Vibrance Duo

Vibrance Duo on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate tõrjeks nisul, rukkil ning tritikalel.

Toime

Vibrance Duo logoSedaksaan on uus lokaalsüsteemne fungitsiid, mis liigub taimedes juhtsoonte kaudu tõusva vooluna alumistelt taime osadelt ülemistele (ei levi taime ülemistelt osadel alumistele). Sedaksaan põhjustab seenpatogeenides olulise rakuenergia katkemise.

Fludioksoniil on kontaktne, pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades seemnete kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.

Kasutamisjuhend

Puhtida võib seemneid, mis on sorteeritud, hästi puhastatud, mehhaaniliselt vigastamata ja tolmuvabad. Mitte puhtida märga (niiskusesisaldus üle 16%) või idanenud seemet. Lubatud 1 töötlemiskord.

Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/tonni seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahusta 2 l toodet 4-8 l veega. Jälgi, et seemned oleks ühtlaselt kaetud. Vajadusel, iseäranis väikeste seemnete korral, suurenda vee kogust. Puhtimiseks võib kasutada lahjendamata toodet, kui seemnete ühtlaseks katvuseks on olemas vastavad puhtimisseadmed.

Tähelepanu! Puhitud seemneid ei tohi kasutada söödaks ega ümber töödelda jahuks. Külvamata jäänud puhitud seemneid võib ladustada järgmise hooajani, kui nende niiskusesisaldus on 13-14% ning seemneid hoitakse kuivas kohas. Kontrolli kindlasti aeg-ajalt seemnete idanevust.

Nisu

Kulunorm 1,5 - 2,0 l/t seemnete kohta. Nisu-kõvanõe ning risoktonioosi tõrjeks madalamat kulunormi 1,5 l/ t seemnete kohta kasutades võib toode vähem efektiivne olla. Haiguste kompleks: fusarioosid, kõrreliste helelaiksus, nisu-kõvanõgi, nisu-lendnõgi, tõusmepõletik, lumiseen.

Rukis

Kulunorm 2,0 l/ t seemnete kohta. Haiguste kompleks: fusarioosid, lumiseen, rukki-kõrrenõgi.

Tritikale

Kulunorm 1,5 - 2,0 l/t seemnete kohta. Haiguste kompleks: fusarioosid, kõrreliste helelaiksus, lumiseen.

Toimeaine 25 g/l sedaksaan, 25 g/l fludioksoniil
Pakend 20 l, suspensioonikontsentraat
Tootja Syngenta
Generic placeholder image

Vibrance Duo

Loe põhjalikku ülevaadet Syngenta kodulehel

Prev Next