Liblikõieliste kevadised tööd

Külvitööd pole enam kaugel, mistõttu oleks sobiv aeg hakata mõtlema ka põldoa ja -herne umbrohutõrje lahendustele.

Mullaherbitsiidid

Herbitsiidi lahendustest on praktikas end väga heast küljest näidanud mullaherbitsiidid. Mullatoimelised herbitsiidid moodustavad mulla pinnale kileja kihi, tänu millele on herbitsiidide toimeained mullaosakestega seotud ning mullapinnast väljuvate umbrohtude idulehed saavad toimeainega kontakti. Mullaherbitsiidide kasutamisel on oluline põllu ettevalmistus. Mulla pind peab olema ühtlane. Ebatasasused ning suured mullatükid vähendavad mullapreparaatide efektiivsust. Mulla silumiseks võib põldu peale külvi, kuid kindlasti enne herbitsiidi kasutamist rullida – et hoida mullas paremini niiskust, siluda ebatasasused ja matta kivid. Mullaherbitsiidide pritsimise järgselt vähendab igasugune mulla liigutamine toote mõju.

Aklonifeeni sisaldav mullaherbitsiid Fenix (soovituslik kulunorm 3 l/ha) on eelnevatel aastatel näidanud kõrget efektiivsust nii kaheiduleheliste kui ka mõningate kõrreliste umbrohtude tõrjel. Soovitame pritsida kohe külvijärgselt, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne herne tärkamist. Fenixit võib kasutada nii põldhernel kui ka -oal.

Kolmandat hooaega on Baltic Agro tootevalikus aklonifeeni ning mitmetest rapsile suunatud mullatoimelistest herbitsiididest tuntud klomasooni sisaldav Novitron DamTec (soovituslik kulunorm 2,4 kg/ha). Novitron DamTeci soovitame pritsida hiljemalt 2-3 päeva pärast külvi, liiga hiline kasutamine võib kahjustada põhikultuuri. Novitron DamTec on efektiivne paljude laialeheliste (kukemagun, verev iminõges, põldpiimohakas, roomav madar e virn, harilik kirburohi, põld-litterhein, harilik hiirekõrv, harilik kesalill, põldsinep, harilik kassitapp, harilik piimalill, harilik punand, vesihein, põldkannike, valge hanemalts, konnatatar jm) ja ka mõnede kõrreliste umbrohtude (nt murunurmikas) tõrjel. Novitron DamTec’i on lubatud kasutada nii põldhernel kui ka -oal ning toode on pikaajalise mõjuga (kuni 2 kuud). See tähendab, et lisaniiskuse tekkimisel vihma näol ka nädalaid peale pritsimist aktiveerub toimeaine uuesti ning kahjustab ka hiljem tärkavaid umbrohtusid.

Mullaherbitsiidiga koos kasuta märgajat

Mullaherbitsiidide kasutamisel on maksimaalse toime saavutamiseks soovitatav kasutada suuremat veenormi ning märgajaid Terra Oil 100-200 ml/ha või Grounded 200-400 ml/ha. Märgaja kasutamisel koos mullaherbitsiididega paraneb herbitsiidi efektiivsus. Töölahus katab ebatasase ja kuiva mullapinna ning lisaks aitab see vähendada herbitsiidi toimeainete tungimist sügavamale mullakihtidesse, mis hoiab ära kultuurtaime algarengu pärssimise tugeva vihma korral.

Tärkamisjärgne herbitsiid

Tärkamisjärgse lahendusena on valikus Corum (kulunormiga 1 x 1,25 l/ha või 2 x 0,625 l/ha). Corum sisaldab kahte toimeainet – imasamoks ning bentasoon. Taimed omastavad imasamoksi nii lehtede kui ka juurte kaudu. Bentasoon on valdavalt kontaktse toimega, imendudes roheliste taimeosade kaudu. Corumi paagisegusse tuleb efektiivse tõrjetulemuse saavutamiseks alati lisada märgaja Dash. Corum on efektiivne paljude laialeheliste umbrohtude tõrjel: harilik hiirekõrv, verev iminõges, põldsinep, vesihein, pärsia mailane, põld-litterhein, valge hanemalts, roomav madar, harilik kesalill, põld-konnatatar, harilik kirbutatar.

