Celest Trio 060 FS

Celest Trio 060 FS on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, rukkil ja tritikalel.

Toime

Puhtimisvahend Celest Trio 060 FSFludioksoniil on kontaktne pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades seemnete kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.
Difenokonasool on süsteemse ja pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib tõusmetesse juurte kaudu. Difenokonasool on laia toimespektriga, ta tõrjub ka Tilletia controversa põhjustatud kõvanõge nisul.
Tebukonasool on süsteemse toimega fungitsiid, mis tungib kiiresti juurte kaudu tõusmetesse ja jõuab epikotüüli (iduvars idulehtedest ülalpool). Ta kaitseb seemneid nii Tilletia tritici ja Ustilago tritici kui ka seemnetega levivate haigustekitajate eest.

Kasutamisjuhend

Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega. Jälgi, et seemned kattuksid ühtlaselt. Vajadusel võib vee kogust suurendada, eriti kui seemned on väiksed. Samuti võib puhtimiseks kasutada lahjendamata toodet, kui seemnete ühtlaseks katvuseks on olemas vastavad puhtimisseadmed. Puhtimisprotsess nõuab vastavaid seadmeid, mis on nõuetekohaselt ette valmistatud ja seadistatud valitud kulunormile.

Puhtida võib ainult sorteeritud, hästi puhastatud, mehhaaniliselt vigastamata ja tolmuvabu seemneid. Mitte puhtida märga või idanenud seemet. Kui seemnete niiskussisaldus on suurem kui 16%, nende idanemisvõime langeb ja selliseid seemneid ei hoiustata, vaid külvatakse koheselt. Külvamata jäänud puhitud seemned võib hoiustada järgmise hooajani juhul, kui nende niiskussisaldus on normaalne (13-14%) ja neid hoitakse kuivas. Seemnete idanevust tuleb aasta jooksul kontrollida.

Kulunormid

Kulunorm seemnete puhtimisel oleneb viljaliigist.

Kultuur Kulunorm
suvi- ja talinisu, suvioder, rukis, tritikale 1,5-2,0 l/t
talioder, kaer 1,5 l/t

Töölahuse valmistamine

Täida puhtimismasina paak ½ osas veega. Lisa vajalik kogus preparaati ja alusta segamist. Pidevalt segades lisa ülejäänud vee kogus. Sega kuni preparaat on lahustunud. Jätka segamist ka töötamise ajal. Soovitatav on kasutada puhast vett. Valmistatud töölahus tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul.

Toimeaine 25 g/l fludioksoniil, 25 g/l difenokonasool, 10 g/l tebukonasool
Pakend 5 l, 20 l vesilahus
Tootja Syngenta