Rollwet

Rollwet on märgaja, mida kasutatakse põllumajanduses, aianduses ning metsanduses, et parandada lehtede kattuvust pihustusvedelikuga ning vähendada pritsimislahuse triivi kasutamise ajal.

Rollwet

  • Suurendab ALS  rühma herbitsiidide ning kontaktsete fungitsiidide ja insektitsiidide efektiivsust;
  • Parandab taimede kattuvust taimekaitsevahendiga;
  • Vähendab toote taime lehelt maha valgumist;

Kasutamine​

Kulunorm 50 - 100 ml/ha.

Märkused

Mitte kasutada koos vedelväetiste ja/või taimekaitsevahenditega, millel on fütotoksilisuse risk vastuvõtlike taimede lehtedele ja/või viljadele. Enne Rollwet’i kasutust kontrollige alati tarnija poolt väljastatud viimaseid pritsimisjuhiseid.
 

Toimeaine trisiloksaani orgaanilised silikoonkopolümeerid 169 g/L , etüleenoksiidi-propüleenoksiidi kopolümeerid 832 g/L
Pakend 1 l
Tootja Agrovista UK Ltd