Uba ja hernes kevadel

16.04.2022

Väetisekülvikud on stardiks ette valmistatud, mõnedki juba põldudele jõudnud ning ootame pikisilmi aktiivset põllutööde algust. Külvitöödki pole enam kaugel, mistõttu oleks sobiv juba mõtlema hakata ka põldoa ja -herne umbrohutõrje lahendustele.

Mullaherbitsiidid

Herbitsiidi lahendustest on praktikas end väga heast küljest näidanud mullaherbitsiidid. Mullatoimelised herbitsiidid moodustavad mulla pinnale kileja kihi, tänu millele on herbitsiidide toimeained mullaosakestega seotud ning mullapinnast väljuvate umbrohtude idulehed saavad toimeainega kontakti. Mullaherbitsiidide kasutamisel on oluline põllu ettevalmistus. Mulla pind peab olema ühtlane, sest ebatasasused ning suured mullatükid vähendavad mullapreparaatide efektiivsust. Mulla silumiseks võib põldu peale külvi, kuid kindlasti enne herbitsiidi kasutamist rullida – et hoida mullas paremini niiskust, siluda ebatasasused ja matta kivid. Mullaherbitsiidide pritsimise järgselt vähendab igasugune mulla liigutamine toote mõju.

Aklonifeeni sisaldav mullaherbitsiid Fenix (soovituslik kulunorm 2,5-3 l/ha) on eelnevatel aastatel näidanud kõrget efektiivsust nii kaheiduleheliste kui ka mõningate kõrreliste umbrohtude tõrjel. Soovitame pritsida kohe külvijärgselt, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne herne tärkamist. Fenixit võib kasutada nii põldhernel kui ka -oal.

Baltic Agro tootevalikus on aklonifeeni ning mitmetest rapsile suunatud mullatoimelistest herbitsiididest tuntud klomasooni sisaldav Novitron DamTec (soovituslik kulunorm 2,4 kg/ha). Novitron DamTeci soovitame pritsida hiljemalt 2-3 päeva pärast külvi, liiga hiline kasutamine võib kahjustada põhikultuuri. Novitron on efektiivne paljude laialeheliste (kukemagun, verev iminõges, põldpiimohakas, roomav madar e virn, harilik kirburohi, põld-litterhein, harilik hiirekõrv, harilik kesalill, põldsinep, harilik kassitapp, harilik piimalill, harilik punand, vesihein, põldkannike, valge hanemalts, konnatatar jm) ja ka mõnede kõrreliste umbrohtude (nt murunurmikas) tõrjel. Novitron DamTec’i on lubatud kasutada nii põldhernel kui ka -oal ning toode on pikaajalise mõjuga (kuni 2 kuud). See tähendab, et lisaniiskuse tekkimisel vihma näol ka nädalaid peale pritsimist aktiveerub toimeaine uuesti ning kahjustab ka hiljem tärkavaid umbrohtusid.

Mullaherbitsiidiga koos kasuta märgajat

Mullaherbitsiidide kasutamisel on maksimaalse toime saavutamiseks soovitatav kasutada suuremat veenormi ning märgajaid Terra Oil 100-200 ml/ha või Grounded 200-400 ml/ha. Märgaja kasutamisel koos mullaherbitsiididega paraneb herbitsiidi efektiivsus. Töölahus katab ebatasase ja kuiva mullapinna ning lisaks aitab see vähendada herbitsiidi toimeainete tungimist sügavamale mullakihtidesse, mis hoiab ära kultuurtaime algarengu pärssimise tugeva vihma korral.

Tärkamisjärgne herbitsiid

Tärkamisjärgse lahendusena on valikus Corum (kulunormiga 1 x 1,25 l/ha või 2 x 0,625 l/ha). Corum sisaldab kahte toimeainet – imasamoks ning Basagranist tuntud bentasoon. Taimed omastavad imasamoksi nii lehtede kui ka juurte kaudu. Bentasoon on valdavalt kontaktse toimega, imendudes roheliste taimeosade kaudu. Corumi paagisegusse tuleb efektiivse tõrjetulemuse saavutamiseks alati lisada märgaja Dash. Corum on efektiivne paljude laialeheliste umbrohtude tõrjel: harilik hiirekõrv, verev iminõges, põldsinep, vesihein, pärsia mailane, põld-litterhein, valge hanemalts, roomav madar, harilik kesalill, põld-konnatatar, harilik kirbutatar.

