Smart Contact

Smart Contact on mitteioonne sideaine, mida kasutatakse lahuses kontaktsete pestitsiididega ja kõtrade varisemise vältimiseks.

Kontaktsete pestitsiidide paagisegus:

  • Suurendab pritsitud piiskade kleepumist, hajumist ja omastamist, tagades lahuse toimeainete suurema tõhususe;
  • Akrülaatpolümeer moodustab mikrokile, mis kindlustab kontaktsete pestitsiidide kontakti;
  • Akrülaatpolümeer moodustab mikrokile, mis parandab lahuse vihmakindlust;
  • Toimib kui triivi vähendaja – vähendab kõrvale kanduvate piiskade osakaalu kõikide pihustitüüpide korral.

Varisemisvastase vahendina kõtradel:

  • Pindaktiivne aine trisiloksaan suurendab lahuse kleepuvust ja kindlustab kõtrade ühtlase katvuse;
  • Akrülaatpolümeer moodustab mikrokile, mis tugevdab kõtru ja väldib spontaanset varisemist ja seemnete kadu;
  • Akrülaatpolümeerkile võimaldab niiskuse aurumist kõtradest, kuid takistab niiskuse juurdepääsu kõtradele, see omakorda viib kõtrade ja seemnete ühtlase kuivamiseni.

Kasutamine

Smart Contacti võib kasutada koos glüfosaatide ja desikantidega. Taimi töödeldakse kasvufaasis BBCH 81-85, kui 10-50% rapsi seemnetest on mustad ja kõvad ning kõdrad ei avane, kui neid painutada U-kujuliseks. Kulunorm 400 ml/ha.

Toimeaine polüeetri polümetüülsiloksaani kopolümeer ja stürool-akrülaadi kopolümeer
Pakend 1 l, 5 l
Tootja Nando UAB