Taliteraviljade sügisene umbrohutõrje

Taliviljade esimene umbrohutõrje on soovitatav teha sügisel. Tärkamise järgselt on umbrohud väikesed, nõrgad ning nende tõrjumine palju efektiivsem. Sügis-talvel ja ka varakevadel tarbivad umbrohud suurel hulgal kultuurtaimedele olulisi toitaineid, muutuvad elujõulisemaks ning nende tõrjumine keerukamaks. Lisaks toitainetele hakkavad umbrohud kultuurtaimedele valguse ja veevarude osas tugevat konkurentsi pakkuma. Umbrohtunud taliviljapõllul on tiheda taimiku tõttu kõrge risk talvitumishaiguste tekkeks ja see omakorda pärsib ka kultuurtaime võimet talv edukalt üle elada.

Sügisel tehtud umbrohutõrje aitab kevadel palju lisaaega võita, kui kaob varakevadine vajadus talvitunud umbrohtude tõrjumiseks. Kevadised öökülmad on tihtipeale takistuseks umbrohutõrje tegemisel kevadel.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

 • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega vee osas.
 • Umbrohuta puhtal põllul on taimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
 • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Kuula Põlluteadet

Sügisesed herbitsiidi kasutamissoovitused

Tärkamiseelsed pritsimised tuleks teha kohe pärast külvi mustale mullale. Tärkamiseelsel pritsimisel on soovitatav paagisegusse lisada 0,2-0,4 l/ha pindaktiivsete ainete kompleksi Grounded (parafiiniõli 732 g/l). Preparaat parandab toimeainete sidumist mullaosakestega, vähendades seeläbi väljauhtmist mullast. Lisaks vähendab ka mullaherbitsiidi fütotoksilist mõju taimedele.

Tärkamisjärgsed pritsimised on soovitatav teha siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamisjärgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad siis, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis.

Sügisesed lahendused umbrohutõrjeks

Komplet

Komplet on mulla mõjuga herbitsiid, mis tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid. Tootes sisalduvad toimeained püsivad mullas aktiivsena ka mitu nädalat pärast pritsimist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui pinnas on korralikult ette valmistatud ja mullas on piisavalt niiskust. Toodet võib kasutada enne teravilja tärkamist või tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini.
Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Kompleti mõju umbrohtudele

 • Väga hea efektiivsus (˃ 9 %): rukki-kastehein, harilik punand, põldkannike, põldsinep, vesihein, verev iminõges, magunalised, põld-mailane, hõlmlehine mailane, pärsia mailane, roomav madar, harilik konnatatar, harilik kesalill (esimese pärisleheni), põldrõigas, raps võõrkulutuurina, põld-litterhein (sügisel idanenud, varases staadiumis), harilik hiirekõrv.
 • Hea efektiivsus (85-94%): rukkilill, madal kurereha.
 • Mõõdukas efektiivsus (˂ 85%): tuulekaer, harilik orashein, põldosi, sügava juurekavaga umbrohud nagu põldosi.
Herbitsiidiga Komplet tõrje tegemata
Komplet herbitsiid põllul tehtud

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Komplet pritsimata, teisel Komplet'iga pritsitud põlluosa. Kevad 2019.

Legacy 500 SC

Legacy 500 SC on kontaktne mullakaudse toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kõige tõhusam tärkamiseelselt, kuid toimib ka varasel tärkamisjärgsel perioodil.
Herbitsiidi Legacy 500 SC võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,06-0,25 l/ha.

Efektiivne järgmiste umbrohtude vastu: müürilauk, raps võõrkultuurina, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, harilik kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik punand, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane, põldkannike.
Tärkamiseelselt tõrjub ka murunurmikat – Leedus läbi viidud katsetes tõrje efektiivsus 85%.

Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 07.04.2019
Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 26.06.2019

Esimesel fotol sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld 7. aprillil, teisel fotol 26. juunil. Kevadiseks tõrjeks vajadus puudus.

Linati 800 EC

Linati 800 EC on väga hea mõjuga kõrrelistele umbrohtudele nagu murunurmikas ja rukki-kastehein. Toodet võib kasutada enne teravilja tärkamist või tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini.
Herbitsiidi Linati 800 EC SC võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 3,0 l/ha.
NB! 12 kuu jooksul pärast Linatiga pritsimist ei tohiks põllule külvata uba.

Kasutamisel enne teraviljade tärkamist

 • Tundlikud umbrohud (efektiivsus > 85%): murunurmikas, vesihein, roomav madar ehk virn mailased, iminõgesed, raiheinad, aas-rebasesaba, rukki-kastehein (efektiivsus > 90%).
 • Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 60-85 %): kesalill, põldkannike.

