Cordulus põlluilmajaam - targemad otsused ja kulude kokkuhoid

Cordulus

Täisautomaatne põlluilmajaam Cordulus aitab põllumehel teha õigeid valikuid - leida külviaja, jälgida taimede kasvu, kontrollida kahjureid ning koristada, kui saak on küps. Ilmastiku kohta saadud andmete kasutamine aitab suurendada põllul tehtavate tööde tõhusust, vähendada kulusid ja säästa aega.

AUTORIST Artikli on kirjutanud Baltic Agro täppisviljeluse teenuste tootejuht Kevin Laande.

Cordulus ilmajaama patenteeritud tehnoloogia võimaldab koostada lokaliseeritud prognoose, mis arvestavad konkreetse ilmajaama asukohaga ja pakuvad ennustust just sellele piirkonnale. See annab olulise eelise põllutööde planeerimisel ning muudab põllumajandusettevõtte juhtimise lihtsamaks ja mugavamaks.


Otsuste vastuvõtmiseks vajalik info alati käeulatuses

Tänu erinevatele ilmajaama agronoomilistele mudelitele ja kogunenud andmete ajaloole on võimalik tulevikku teadlikumalt planeerida. Kui kevad on olnud pikalt põuane ja kogunenud sademete hulk on väike, aitab ilmajaam näiteks leida vastuse küsimusele, kas mõistlik on teha põldudele veel lisainvesteeringuid (näiteks väetamist) või hoida raha sisendite pealt kokku ning leppida väiksema saagiga. Ilmajaama rakenduses on saadaval järgnevad mudelid:

1. Pritsimistööde mudel hõlmab endas tuule kiiruse, aurustumise ja sademete näite: nende kolme erineva näitaja pealt antakse hinnang, kas pritsimistööde teostamine on võimalik ning mõistlik.

2. Külvamise mudel aga annab aimu, kuidas on mulla temperatuur muutunud ning kas teatud kultuuride külvamiseks võiks olla õige aeg. Nii on võimalik anda seemnetele optimaalsed kasvutingimused idanemiseks.

3. Taimede kasvu mudelis kogub rakendus ja säilitab hooaja efektiivsete temperatuuride summa (ETS) ja kasvupäevade arvu ning arvutab välja teoreetilise taimede kasvufaasi. Põllumehel jääb üle vaid taimede reaalse kasvufaasi võrdlus teoreetilisega. Lisaks saab talvisel perioodil ilmajaama abiga jälgida sügiskülvide õnnestumist ja taimede talvitumist. Näiteks võib väga madal mulla temperatuur kujuneda ohuks, kuid samamoodi võib taimede talvitumist ohustada ka lumealune liiga kõrge mullatemperatuur, suurendades ohtu lumiseene tekkeks. Kui need teadmised on olemas, saab kevadeks varuda seemet, mida kasutada ümberkülviks.

Cordulus ilmajaama äpp

4. Koristusperioodi mudel annab indikatsiooni viljatera niiskuse sisalduse osas. Selle mudeli abil on võimalik kuivatuskuludelt märkimisväärselt raha kokku hoida. Samuti on efektiivsete temperatuuride kogunemise pealt võimalik juba näha, kas ja millal koristushooaeg pihta võiks hakata. Koristuse alguse ligukaudne teadmine aitab paremini töid planeerida ka vastavalt kultuuridele.

5. Kahjurite analüüsimudelid hindavad kahjurite ohutaset peamiselt hooaja jooksul kogunenud efektiivsete temperatuuride summa pealt. Kasutades punast, kollast ja rohelist ohumärgistust, teavitab rakendus optimaalsest kahjurite tõrjumise ajast.

6. Peale kahjurite antakse hinnang veel ka erinevate haiguste tekkele, mille ohutaseme hindamisel arvestatakse õhuniiskuse, õhutemperatuuri ja sademete näiduga.

"Teades kahjurite bioloogiat, saame kevadel ilmajaamast mullatemperatuure jälgides hinnata, millal kahjurite liikumine algab. Vastavalt sellele on võimalik teha efektiivsemalt seiret ning vajadusel ka tõrjet. Lisaks teame, et osade elementide (näiteks fosfori) kättesaadavus on jahedast mullast pärsitud, mistõttu saame ilmajaamast mullatemperatuure jälgides otsustada, kas saame taimi toetada neid elemente lehekaudselt andes," ütles Baltic Agro agronoom-nõustaja Annika Täkker.


Kaheksa erinevat andurit tagavad kõige usaldusväärsemad andmed turul

Cordulus ilmajaama poolt mõõdetavad näitajad on:

  • sademed,
  • õhu- ja mullatemperatuur,
  • tuule kiirus,
  • õhurõhk,
  • õhuniiskus,
  • valgustugevus
  • ja UV.  

Masin, mis paigaldatakse ca 2 cm kõrgusele, on varustatud päikesepaneeliga: see varustabki ilmajaama akut energiaga. Ilmajaam salvestab kõikide andurite poolt kogutud andmeid iga 10 minuti tagant. Andmeid hakatakse koguma ja säilitatakse alates masina paigaldamise hetkest: selline andmete kogumise viis annab võimaluse võrrelda erinevaid hooaegasid.

