Orgaanilise väetise olulisus taimekasvatuses

17. august 2022

Muld on põllumajandustootja peamine töövahend, mistõttu on oluline hoida see terve ning produktiivsena. Toetades mullas loomulikult esinevaid kasulikke mikroorganisme loome taimedele läbi mulla omaduste paranemise soodsama kasvukeskkonna. Taimede kasvukeskkonna parandamiseks ja mullaviljakuse säilitamiseks on Baltic Agro tootevalikus erinevaid orgaanilisi väetiseid:

  • Monterra Bio 4-10-2, mis on kõrge fosforisisaldusega ja Monterra Bio 9-7-1, mis on kõrge orgaanilise lämmastiku- ja fosforisisaldusega. Nende väetiste valmistamisel on kasutatud nii loomseid kui ka taimseid tooraineid. Kanakaka kõrval on toorainena kasutusel näiteks vinass, melass, kakao, jahvatatud viinamarjapulp, linnaseidud, luujahu ja sulejahu. Need väetised ei sisalda patogeene ega umbrohuseemneid. Nende pH-tase on neutraalne ja kloorisisaldus väga madal.
  • Monterra Malt 4,5-2,5-8, mis on toodetud 100% taimse päritoluga toorainest, millest omakorda 30% moodustavad kuivatatud odralinnased. Viimased stimuleerivad taimekasvu ja parandavad toitainete omastamise võimet. Ei sisalda patogeene ega umbrohuseemneid.

Monterra tootesarja väetised stimuleerivad mulla mikrobioloogilist aktiivsust ja parandavad mulla struktuuri. Toitained vabanevad temperatuurist ja niiskusest sõltuvalt järk-järgult kogu taime kasvuhooaja vältel, aidates vähendada lämmastiku leostumist juurestiku piirkonnas. Monterra väetised on toitainete- ja huumuseallikaks. Sobivad kasutamiseks enne külvi ning ka külvijärgselt. Pelletid on väetisekülvikuga laotatavad.


OrganiQ

Ajast-aega on mullaviljakuse parandamisel ja säilitamisel olnud sõnnikul väga oluline roll kanda. See ei ole üksnes toiteelementide allikaks, vaid parandab ka mulla füüsikalisi omadusi ning soodustab mikroorganismide arengut. Üheks väärtuslikumaks sõnniku liigiks toiteelementide kontsentratsiooni ja omastatavuse poolest loetakse linnusõnnikut (sh kanasõnnikut). Baltic Agro tootevalikust leiab kanasõnnikul põhineva OrganiQ. Tegemist on fermenteeritud pellet-väetisega, mis on väetisekülvikuga hästi laotatav ja laguneb niiskuse olemasolul kiiresti. Väetis sisaldab kultuurtaimedele kõige olulisemaid makro- (N, P, K) ja mikroelemente (Ca, Mg, B, Mn, Mo, Cu ja Zn). Toote kasutamine mõjub positiivselt mulla viljakusele ja struktuurile. Orgaaniliste ainete mõjul suureneb mulla bioloogiline aktiivsus ja paraneb toiainete omastamine mullast. Sellel väetisel on pikaajaline mõju.

Katsetulemused

2018.a. sügisel alustasime pikaajalise katsega hindamaks kanasõnnik OrganiQ mõju kultuuride saagikusele ja mullaviljakusele. Üle aasta lisatakse samale katsevariandile lisaks kompleksväetisele ka kombikülvikuga 200 kg/ha granuleeritud kanasõnnikut OrganiQ. Ülejäänud kasvatusskeem on kogu põllul ühesugune.

2018. a sügisel külvati talinisu Skagen, mis sai ka kanasõnnikut OrganiQ.

2020. a. kevadel külvati hiline oder Iron, mis kanasõnnikut ei saanud. Siin hindasime järelmõju.

2020. a sügisel külvati talinisu Malunas koos OrganiQ-ga 200 kg/ha. 

2021. a külvati katsealale põldhernes Casablanca, mis ei saanud kanasõnnikut. Antud variandi puhul hindame pärast koristust järelmõju.

2022. a sügisel külvatakse katsealale talioder Wallace ja antakse ka kanasõnnikut OrganiQ 200 kg/ha. Kuna hernes on veel koristamata, siis katsetulemusi saame esitleda aastatest 2019-2021.

Kolme aasta kokkuvõttes on OrganiQ-ga töödeldud ala andnud 5,5 t/ha enamsaaki ja 821,9 €/ha puhastulu (Joonis 1).

Granuleeritud kanasõnniku OrganiQ mõju saagikusele

Joonis 1. OrganiQ mõju saagikusele, Kuusiku katsekeskus. *2019.a 3. kategooria toidunisu hind 155 €/t. *2020. a odra hind 152 €/t. *2021. a söödanisu hind 180,47 €/t.

Väiksem külvinorm annab tulemust vaid siis, kui laotada kombikülvikuga. Selliselt on toitained seemnele lähedal ning toitainete omastamine maksimaalselt efektiivne.

Kanasõnnik OrganiQ kasutamisel muld ei hapestu (pH 6,9) ning toode ei sisalda patogeene ega umbrohuseemneid. Kanasõnniku graanulit on võimalik anda külvi ette, külviga või hiljem väetisekülvikuga laotades. Graanuli lenduvus on ligikaudu 30 m.

Alusta saagi planeerimist mullast, sest kõik, mis saagiga põllult ära viima, tuleb sinna tagasi tuua. Viljakas ja hooldatud muld aitab parandada saagikust ja saagi kvaliteeti. Kui taimele on kasvamiseks ja arenguks soodne keskkond, siis on ta erinevatele patogeenidele ja stressi tekitavatele faktoritele vastupidavam.