Kinto Plus

Kinto Plus on puhtimisvahend teraviljaseemnete töötlemiseks mullas ja seemnetega levivate haiguste tõrjeks.

Toime

Kinto Plus sisaldab kolme erinevat toimeainet.
Fluksapüroksaad toimib molekulaarsel tasemel inhibeerides suksinaat dehüdrogenaasi ensüümi tegevust.
Tritikonasooli peamine toime on häirida sterooli sünteesi, toimeaine on demetülatsiooni inhibiitor.
Fludioksoniil häirib osmoosi signaali ülekannet. Fludioksoniil on kontaktne pikaajalise toimega fungitsiid, mis liigub osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse.

Kinto Plus on hea mõjuga järgmiste seemnetega levivate haiguste vastu: nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici), nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici), odra-lendnõgi (Ustilago segetum var. nuda), Ustilago segetum var. hordei, fusarioos (Fusarium liigid), lumiseen (Monographella nivalis), odra-triiptõbi (Pyrenophera gramina), tüfuloos (Typhula incarnata), rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta).

Kasutamisjuhend

Kinto Plus kasutatakse enne seemnete töötlemist eeskirjade kohaselt kalibreeritud ja kontrollitud puhtimisseadmes, millega saab hästi segada ja seemned ühtlaselt katta. Enne kasutamist puhasta alati puhtimisseade ja kontrolli selle korrasolekut.

Kulunorm tali- ja suvinisul ning tali- ja suviodral on 150 ml/100 kg seemnete kohta ning talirukkil ja -tritikalel 120-150 ml/100 kg seemnete kohta.

Toimeaine 33,3 g/l fluksapüroksaad, 33,3 g/l tritikonasool, 33,3 g/l fludioksoniil
Pakend 10 l, 200 l, suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks (FS)
Tootja BASF