Mateno Duo

Mateno Duo on umbrohutõrjevahend sügiseseks kasutamiseks kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, talitritikalel, taliodral ja talirukkil.

Toime

Mateno Duo sisaldab kahte toimeainet: aklonifeen ja diflufenikaan.

Aklonifeen inhibeerib erinevate ensüümide tootmist, ka karotenoidi biosünteesi. Klorofülli ei sünteesita, mis väljendub klorootiliste umbrohutaimedena. Aklonifeen ei peata idanemist, vaid peatab taimede arengu sõltuvalt umbrohutaimede kasvuintensiivsusest ja absorbeeritud aklonifeeni kogusest.

Diflufenikaan mõjub lehekudedele püsivalt läbi idulehtede ja arenevate roheliste taimeosade. Samuti on diflufenikaan ka liikuv taime ksüleemis, mistõttu efektiivsus avaldub ka juurekaudsel omastamisel.

Mateno Duo pritsimise järgselt jääb mulla pinnale  püsiv kiht, mis ei leostu. Tärkamisel saavad umbrohud kontakti mullakihil oleva toimeainega ja hävivad. Nähtav mõju avaldub 2-10 päevaga. Esmalt tekib kasvupidurdus, siis kloroos ja heledad koed. Umbrohutaimed küll tärkavad, kuid mõne aja möödudes muutuvad heledaks ja kollaseks.

Väga hea efektiivsus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina.
Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun.
Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill.

Kasutamisjuhend

Vältida tuuletriivi veekogudesse ja kõrvalolevatele aladele ja põldudele.

Herbitsiidi Mateno Duo kasutatakse sügisel kultuuri tärkamisjärgselt, et tõrjuda sügisel tärkavaid umbrohtusid integreeritud taimekaitsevõtetega, mille puhul järgneb järgmisel kevadel umbrohutõrje sobiva herbitsiidiga.

Efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on, kui kultuur ja ka umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C. Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab Mateno Duo efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullaherbitsiidi efektiivsust.

Talinisu, talitritikale, talioder, talirukis

Pritsida kuultuuri tärkamisjärgselt kasvufaasis BBCH 10-13, kulunorm 0,35 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv hooajal on 1.

Paagisegud
Efektiivsuse tõstmiseks, eriti kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisust või talitritikalest võib Mateno Duo segada näiteks Boxer 800 EC´ga. Talirukki ja taliodra puhul ei tohi Mateno Duo´t Boxeriga segada! Alati kontrollida segupartnerite sobivust etikettidelt.

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine aklonifeen 500 g/l, diflufenikaan 100 g/l
Pakend 5 l, suspensioonkontsentraat
Tootja Bayer