Terra Oil

Terra Oil on silikoonorgaaniline märgaja tärkamiseelsetele herbitsiididele.

  • Kasutamisel koos mullaherbitsiididega katab töölahus ühtlaselt isegi äärmiselt ebatasase ja kuiva mullapinna ning aitab seeläbi parandada herbitsiidide toimet. Vähendab herbitsiidi tungimist sügavale mullapinda.
  • Vähendab õli pindpinevust ja tagab õli sisaldavate umbrohutõrjevahendite (OD või EC formulatsioonid) tõhusama toime. Terra Oil aeglustab õli jaotumist ja leevendab kultuurtaimede herbitsiidide poolt põhjustatavat stressi.
  • Vähendab kõrvale kanduvate piiskade moodustumist.

Töölahuse valmistamine

Sega valmis 3/4 töölahusest koos pestitsiide ja/või mikroelementidega. Terra Oil koos ülejäänud veega lisa viimasena, mõõdukalt segades. Optimaalne toime saavutatakse, kui lahuse pH on 5-8. Valmistatud töölahus tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul.

Kulunorm

  • tärkamiseelsed herbitsiidid 200-300 ml/ha
  • tärkamisjärgsed (OD, EC formulatsioonid) herbitsiidid 100-200 ml/ha
Toimeaine polüeeterpolümetüülsiloksaani kopolümeer
Pakend 5 l
Tootja Nando UAB