Põldhernest pritsitakse esimesest lehepaarist kuni varsumise lõpuni (BBCH 12‒39). Kasvuhooajal on lubatud 1 pritsimiskord või jagatud pritsimisel esimene tõrje kasvufaasides 12‒14 ja teine pritsimine kasvufaasides 16‒39. Jagatud pritsimise korral peab töötlemiste vahe olema 1‒2 nädalat. Põlduba pritsitakse alates teise pärislehe avanemisest kuni viienda kõrvalvõrse tekkimiseni (kasvufaas 12‒25).

Kõrreliste umbrohtude tõrjeks võib põldoa ja -herne põldudel kasutada Targa Super 0,75-1,25 l/ha, Leopard 1,0-1,5 l/ha või Agil 100 EC 0,5-1,0 l/ha.


Katse ettevõttes Alar Kanna FIE, 2020

Liblikõieliste umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiidide valik turul on üsna lai ning valiku tegemine keeruline. Seetõttu rajasime 2020. aastal katse, et vaadelda erinevate herbitsiidide, nii kasvuaegsete kui ka mullatoimeliste, efekti tootmispõllu tingimustes. Katses oli kolm erinevat umbrohutõrjelahendust (Novitron DamTec, Fenix ning Butoxone + Basagran 480) ja lisaks ka väike kontrollala, mis jäi herbitsiidita.

Mullaherbitsiidid pritsiti põllule vahetult peale herne külvi 25.04.2020. Niiskustingimused olid head ning lisaks kasutati kõrgemat veenormi (300 l/ha), et tagada preparaatide maksimaalne efektiivsus.

Kasvuaegse lahendusena kasutati kombinatsiooni Butoxone 2 l/ha + Basagran 480 1 l/ha. Pritsimine tehti herne 3–6 lehepaaris, kui kultuurtaimik oli u 5–6 cm kõrgune. Nende kahe toote kasutamise eelduseks on, et umbrohud oleks tärganud, sest tegemist on kontaktsete toimeainetega. Basagran 480 sisaldab toimeainet bentasoon ning Butoxone toimeaine on MCPB.

Kasvuaegsel vaatlusel võis näha, et põllul oli umbrohuspekter lai. Kontrollalal (foto 1) oli märgata nii ristõielisi umbrohtusid kui ka näiteks hanemaltsa, mida vahakihi tõttu on tihtipeale keerukas tõrjuda. Lisaks esines ka harilikku kesalille, harilikku punandit, konnatatart, virna, põldkannikest jt.

Märgata oli Novitron DamTeci head mõju linnurohule, maltsale ning ka konnatatrale (foto 2). Fenixi mõju konnatatrale jäi mõnevõrra nõrgemaks (foto 3). Kumbki mullaherbitsiid ei avaldanud mõju punandile. Samas enamikule probleemsetest umbrohtudest oli mõju olemas ning põllupilt oli suhteliselt puhas.

Allolevad fotod on tehtud 11.06.2020.

Herbitsiididega töötlemata kontrollalaFoto 1. Töötlemata kontrollala
Novitron DamTeciga töödeldud alaFoto 2. Novitron DamTec 2,4 kg/ha
Fenixiga töödeldud alaFoto 3. Fenix 3 l/ha

Kahjuritõrje

Herne ja oa tärkamisel tuleb kindlasti põlde hoolikalt jälgida. Tõusmete faasis kahjustab eelnimetatud kultuure hernekärsakas. Tegemist on pruunikashalli mardikaga, kes närib leheservadesse kaarjaid sälke. Kõrge arvukuse juures võib kahju olla suur. Taime maapealset osa kahjustab valmik, kuid hernekärsaka vastne toitub liblikõieliste taimede juuremügaratel, pärssides seeläbi mügarbakterite elutegevust ning õhulämmastiku sidumist. Hernekärsakas on aktiivne päevasel ajal, mistõttu tuleb ka tõrje planeerida sellesse aega. Hernekärsaka tõrjeks soovitame kasutada kontaktseid insektitsiide – päevasel ajal on põldoal ja -hernel lubatud kasutada Decis Mega 0,15 l/ha, Mavrik 0,15-0,2 l/ha ja uue tootena Vantex CS 0,05 l/ha – 0,06 l/ha. Lisaks on ainult põldhernel on lubatud kasutada ka Karate Zeon 5 SC 0,15 l/ha.