Samuti saab tänu põhjalikule andmebaasile teha sügisel hooaja kokkuvõtteid ja vaadata, kas möödunud hooajal said tööd andmete järgi õigesti ajastatud või esines kuskil probleeme. Iga aasta on ilmastiku poolest erinev, kuid kogutud andmete puhul on võimalik leida hooaegade vahel sarnasusi, mis võimaldab teha faktidel põhinevaid otsuseid tulevaste põllutööde osas.

Cordulus põllul

Sademete mõõtmine on põllumajanduses esmatähtsal kohal - ilma sademeteta ei moodustu põllul ka saaki. Samuti on sademed väetamise juures üliolulised. Cordulus ilmajaam mõõdab sademeid kallutatava lusikaga vihmamõõturi abil. Sademete kogunemise pärast muretsema ei pea, sest süsteem on ehitatud autonoomselt toimetama. Sademed kogunevad kallutatava lusika peale ning lusika täitumisel see tühjendadatakse ja vesi voolab läbi seadme minema. Iga lusikatäis võrdub 0,25 mm sademetega. 

Õhurõhku, -temperatuuri ja -niiskust mõõdab ilmajaam ventileeritava korpuse sisemusest. Õhurõhk on ilmaprognooside juures oluline näitaja, kuid õhutemperatuuri ja õhuniiskuse teadmine tuleb kasuks nii taimekaitsevahendite pritsimisel, väetamisel kui saagikoristuse planeerimisel. Mulla temperatuuri mõõdetakse aga juhtmega anduri abil, mis paigaldatakse ilmajaama lähedusse, 10 cm sügavusele maa sisse.

Tuule kiirust mõõdab ilmajaamale paigaldatud kolmetiivaline tuulik, mis teeb iga minuti tagant 10-sekundilise mõõtmise. Iga 10 minuti tagant registreeritakse kõigi mõõtmiste keskmine tuule kiirus ja kõige tugevam puhang. Tuule suund arvutatakse meteoroloogiliste mudelite abil.


Alar Oherd (Vanausse OÜ) - ilmajaama kasutaja alates 2021. aastast

Alari sõnul kasutab ta ilmajaama põhiliselt hetke ilmastikutingimuste vaatamiseks ning efektiivsete temperatuuride summa ja kasvuperioodil sadanud sademete andmete kogumiseks.

"Neid andmeid on hea kasutada hooaja tulemuse analüüsimisel. Ilmajaama äpis on olemas ka tunnipõhine ilmaprognoos, samuti soovitused külvamiseks sobilike mullatingimuste ja taimekaitsetöödeks sobivate tingimuste kohta. Ka taimehaiguste ja kahjustajate levimiseks sobivate ilmatingimuste jälgimine ja hoiatuste andmine on äpis olemas. Sügisel kasutan äpis olevat kultuuri tasakaalulise niiskuse mudeli tööriista. See suudab prognoosida õhuniiskuse, temperatuuri ja tuule andmeid kasutades põllul oleva küpse vilja hetke niiskuse, mis hoiab ära hommikul liiga vara ja liiga niiske vilja koristamise."

"2022. aastal avastasin, et taliodral on pea kõrrepoolsest osast ca 1/3 tühi. Kest oli, aga tera polnud moodustunud. Esimese hooga ei osanud arvata, milles asi, aga siis tuli appi Cordulus ilmajaam. Andmeid analüüsides nägin, et mai viimastel päevadel oli 3 ööd väga tugevat öökülma. Sellest järeldasin, et sel hetkel oli just alanud taliodra õitsemine ja õied said külmakahjustuse."


Eestis on paigaldatud üle 150 ilmajaama

Nende kasutajate sõnul on ilmajaam kõige rohkem abiks:

  • Suvel pritsimise ajal tuule kiiruse jälgimisel;
  • Koristusperioodil õhuniiskuse määramisel ja sademete ennustamisel;
  • Talvel taimede talvitumise ajal temperatuuride jälgimisel.

Tänu ilmajaamade kasvavale arvule on tekkinud tihe võrgustik, mis on lisaks lokaalsele ilmaennustusele reaalajas saadaval ka kõigile ilmajaamade omanikele. Võrgustik näitab ka teiste ilmajaamade mõõdetavaid andmeid üle kogu Eesti: nii on võimalik näha näiteks sademete liikumist kaardil.

Ilmajaama tarkvara on pidevalt arenev. Eestikeelne rakendus, kuhu on võimalik lisada piiramatult kasutajaid, sobib nii iOS kui Android seadmetele. Aastane tellimusleping võimaldab unustada hoolduskulud ja andmekäitlustasud ning murede korral on abiks klienditugi.


Põlluilmajaam Cordulus Sinu põllul

Ilmajaama tarkvara on pidevalt arenev. Eestikeelne rakendus, kuhu on võimalik lisada piiramatult kasutajaid, sobib nii iOS kui Android seadmetele ja on kasutatav ka veebilehena. Aastane tellimusleping võimaldab unustada hoolduskulud ja andmekäitlustasud ning murede korral on abiks klienditugi. 

Loe põlluilmajaam Corduluse kohta lähemalt >>>

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

Põlluilmajaam Cordulus

Täisautomaatne põlluilmajaam Cordulus on arendatud täppisviljeluse töövahendina, mis mõõdab sademete hulka, tuule kiirust, õhu- ja mullatemperatuuri ning teisi ilma parameetreid.

Generic placeholder image

Mullaskanner SoilOptix

Põllumuldade skaneerimise tulemusena valmivad detailsed mullakaardid aitavad Sul lupjamise ja väetamise kuludelt kokku hoida.

Prev Next