Perifolis

Perifolis on efektiivne silikoonil põhinev pindaktiivne aine, mis sobib lisamiseks pestitsiidide ja mikrotoitaineid sisaldavate väetiste töölahuste valmistamisel kõikide põllumajanduslike kultuuride puhul.

Perifolis

  • Tagab väga hea taimede katvuse – suurendab pestitsiidi efektiivsust kuni 30%;
  • Võimaldab vähendada vee kulu kuni 30% - kindlustab efektiivse aja- ja kütusekulu;
  • Võimaldab pritsida kastega – pikendab töötunde varahommikust kuni hilisõhtuni;
  • Tagab pritsitud lahuse vihmakindluse – kindlustab, et aja ja raha investeeringud annavad oodatud tulemuse isegi muutlike ilmastikutingimuste korral.

Kasutamine

Põllukultuurid

  • kontaktsed pestitsiidid  100-125 ml/ha
  • süsteemsed pestitsiidid 100-125 ml/ha

Aiad

Kulunorm 200-300 ml/ha.

Dekoratiivtaimed

Kulunorm 100-200 ml/ha (20-30 ml/100l vett).

Märkused

Segu valmistamise eel tuleb pestitsiidide etikett tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et kleepaine kasutamise osas ei ole piiranguid. Mitte kasutada koos lämmastikväetistega (karbamiid, KAS, jt), kui lämmastiku kontsentratsioon on töölahuses üle 2%.

Toimeaine polüeeterpolümetüülsiloksaani kopolümeer 100%
Pakend 1 l, 5 l
Tootja Nando UAB