Põhjalik ülevaade Sinu põllust SoilOptix mullaskanneri abiga

Soiloptix

Põllumuldade kaardistamise tulemusena valmivad detailsed mullakaardid aitavad toota efektiivsemalt ning lupjamise ja väetamise kuludelt kokku hoida. 

AUTORIST Artikli on kirjutanud Baltic Agro täppisviljeluse teenuste tootejuht Kevin Laande.

Analüüsides põldu SoilOptixiga, saab väetada vastavalt mulla ja kasvatatava kultuuri vajadusele, hoida seeläbi kuludelt kokku ja toota efektiivsemalt. Skaneerimise käigus kaardistatakse mulla happesus, lõimis ja mullas leiduvad toitained. SoilOptixi põllumuldade skaneerimise tulemusena valmivad põhjalikud fosfori-, kaaliumi ja mikrotoitainete mullakaardid, mis on aluseks vajaduspõhiseks lubiväetise või mineraalväetise varieeruvaks laotamiseks. Lisaks ühilduvad SoilOptixi mullakaardid erinevate põllumasinate tarkvaraga, mis muudab täiendava lupjamis- ja väetamisprotsessi põllumehele lihtsaks ja mugavaks.


Esimene samm - põldude lupjamine

Pärast skaneerimise tulemuste teadasaamist võiks kõigepealt kaaluda lupjamist. SoilOptix kaartide järgi on võimalik luua lupjamise kaardid varieeruvaks lubimaterjali laotamiseks. Põldudel võib esineda piirkondi, kus saagikus on madalam ja taimede kasvufaasis on märgata kasvu ning arengu osas erinevusi. Põhjuseks võib nii olla madal pH kui ka madal kaltsiumi ja magneesiumi tase. Läbi varieeruva laotamise on võimalik põllud ühtlustada (pH, Ca ja Mg suhtes). Toitainete omastamine on madala pH-ga muldades pärsitud ning selleks, et taimedele antav väetis muutuks põllukultuuridele kasutatavaks, tuleb mulla pH-d reguleerida. Lisaks vabaneb happelistest muldadest rohkem väärtuslikku süsinikku, mis on oluline osa mulla elustikust. 

Taimekasvatuse suurim väljakutse: õiged taimetoitained, õiges koguses, õigel ajal ja õiges kohas. SoilOptix analüüsidega saad vastused, et need küsimused efektiivselt lahendada. 

Lupjamise eesmärk on saavutada muldades optimaalne kaltsiumi ja magneesiumi tase. Lupjamine parandab mullaosakeste püsivust, tuues kaasa vee- ja õhurežiimi ning mulla poorsuse paranemise. Parem mullastruktuur vähendab muldade erosiooni ning tihenemist. Lisaks elavdab lupjamine mikroorganismide ja vihmausside elutegevust, soodustades huumuse teket ning kiirendades seekaudu taimetoitainete vabanemist ning muutes need taimedele paremini omastatavaks.

Happelistes muldades (pH < 6) on taimede kasvuks vajalike toiteelementide (N, P, K, Mg, S, Ca, Mo) omastamine pärsitud, tuues kaasa saagikuse ning saagikvaliteedi languse. Nendes muldades on väetiste kasutamise efektiivsus madal. Tänu SoilOptixi kaartidele on võimalik põldudel kaardistada probleemsed kohad. Läbi varieeruva lubimaterjali laotamise saab põldudel reguleerida nii mulla pH, kaltsiumi kui magneesiumi taset. Mullaskanneri SoilOptix mullakaartide põhjal saab tellida ka Baltic Agrost põllumajandusteenust - põldude lupjamist.


Skanneering on aluseks väetusplaanile

Pärast mulla pH, kaltsiumi ja magneesiumi taseme reguleerimist võiks edasi mõelda väetamise peale. SoilOptix skanneering annab infot nii makro- kui ka mikroelementide sisalduse kohta mullas. Kogutud info põhjal on võimalik üle kontrollida erinevad toitainete omavahelised suhted ning selle järgi paika panna väetusplaan. Toitainete omastamist taimede poolt mõjutavad erinevate toitainete omavahelised suhted mullas. Ühe elemendi liig või puudus võib pärssida teise elemendi omastamist ka siis, kui selle tase mullas on piisav. Jälgides toitainete suhteid, on võimalik põllu tootlikkust suurendada ning väetiste kasutust efektiivsemaks muuta.

Olulised suhted, mida jälgida on Ca:Mg, Ca:K, Mg:K ja ka P:Zn. Näiteks kui Ca tase mullas on liiga kõrge või ka liiga madal, siis on Mg omastamine mullast pärsitud. Kui suhted on paigast, siis ei pruugi väetamine soovitud tulemust anda. Suhteid jälgides saab ka otsustada, kas mõnda elementi on vaja anda lehekaudselt. Näiteks kui P ja Zn suhe on paigast (fosfori tase on liiga kõrge), siis tekib vajadus anda Zn lehekaudselt, sest taim seda mullast kätte ei saa.

Tee teadlikumaid otsuseid SoilOptixi abil

SoilOptixi teenus sisaldab põllu skaneerimist, detailseid põllukaarte, mullaproovide vastuseid ja konsultatsiooni edasiste tegevuste kohta. Lisainfo balticagro.ee/soiloptix või Kevin laande +372 507 6797. 

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

Põlluilmajaam Cordulus

Täisautomaatne põlluilmajaam Cordulus on arendatud täppisviljeluse töövahendina, mis mõõdab sademete hulka, tuule kiirust, õhu- ja mullatemperatuuri ning teisi ilma parameetreid.

Generic placeholder image

Mullaskanner SoilOptix

Põllumuldade skaneerimise tulemusena valmivad detailsed mullakaardid aitavad Sul lupjamise ja väetamise kuludelt kokku hoida.

Prev Next