Kastmisväetised

Vees lahustuvaid tahkeid ja vedelväetisi kasutatakse peamiselt kastmisväetisena kasvuhoones, puukoolis või põllul. Osa tooteid sobib kasutada ka lehtede kaudu väetamiseks paagisegudes koos taimekaitsevahenditega või laotamiseks mullapinnale enne vihma või kastmist.

Vees lahustuvates väetistes on toitained taimedele hästi omastatavate ühenditena.

Kuidas väetada

Kastmisväetiste seast valikut tehes tuleks arvesse võtta kasutatavat substraati ning kasvutingimustele ja kultuuri kasvunõuetele vastavat taimetoitainete suhet. Kastmisväetamine on efektiivseim väetamisviis, kus toitained antakse vees lahustunud kujul otse taime juurte piirkonda.

Ferticare või Nutricomplex väetisi võib kasutada eraldi või toitainete suhte muutmiseks kombineerida teiste väetistega (YaraLiva Calcinit, Krista-väetised, kelaadid – Tradecorp Cu; Mg; Mn; Fe; Zn jt)

Lehtede kaudu lisaväetamine on täiendav abinõu toitainete puudusnähtude kiireks kuid lühiajaliseks kõrvaldamiseks taimes. Ekstreemsetest kasvutingimustest tingitud kasvustressi korral võib paari pritsimiskorraga saagile lisa saada või saagi kvaliteeti parandada. Lehtede kaudu pritsimine enne puudusnähtude ilmnemist väldib toitainete puuduse sümptomite tekkimist taimel. Lehtede kaudu väetamisega ei mõjutata mulla toitainete seisundit. Vajadusel korratakse lehtede kaudu väetamist 7-10-päevaste vahedega 2-3 korda.

Väetise lahustuvust mõjutavad oluliselt vee temperatuur ja lahuse kontsentratsioon. Külmas vees lahustuvad väetised aeglaselt. Lahustuvus kiireneb oluliselt, kui vee temperatuur   on üle 10° C. Paagisegu komponentide koos kasutamise sobivuse hindamiseks on soovitatav teha väikesemahuline segamise eelproov.

Kastmiseks või lehtede kaudu pritsimiseks kasutatava vee kvaliteet (vee pH ja vabade karbonaatide sisaldus) võib suuresti varieeruda. Kastmis- või pritsimislahuse pH peaks olema vahemikus 5,5 – 6,0, siis on toitained kõige paremini omastatavad. Lisades kareda vee korral paagisegusse väikese koguse vee pehmendajat Spray Plus kindlustame nii taimekaitsevahendi kui ka leheväetise maksimaalse mõju.