Tähelepanuta ei saa jätta hilisemas faasis ka oa-teramardikat. Valmikud on 3,5-4,5 mm pikkused mustad mardikad, kattetiivad ei kata kogu tagakeha. Munevad noortele 2-5 cm pikkustele kaunadele. Vastsed arenevad kasvavas teras, kaunas. Mardikad toituvad kevadel liblikõielistel kultuuridel õietolmust ja nektarist, seejärel siirduvad põldoale. Putukad on aktiivsed ja nende arenguks on igati soodne, kui temperatuur tõuseb üle 20-25 °C. Liikuvust limiteerib märg suvi ja temperatuur alla 15 °C. Lisaks aitavad vihmaperioodid kaasa emase poolt taimeosadele munetud munade suremusele. Kuigi oa-teramardikas ei mõjuta otseselt oluliselt põldoa saagikust, muudab see seemnete kaubanduslikku välimust ja idanevust. Lisaks on kahjustatud seemned vastuvõtlikud haigustele. Probleem on ka põldoa turustamisel, kuna elusate putukatega seemneid pole lubatud eksportida.

Tähelepanu! Eelnevalt nimetatud insektitsiidide kasutamisel tuleb silmas pidada, et neid on keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.


Haigustõrje

Taimehaigustest olulisimad on põldoa-šokolaadilaiksus ning laikpõletik. Järjest enam on hakanud hernel levima ka valgemädanik, sest külvikorras on väga tihti ka raps, mis samuti eelnimetatud haigust edasi kannab.

Põldoa-šokolaadilaiksus (Botrytis fabae) on kiire levikuga ja soodsatel aastatel olulist kahju tekitav haigus. Sümptomid varieeruvad esialgsetest väikestest selgepiirilistest punakas-pruunidest laikudest lehtedel kuni terve taime mustaks tõmbumiseni. Tugev nakkus võib põhjustada kaunade avanemist ja seemnete värvumist. Õite nakatumisel võivad jääda need välja arenemata ja väheneb kaunade arv taimel. Leviku kiirust mõjutab valdavalt ilmastik. Haiguse nakkumine on kiirem jahedates ning niisketes tingimustes, eriti õitsemise ajal. Hilisem varte nakatumine võib põhjustada kultuuri lamandumist. Haiguse areng on intensiivseim 15-22℃ ja 90% õhuniiskuse korral.

Laikpõletik (Ascochyta fabae Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes) kahjustab nii hernest kui uba. Esimesed haigustunnused ilmnevad noorematel lehtedel konkreetsete ümarate kuni ovaalsete, seest heledamate laikudena. Haiguse arenedes nakatuvad nii lehed, varred, kaunad kui ka seemned. Varte nakatumine võib soodustada kultuuri lamandumist. Seemnete tugeval nakatumisel väheneb võimalus müüa hernest ja uba toiduviljana. Optimaalne temperatuur haiguse levikuks on 15-20 ℃ ning levikut soodustab kõrge õhuniiskus.

Põldoa ja -herne haigustõrjeks on võimalik kasutada Pictor Active 1,0 l/ha, Prosaro 0,75-1 l/ha või Propulse 0,8-1,0 l/ha, mida võib kasutada esimeste haigustunnuste ilmumisel, oa ja herne õiepungade moodustumisest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 50-69) kuni 2 korda kultuuri kasvuaja jooksul. Herne ja oa haigustõrjeks on efektiivne ka Signum 1 kg/ha. Võib kasutada ka jagatud pritsimist ning alustada ennetavalt esimeste õite avanemisest või esimeste haigustunnuste ilmumisest ning kasutada kuni õitsemise lõpuni.


Täiendväetamine

Põlduba kasutab ühe tonni saagi moodustamiseks fosforit 6-8 kg/ha, kaaliumi 16-20 kg/ha ja väävlit 12 kg/ha toimeaines, mida tuleb arvestada põhiväetamisel. Kasvu alguses vajaliku mineraalse lämmastiku vajadus on 40-60 kg toimeaines, et luua soodsad tingimused mügarbakterite arenguks. Väetamine peaks toimuma enne põldoa tärkamist. Selleks sobivad võimalikult suure väävlisisaldusega PK, YaraMila NPK ja lämmastikväetised. Hilisem kasvuaegne lämmastikuga pealtväetamine pole soovitatav, kuna see soodustab taimede lopsakat kasvu, mille tagajärjel formeerub vähem õisi, kaunu, ja kokkuvõttes terasaak väheneb. Liiga lopsakas biomassi kasv põhjustab varte murdumist ja taimestiku lamandumist.

