Taliviljade puhtimine

22. juuli 2022

Taliteraviljade puhtimine tagab taimedele varajases arengufaasis esmase kaitse nii seemnete pinnal olevate kui ka mulla või õhu kaudu levivate haigustekitajate vastu. Lend- ja kõvanõgede puhul on puhtimine ainuke võimalus vältida haiguse levikut põllul, sest kasvuaegne tõrjevõimalus puudub.

Baltic Agro tootevalikus on taliviljade puhtimiseks järgmised preparaadid:

Vibrance Pro

Vibrance Pro on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haiguste kaitseks. Sisaldab tritikonasooli ning Vibrance Duost tuntud sedaksaani ja fludioksoniili. Tritikonasool pärsib seeneraku membraanis sterooli sünteesi, lekitades sellega tsütoplasma sisu ja hävitades nii haigustekitaja. Vibrance Pro on juurekava arengut stimuleeriva toimega. Selle tootega on puhitud Baltic Agro seemned, uuri lisa müügiesindajalt või tootejuhilt.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,5-2,0 l/t.

Vibrance Duo

Sisaldab sedaksaani ja fludioksoniili. Sedaksaan on lokaalsüsteemne fungitsiid, mis põhjustab seenpatogeenides olulise rakuenergia katkemise. Fludioksoniil on kontaktne fungitsiid, mis tungib seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu. Lisaks on preparaadil soodne mõju juurestiku arengule. Tänu tugevatele ja tervetele juurtele suudab taim mullast tõhusamalt toiteelemente ja vett omastada. Elujõuline taim on haigustele, kahjuritele ning ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastupidavam.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale 1,5-2,0 l/t.

Katsetulemus

Positiivset mõju näitas ka koostöös Kuusiku Katsekeskusega 2018. aastal läbi viidud katse. Preparaadiga Vibrance Duo puhitud seemnetega põllu osal kasvanud taimedel oli jõulisem juurestik. Tulemuseks saadi 500 kg/ha kõrgem saagikus ning 75 € suurem puhastulu.

Celest Trio 060 FS

Kolme-toimeaineline kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega levivate ja mullas leiduvate haigustekitajate tõrjeks. Annab taimedele kasvu alguses kaitse odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse, helelaiksuse, jahukaste ja fusariooside vastu.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,5-2,0 l/t.

Kinto Plus

Kolme-toimeaineline puhtimisvahend kõikidele teraviljadele. Efektiivne järgmiste haiguste vastu: nisu-kõvanõgi, nisu-lendnõgi, odra-lendnõgi, fusarioos (fusarium liigid), lumiseen, odra-triiptõbi, tüfuloos, rukki-kõrrenõgi. Sarnaselt Vibrance Duo-le on ka Kinto Plus füsioloogilise toimega juurestiku arengule. Tänu tugevale, arenenud juurekavale paraneb toiteelementide ning vee omastamine ja tärkamine on kiirem ning ühtlasem. Taimik on juba sügisel elujõuline ja suudab parema talvekindluse tagamiseks piisavalt varuaineid koguda.

Kulunorm: talinisu, talirukis, talitritikale ja talioder 1,2-1,5 l/t.


Puhtimise lisaained

Keemilisele puhtimisvahendile soovitame lisada taime algarenguks ning tugeva juurestiku moodustumiseks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid.

Dr. Green Prime

Vees lahustuv ning kergesti imenduv väetis koos mikroelementidega peamiselt seemnete töötlemiseks, kuid sobib ka lehtede kaudu pritsimiseks. Koostises on toitained + MicroActive kompleks (aminohapped + vitamiinid B1, C). Väetist soovitatakse kasutada seemnete töötlemiseks külvimaterjali ettevalmistamise ajal. Mikroelemendid raud, mangaan ja tsink imenduvad kergesti seemnetesse ning kõik toitained on vees lahustuvad. Kulunorm 0,2 kg/t.

Katsetulemused

2020. a sügisel rajasime kaks katset tootega Dr Green Prime. Ettevõttes Paugo Põld OÜ läbi viidud katses tõi Dr Green Prime'iga puhitud seeme 400 kg/ha enamsaaki ning 180 €/ha enamtulu. Kuusiku katsekeskuses tõi Dr Green Prime’iga töödeldud seeme samuti 400 kg/ha enamsaaki ja 88 €/ha enamtulu.

Dr Green Prime mõju juurestiku arengule
Dr Green Prime'iga puhitud talinisu taimed Kuusiku katsekeskuses. Vasakpoolne foto sügisel 2020, parempoolne kevadel 2021.

Humistar

Sisaldab humiinhappeid, mis loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna. Soodustab toiteelementide efektiivsemat omastamist ja aitab kaasa tugeva juuresüsteemi arengule. Kulunorm 2,0 l/t.

Ruter AA

Sisaldab vabasid aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor ja kaalium aktiveerivad juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2,0 l/t.

Katsetulemused

Humistari ja Ruter AA'ga puhtimise mõju saagikusele tutvustasime ka Põlluteates nr 2/2021 - vaata katsetulemusi.

Tradecorp AZ

Sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu. Kulunorm 150-200 g/t.

BioStart

Sisaldab kasulikke mikroorganisme, kes tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi jooksul, soodustades idanemist ja edasist taime arengut. Tootes sisalduvad bakterid kaitsevad taimi erinevate mullapatogeenide eest ja parandavad taime toitumist, muutes kaaliumi, õhulämmastiku ning raskesti lahustuva fosfori taimele kättesaadavaks. Lisaks sisaldab BioStart ka mükoriisat, mis on võimeline taime juurtega sümbioosi looma ning seeläbi kasulikku koostööd tegema. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada. Parandab ka mulla struktuursust, eritab mulda glomaliini, mis toimib kui liim, sidudes väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks. Tulemuseks on poorne ja tihenemise eest kaitstud muld. Kulunorm 0,5-1,0 l/t.

Katsetulemused

Ettevõttes Koplimäe Agro oli 2018. aastal katsetusel kolm erinevat varianti: Tradecorp AZ 0,15 g/t + Humistar 2 l/t, Ruter AA 2 l/t + Humistar 2 l/t ja BioStart 1 l/t + BioSpektrum 0,5 l/t.
Tulu lisaainetega puhtimisest
2018. a Koplimäe Agro katse tulemused talinisu puhtimisel lisaainetega. Kontroll on puhitud üksnes Baytan Trio'ga, ülejäänud variandid Baytan Trio + lisaainetega.
*
Kvaliteedi põhjal oli tegemist I klassi toidunisuga, tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud 160 €/t.

Vaata veel

Generic placeholder image

Põlluteade

Põhu lagundamisel võta appi mikroorganismid ja humiinained

Generic placeholder image

Dr Green Prime

Toitainete allikas talveks

Generic placeholder image

Määrame seemnete idanevuse

Saad täpsemalt hinnata viljaseemne varusid ning planeerida külvi

Prev Next