesid). Need on tavaliselt kosmopoliitsed, levinud kogu maailma muldades ja hõivavad kõikjal sama ökoloogilise niši. Mulla ainevahetustsüklid on kõikjal sarnased (ehk orgaaniliste ainete mineraliseerumine ja uute orgaaniliste ainete süntees toimub samadel põhimõtetel ja etappidena). Seetõttu on tavaline, et viies mikroorganismi mulda, kus ei ole tema ökoloogilist nišši hõivavaid mikroobe, suudab ta sellises mullas ellu jääda ja pikapeale kinnistuda.

Veidi teistsugune on olukord taimede sümbiontidega (liblikõieliste-mügarbakterite sümbioos, mükoriisaseened), mis vajavad peremeestaime, ilma milleta nad ei ole võimelised mullas kinnituma. Neid mikroorganisme on rohkesti muldades, kus on aastaid kasvatatud monokultuure. Nii kaotavad nad külvikorra ajal peremeestaimed ja nende arvukus mullas väheneb. Seetõttu sisaldavad põllumajanduses kasutatavad komplekssed mikrobioloogilised preparaadid sageli laias valikus peremees-sümbiootilisi baktereid ja seeni.


Komplekspreparaatides sisalduvad mikroorganismid täiendavad üksteist = TÕDE

Komplekspreparaatides kasutatakse vaid omavahel ühilduvaid mikroorganisme. See tähendab, et valitud tüved ei avalda üksteisele kahjulikku mõju ja võivad olla koos, ilma et ühegi elujõulisus väheneks. Mikroorganismid on preparaadis kapseldatud (kaitsekestaga kaetud). Kapseldamine võimaldab koondada ühte preparaati mitut erinevat liiki mikroorganisme, näiteks mükoriisaseened, fosfaate lahustavad bakterid ja orgaanilise aine mineraliseerumist kiirendavad bakterid. Sellised mikroorganismide kompleksid toimivad tõhusamalt kui üksikud liigid: mükoriisaseened parandavad taimejuurte kaudu mineraalainete imendumist, mis on omakorda ka fosfaate lahustavate ja orgaanikat lagundavate bakterite tegevuse tulemus. Mitmekomponendiliste toodete efektiivsus sõltub vähem konkreetsetest ilmastiku- või kasutustingimustest. Üks selline toode on mullaparandaja BioSpektrum.


Bacilluse perekonna baktereid on bioloogiliste toodete põhikomponent = TÕDE

Bacilluse perekonna baktereid hakati põllumajanduslikes preparaatides kasutama peamiselt tänu üksikute tüvede võimele kaitsta tõhusalt taimi haiguste (liigid B subtilis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, B. licheniformis) ja kahjurite (B. thuringiensis) eest. Hiljem lisati fosfaate lahustavaid, mullas kaaliumi liikuvust suurendavaid ja keskkonda fütohormoone vabastavaid Bacilluse tüvesid. Selle bakterirühma peamisteks eelisteks on nende lihtne kasvatamine ja võime moodustada endospoore – keskkonnamõjudele äärmiselt vastupidavaid struktuure –, mistõttu Bacillusel põhinevad preparaadid on tehnoloogilise töötlemise suhtes vähem nõudlikud.


Fotol: Bacillus megaterium (P) - endospoore moodustav fosforit lahustav bakter eritab mulda ensüüme – fosfataasi ja fütaasi, mis muudavad orgaanilise fosfori taime poolt omastatavaks. Toodab ka orgaanilisi happeid, mis lahustavad mulla mineraale, mille tulemusena vabaneb mulda fosforit.


Bioloogilistel toodetel on märkimisväärsed kasutuspiirangud = MÜÜT

Pikka aega eeldasid turul pakutavad bioloogilised preparaadid teatud kindlaid kasutustingimusi: pehmet vett, säilitamist madalatel temperatuuridel, kiiret tarvitamist lühikese säilivusaja tõttu; lisaks ei olnud neid võimalik segada teiste toodetega. Praegu pakutakse turul bioloogilisi preparaate, mida saab ka intensiivpõllunduses kasutada ilma eriliste piiranguteta.

Kõigi mikrobioloogiliste preparaatide eesmärk on sama: taastada mullaviljakus, aktiveerida mulla bioloogilist aktiivsust, pärssida patogeensete mikroorganismide paljunemist mullas, tõhustada väetamisel mulda viidavate toitainete omastamist.