Põldhernest pritsitakse esimesest lehepaarist kuni varsumise lõpuni (BBCH 12‒39). Kasvuhooajal on lubatud 1 pritsimiskord või jagatud pritsimisel esimene tõrje kasvufaasides 12‒14 ja teine pritsimine kasvufaasides 16‒39. Jagatud pritsimise korral peab töötlemiste vahe olema 1‒2 nädalat.

Põlduba pritsitakse alates teise pärislehe avanemisest kuni viienda kõrvalvõrse tekkimiseni (kasvufaas 12‒25).


Katse ettevõttes Alar Kanna FIE, 2020

Liblikõieliste umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiidide valik turul on üsna lai ning valiku tegemine keeruline. Seetõttu rajasime 2020. aastal katse, et vaadelda erinevate herbitsiidide, nii kasvuaegsete kui ka mullatoimeliste, efekti tootmispõllu tingimustes. Katses oli kolm erinevat umbrohutõrjelahendust (Novitron DamTec, Fenix ning Butoxone + Basagran 480) ja lisaks ka väike kontrollala, mis jäi herbitsiidita.

Mullaherbitsiidid pritsiti põllule vahetult peale herne külvi 25.04.2020. Niiskustingimused olid head ning lisaks kasutati kõrgemat veenormi (300 l/ha), et tagada preparaatide maksimaalne efektiivsus.

Kasvuaegse lahendusena kasutati kombinatsiooni Butoxone 2 l/ha + Basagran 480 1 l/ha. Pritsimine tehti herne 3–6 lehepaaris, kui kultuurtaimik oli u 5–6 cm kõrgune. Nende kahe toote kasutamise eelduseks on, et umbrohud oleks tärganud, sest tegemist on kontaktsete toimeainetega. Basagran 480 sisaldab toimeainet bentasoon ning Butoxone toimeaine on MCPB.

Kasvuaegsel vaatlusel võis näha, et põllul oli umbrohuspekter lai. Kontrollalal (foto 1) oli märgata nii ristõielisi umbrohtusid kui ka näiteks hanemaltsa, mida vahakihi tõttu on tihtipeale keerukas tõrjuda. Lisaks esines ka harilikku kesalille, harilikku punandit, konnatatart, virna, põldkannikest jt.

Märgata oli Novitron DamTeci head mõju linnurohule, maltsale ning ka konnatatrale (foto 2). Fenixi mõju konnatatrale jäi mõnevõrra nõrgemaks (foto 3). Kumbki mullaherbitsiid ei avaldanud mõju punandile. Samas enamikule probleemsetest umbrohtudest oli mõju olemas ning põllupilt oli suhteliselt puhas.

Allolevad fotod on tehtud 11.06.2020.

Herbitsiididega töötlemata kontrollalaFoto 1. Töötlemata kontrollala
Novitron DamTeciga töödeldud alaFoto 2. Novitron DamTec 2,4 kg/ha
Fenixiga töödeldud alaFoto 3. Fenix 3 l/ha

Ka kasvuaegselt kasutatud Butoxone + Basagran 480 olid teinud head tööd. Küll aga olid põllul mõned hiljem tärganud umbrohud, mis ei olnud herbitsiidist mõjutatud.

Kokkuvõttes võib öelda, et toimivaid lahendusi on mitmeid ning otsuse tegemisel võiks lähtuda oma põldude umbrohuspektrist ning kindlasti tuleb arvesse võtta ka ilmaolusid pritsimise hetkel ja muidugi majanduslikku tasuvust. Varasemate hernekülvide puhul said 2020. aastal mõnevõrra saatuslikuks külmad ilmastikuolud mullaherbitsiidide kasutamise ajal ning seetõttu jäi nende efektiivsus madalamaks. Lisaks tasub meeles pidada, et turvasmuldadel on mullaherbitsiidide mõju nõrgem – seal soovitame kasutada pigem kasvuaegseid herbitsiide.

Ka konkreetse katse läbiviija tõdes, et kombainimise hetkel olid herbitsiidiga töödeldud alad üsna umbrohuvabad ning koristamine kulges suuremate probleemideta.

Generic placeholder image

Uus toode!

Parandab mullaherbitsiidide efektiivsust, vähendab triivi.

Prev Next