Põldherne algarenguks on vajalik mineraalse lämmastiku kogus 25-30 kg N toimeaines. Ülemäärane lämmastiku lisamine soodustab taimede biomassi kasvu, mille tagajärjel formeerub vähem õisi ja kaunu, väheneb saagikus ja suureneb lamandumise oht. Fosforit, kaaliumi ja väävlit kasutab hernes 1 t/ha saagi moodustamiseks järgmiselt: P 6-8 kg/ha, K 16-20 kg/ha ja S 12 kg/ha. Hernekasvuks on oluline magneesium. Ühe tonni terasaagi moodustumiseks vajab hernes seda 2-3 kg/ha toimeaines. Magneesium on mullast raskesti omastatav, eriti jahedates ja niisketes oludes. Ka mulla pH mängib seejuures olulist rolli, omastamine on olulisel määral pärsitud kui pH < 5,5. Magneesiumi kättesaadavuse parandamiseks on soovitatav 3 lehe faasist kuni õitsemise alguseni kasutada magneesiumit sisaldavaid täiendväetiseid.

Nii nagu teisi põllukultuure, on ka liblikõielisi oluline täiendväetamisega kasvu alguses turgutada ja kasvuaegselt toetada.

Paagisegusse mullaherbitsiidiga

Mullaherbitsiidiga sobivad paagisegusse taimede kasvu ja arengut soodustavad tooted Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha. Häid tulemusi, eriti kuivemates tingimustes, on andnud Final K segusse lisamine 1,0 l/ha (2+2+1).

Nende toodete kasutamise eelisteks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng. Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab vee ja toitainete kättesaadavust. Paraneb taimede vastupidavus liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile. Humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Kaalium reguleerib taimede veevahetust, tänu millele on taimed vastupidavamad põuastressile.

Katsetulemus

Kuusiku Katsekeskuses viidi 2017. aastal läbi katse, et hinnata 2+2+1 lahenduse mõju põldherne Pinochio saagikusele. Koos herbitsiidiga Fenix (2,5 l/ha) lisati paagisegusse Ruter AA 2 l/ha, Humistar 2 l/ha ning Final K 1 l/ha. Tulemuseks saadi töödeldud variandil 700 kg/ha enamsaaki ning 120 €/ha puhastulu.

2+2+1 tehnoloogia mõju põldherne saagikusele, Kuusiku katsekeskus 2017.

2015. ja ka 2016. aastal viidi analoogne katse läbi ka põldoal ning enamsaagid olid töödeldud variantides vastavalt 220 kg/ha ning 802 kg/ha.

BioSpektrum 0,25 kg/ha

Segus mullaherbitsiididega on hea kasutada kasulike mikroorganismide preparaati BioSpektrum, mis parandab mulla bioloogilist aktiivsust ja mulla struktuuri, makro- ja mikroelementide omastatavust, taimede stressitaluvust ja haiguskindlust ning soodustab juurestiku kasvu. Toote koostises on erinevad kasulikud bakterid ja seened, sealhulgas mükoriisaseened, mis suurendavad toitainete ja vee imendumist taime (eriti põua ajal) ning suurendavad kaitset patogeensete mikroorganismide vastu. BioSpektrumi mõju taimedele ja mullale on pikaajaline.

Kasvuaegne leheväetamine

Kõrreliste umbrohtude tõrjet ja kahjuritõrjet saab ühendada vajadusel kasvuaegsete leheväetiste kasutamisega. Molübdeen on eriti raskesti kättesaadav happelistest kerge lõimisega ja vähese orgaanilise aine sisaldusega muldadest. Kui pH < 5,5, tekib molübdeeni defitsiit ja juuremügarad ei suuda piisavalt efektiivselt funktsioneerida. Eelnimetatud kultuuride jaoks oluline element on boor, mis muutub raskesti kättesaadavaks aluselises (pH >7) kerge lõimisega vett läbilaskvas mullas. Boori saadavust mõjutab olulisel määral ilm. Nii külm ja niiske kui ka kuum ja kuiv ilm mõjub pärssivalt boori omastatavusele mullast. Tulemuseks on õiealgmete deformeerumine. Molübdeeni ja boori defitsiidi leevendamiseks on Baltic Agro tootevalikus Detera B Mo 2,0 l/ha, Tradebor Mo 2,0 l/ha ja värskel pruunvetikaekstraktil põhinev Phylgreen B Mo 2 l/ha, mida soovitame alates 8 lehest kuni õiealgmete tekkimiseni. Boor on oluline anda enne õitsemist, sest see soodustab õitsemist ning viljumist.

Katsetulemused

Molübdeeni olulisuse kinnitamiseks tegime 2022 hooajal ettevõttes Koplimäe Agro katse, kus pool põldu sai ilma molübdeenita leheväetist Detera Boron 2 l/ha ja teine osa sai leheväetist Detera B-Mo 2,0 l/ha. Katsetulemusena andis Detera B-Mo kasutamine 0,49 t/ha enamsaaki ja 169,02 €/ enamtulu. Arvutus on tehtud herne hinnaga 359,22 €/t.

