Monitor®

Herbitsiid roomava madara, rukki-kasteheina, vesiheina, kesalille tõrjeks ja orasheina kasvu pidurdamiseks tali- ja suvinisus ning tritikales.

Toime

Monitor on tritikale ning tali- ja suvinisu kevadiseks kasvuaegseks umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiid. Teravilja peaks pritsima enne teise kõrresõlme moodustumist (BBCH 32). Normaalsete ilmastikutingimuste korral on optimaalne pritsimise aeg talinisul 2 nädala jooksul aprilli lõpust mai alguseni. Enamus umbrohtusid on selleks ajaks jõudnud kasvuga 2-4 pärislehe faasi. Hilisem pritsimine annab rahuldava tulemuse preparaadi suhtes tundlike umbrohtude korral.

Tõrjub järgmisi umbrohte: rukki-kastehein, vesihein, kesalill, roomav madar, orashein.

*Orashein: Monitori mõju orasheinale kestab tavaliselt ühe hooaja, kindlustades teravilja saagi ja selle kvaliteedi. Mõnel juhul võib täheldada orasheina juurdekasvu, seda just kõrrepõllul pärast koristust. 

Kasutamisjuhend

Paremate tulemuste saamiseks peab Monitori paagisegule lisama märgajat (näiteks Monfast, kulunormiga 0,2% paagisegust). Mitteioonset märgajat lisatakse 1–2 dl/ 100 l vee kohta (kõrgemat normi kasutada kuivades tingimustes).

Suvi- ja talinisu, tritikale

Kulunorm 10,5 g/ha kohta ning ooteaeg 70 päeva.

Peale Monitoriga pritsimist võib sügisel külvata talinisu ja talirapsi kõikide mullatüüpide puhul.  Samal sügisel ei tohi külvata taliotra üle 60% liiva sisaldavatesse muldadesse. Peale Monitoriga pritsimist võib järgneval kevadel külvata kõike peale suhkrupeedi. Suhkrupeeti võib samale põllule külvata kaks aastat peale Monitoriga pritsimist.

Toimeaine sulfosulforoon 750 g/kg
Pakend vees lahustuvad graanulid, 133 g
Tootja Nordisk Alkali