Viljakas muld on kõrge ja kvaliteetse saagi alus

Muld on põllumajandustootja peamine töövahend, mistõttu on oluline hoida see terve ning produktiivsena. Toetades mulla mikrofloorat, loome mulla omaduste paranemisega taimedele soodsama kasvukeskkonna.

AUTORITEST Artikli on kirjutanud Baltic Agro taimekasvatuse nõustajad Kertrud Jaeski, Annika Täkker ja Helina Märtmann.

Ajast-aega on mullaviljakuse parandamise eesmärgil sõnnikut põllule veetud. Kõigil taimekasvatajatel seda võimalust kahjuks ei ole. Õnneks on veel teisigi võimalusi, kuidas mullaviljakust parandada.

Kasulikud mikroorganismid loovad pikaajalisel kasutamisel eelise

Pikaajaline BioSpektrumi ja BioSplito kasutamine on olnud kasumlik.

Mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on heaks lahenduseks BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad kasulikud bakterid ja seened aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist. Lisaks sisaldab BioSpektrum mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad juure pikendusena. Tänu sellele suudab taim ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. 

Oluline on, et pritsimise hetkel ei kataks taimik veel kogu mullapinda ning ei takistaks toote jõudmist mullale.

Kasulike mikroorganismide positiivse mõju kohta on meil ka palju häid katsetulemusi, üks ettevõttest Perevara AS. Katse rajati 2019. aasta kevadel, kui poolele põllule pritsiti BioSpektrum. Pärast talinisu koristust pritsiti kõrrepõllu BioSpektrumit saanud osa taimejäänuste kiiremaks lagunemiseks BioSplitoga. Sama skeemi on rakendatud kõigil katseaastatel.


Bioloogilised tooted toimivad hästi ka kombinatsioonis orgaanilise väetisega

Kevadine BioSpektrumi kasutamine andis talinisul häid tulemusi.

Möödunud hooajal alustasime pikaajalise katsega ettevõttes Muuga PM OÜ, kus rakendame sama skeemi nagu ettevõttes Perevara AS. Muuga PM OÜ põld on varasemalt saanud ja saab ka edaspidi orgaanilist väetist. 


Viljakam muld tänu humiinhapete kasutamisele

 

Humistar

 • Toetab lämmastiku efektiivset omastamist.

 • Muudab toiteelemendid mullast taimedele paremini omastatavamaks.

 • Aitab kaasa orgaanilise aine lagunemisele.

 • Parandab mulla õhustatust.

 • Parandab mulla vee sidumisvõimet.

 • Stimuleerib taimede juurekava arengut.

 • Parandab mulla miktrofloorat.

 • Ühtlustab ja kiirendab seemnete idanemist ja taimede tärkamist.

Humistar on huumusainete poolest 20 korda kontsentreeritum kui orgaaniline väetis ning 300 korda kontsentreeritum kui keskmine põllumuld. Kevadel soovitame segusse Ruter AA-ga, kuid oluline on jälgida, et taimik ei kataks pritsimise hetkel kogu mullapinda ega takistaks Humistari jõudmist mullale. 


Orgaanilised väetised parandavad mulla viljakust

 

Monterra tootesarja väetised:

 • Stimuleerivad mulla mikrobioloogilist aktiivsust.

 • Parandavad mulla struktuuri.

 • Valmistamisel on kasutatud nii loomseid kui ka taimseid tooraineid.

 • Toiained vabanevad kogu taime kasvuperioodi vältel.

 • On toitainete ja huumuse allikaks.

 • Pelletid on väetisekülvikuga laotatavad.

Üheks väärtuslikumaks sõnniku liigiks toiteelementide kontsentratsiooni ja omastatavuse poolest loetakse linnusõnnikut.

Pikaajaline OrganiQ kasutamine on avaldanud positiivset mõju saagikusele.

Memon pelletid
 

Baltic Agro tootevalikust leiab kanasõnnikul põhineva, OrganiQ (NPK 3-7-1). Tegemist on fermenteeritud pellet-väetisega, mis on väetisekülvikuga hästi laotatav ja laguneb niiskuse olemasolul kiiresti. Väetis sisaldab kultuurtaimedele kõige olulisemaid makro- ja mikroelemente.

2018.a. sügisel alustasime Kuusikul pikaajalise katsega hindamaks kanasõnniku OrganiQ mõju kultuuride saagikusele. Üle aasta lisatakse samale katsevariandile lisaks kompleksväetisele ka granuleeritud kanasõnnikut.


Alusta saagi planeerimist mullast, sest kõik, mis saagiga põllult ära viiakse, tuleb sinna tagasi anda. Viljakas muld aitab parandada saagikust ja saagi kvaliteeti. Kui taimel on kasvamiseks soodne keskkond, siis on ta erinevatele patogeenidele ja stressi tekitavatele faktoritele vastupidavam.

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

SoilOptix mullaanalüüsid

Tee teadlikke otsuseid ja tooda efektiivsemalt! SoilOptixi põllumuldade kaardistamise süsteem annab detailse ülevaate Sinu põllust: kaardistatakse mulla happesust, lõimist ja mullas leiduvad toitained.

Generic placeholder image

Kuula Põllupäevikut!

Podcastis arutletakse taimekaitsetööde, umbrohutõrje, külvamise, väetamise, koristamise ja kasvu reguleerimise üle. Samuti tutvustatakse erinevate viljadega seonduvaid ajakohaseid põllutöid.

Prev Next