Kasutamisel tärkamisjärgselt, kuni teravilja 3 lehe staadiumini

 • Tundlikud umbrohud (efektiivsus > 85%): murunurmikas, harilik hiirekõrv, põld-litterhein, rukki-kastehein (efektiivsus > 90%).
 • Keskmiselt tundlikud umbrohud (efektiivsus 60-85 %): roomav madar ehk virn, mailased, vesihein, raps võõrkultuurina.

Murunurmika ja rukki-kasteheina efektiivsemaks tõrjeks soovitame segada Legacy 500 SC 0,15 l/ha + Linati 800 EC 1,5-2 l/ha.

Kuula, kuidas agronoom-nõustaja Annika Täkker kasutab seda kombinatsiooni:

Flight Forte

Flight Forte on herbitsiid kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Eriti tugev mõju on põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm. Pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini.

Herbitsiidi Flight Forte võib kasutada talinisul, -odral ja -rukkil. Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh rapsi varise, tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi: 2,0-2,5 l/ha.

Sügisel Flight Fortega pritsimata jäänud põld
Sügisel herbitsiidiga Flight Forte pritsitud teravili on kevadel umbrohuta

Esimesel fotol sügisel Flight Fortega pritsimata, teisel fotol pritsitud talinisu põlluosa. Kevad 2019.

Mateno Duo

Mateno Duo on efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on siis, kui kultuur ja umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C. Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab toote efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullatoimet. Pritsida kuultuuri tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini.
Herbitsiidi võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,35 l/ha.

Mateno Duo mõju umbrohtudele

 • Hea efektiivsus (85-95%): roomav madar, harilik kesalill, madal kurereha, rukkilill.
 • Mõõdukas efektiivsus (70-85%): rukki-kastehein, murunurmikas.
 • Väga hea efektiivsus (95-100%): harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, põldkannike, raps võõrkultuurina, kukemagun, harilik ristirohi, põldmailane, pärsia mailane.
Sügisel herbitsiidiga Mateno Duo pritsitud talinisu põld
Sügisel Mateno Duogs pritsitud põld aprillis

Fotodel sügisel Mateno Duoga pritsitud talinisu põld. 28. aprill 2022.

Murunurmika ja rukki-kasteheina efektiivsemaks tõrjeks soovitame segada Mateno Duo 0,35 l/ha + Linati 800 EC 1,0-1,5 l/ha.

Legacy Pro

Legacy Pro on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Toode moodustab mulla pinnal kaitsva kile. Umbrohtude idanemisel tungivad need läbi herbitsiididega töödeldud mullakihist ja herbitsiid imendub võrsete ja juurte kaudu. Pritsimise õige aeg on sügisel tärkamisjärgselt teraviljade 3. lehe faasini.
Herbitsiidi Legacy Pro võib kasutada talinisul, -odral ja -tritikalel kulunormiga 2,0 l/ha.

Legacy Pro mõju umbrohtudele

 • Väga hea efektiivsus (˃ 95%): harilik rukkikastehein, murunurmikas, põld-rebasesaba, roomav madar, kesalill, harilik punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps võõrkultuurina, kurerehad.
 • Hea efektiivsus (85-95%): rukkilill, valge hanemalts.
Sügisel herbitsiidiga Legacy Pro pritsitud põld kevadel
Sügisel Legacy Proga pritsitud põld aprillis

Fotodel Legacy Proga sügisel töödeldud põld. 28. aprill 2022.

Attribut

Attribut on herbitsiid odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4-5 pärislehte. Parim kontroll aas-rebasesaba üle saavutatakse, kui umbrohi on idulehe või 1. pärislehe staadiumis.

Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine. Umbrohtude kasv peatub pärast pritsimist ning 1-4 nädala jooksul muutuvad taime koed järk-järgult violetseks, taim kängub ja lõpuks närbub.

Herbitsiid Attribut sobib kasutamiseks talinisul, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 60-100 g/ha.
NB! Taliodra varise tõrjumiseks kasutada minimaalselt kulunormi 80 g/ha.

Attributi mõju umbrohtudele

 • Efektiivsus 95-100%: rukkiluste, raps võõrkultuurina, harilik kesalill, kukemagun, odra varis (minimaalselt 80 g).
 • Efektiivsus 85-95%: harilik orashein, põld-rebasesaba, rukki-kastehein, põldluste, harilik hiirekõrv, kõrvikulised, põldmadar, kirburohud, põldsinep.
 • Efektiivsus 50-70%: roomav madar.

Komplet, Legacy 500 SC, Flight Forte, Mateno Duo ja Legacy Pro tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist. Umbrohutõrjevahendi Komplet puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju
Fotodel herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.

Generic placeholder image

Ära unusta täiendväetamist

Vaata, mida lisada paagisegusse

Generic placeholder image

Grounded

Paagisegupartner mullaherbitsiididele

Generic placeholder image

Lupjamisteenus

Telli lupjamine teenustööna

Prev Next