Detera B-Mo mõju herne saagile

Phylgreen B Mo-d oleme katsetanud ka tootmispõldudel. Ettevõtte Vainu Agro (mahetootja) üks osa põllust pritsiti tootega Tradebor Mo ning teine osa Phylgreen B-Mo-ga, ülejäänud tehnoloogia oli kogu põllul ühesugune. Phylgreen B Mo on pruunvetika ekstraktil põhinev looduslik biostimulaator, mis on rikastatud boori ja molübdeeniga. Ascophyllum nodosum’i koostisosad aitavad tõsta taimede vastupidavust abiootilisele stressile ning parandada taimede ainevahetust, soodustades taimede õitsemist, tolmlemist ja viljade moodustumist. Vainu Agros Tartumaal tõi Phylgreen B Mo võrreldes Tradebor Mo’ga enamsaaki 300 kg/ha. Phylgreen B Mo toimib eriti efektiivselt kuiva ajal, kuna sisaldab tänu toote koostises olevale pruunvetikale liitsuhkruid nagu mannitol, mis aitavad põuatingimustes transportida boori taimeosadesse, kus seda kõige enam vajatakse.

Vainu Talu OÜ. Üleval pritsitud Phylgreen B Mo, all Tradebor Mo-ga.Analoogne katse korraldati tunduvalt tugevama põua all kannatanud piirkonnas Läänemaal Vainu Talu OÜ (mahetootja) hernepõllul, kus Phylgreen B Mo tõi võrreldes Tradebor Mo’ga enamsaaki 360 kg/ha. Arvutus on tehtud herne hinnaga 265 €/t. Vainu Talu OÜ-s oli Phylgreen B Mo’ga töödeldud põllu osal taimik tunduvalt kõrgem, rohkem oli kaunasid taime kohta ning kaunad olid pikemad ja vähem laigulised. Parem vastupidavus abiootilisele stressile oli Phylgreeniga pritsitud põlluosal silmaga näha.

Fotol üleval pritsitud Phylgreen B Mo, all Tradebor Mo'ga. Vainu Talu OÜ.

Herne arenguks, nagu alguses mainitud, on oluline magneesium (MgO 30-50 kg/ha). Magneesiumi kättesaadavuse parandamiseks on soovitatav herne 3 lehe faasist kuni õitsemise alguseni kasutada Epso Top 2-3 kg/ha.

Juurestiku paremaks arenguks tuleks lisaväetamiseks 4-6 lehe faasis kasutada kiire mõjuga fosforit sisaldavat vedelväetist Detera PK 2 l/ha või Cropvit PK 3 l/ha. Väetistes sisalduv kaalium muudab herne ja oa taimed põua- ja haiguskindlamaks. Fosfor aitab kaasa juurekava arengule – tänu sellele on taimed paremas toitumuses ja tervemad. Lehekaudne fosfor on taimele abiks ka siis, kui taim mullast seda mingil põhjusel kätte ei saa (madalad temperatuurid, ebasobiv pH jne). Heaks lahenduseks on ka Dr Green Köögiviljad 1 kg/ha + Dr Green Energia 1 kg/ha või ULTRASOL 15-30-15 mikroelementidega 3 kg/ha. Tegemist on vees lahustuvate väetistega, mis sisaldab lisaks ka mikroelemente. Kõrge fosforisisaldusega leheväetised varustavad taime täiendava fosforiga, mida on vaja tugeva juurestiku moodustamiseks.

Saagi moodustumise perioodil on vajalik lisakaalium, näiteks Final K-ga (2 l/ha) või YaraVita Safe K-ga (2 l/ha) pritsimine õitsemise algusest kuni kaunade moodustumise alguseni suurendab saaki.


Kare vesi

Pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust mõjutab vee karedus. Kareda vee korral lisada paagisegusse väikene kogus Spray Plusi (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitrile veele). Spray Plusi täpse kulunormi teada saamiseks soovitame toimetada veeproov Baltic Agro piirkondlikule müügiesindajale. Spray Plus lihtsustab paagisegude valmistamist ja aitab tagada paagisegu komponentide stabiilsust, hoides ära toimeainete mõju vähenemise.

NB! Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.

Generic placeholder image

Uus toode!

Parandab mullaherbitsiidide efektiivsust, vähendab triivi.

Prev Next