Dicoherb Super 750 SL

Dicoherb Super 750 SL on valiva toimega süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude hävitamiseks talinisu ja -rukki, suvinisu, -odra ja -tritikale põldudel.

Toime

Umbrohud lõpetavad kasvamise kohe pärast pritsimist ning hävivad täielikult 2–4 nädala möödudes. Dicoherb Super 750 SL hävitab paremini noori, aktiivselt kasvavaid umbrohtusid, kui neil on 2–6 lehte.

Dicoherb Super 750 SL tõrjub tõhusalt:

  • valge hanemalts, roomav madar, harilik hiirekõrv, harilik kesalill, valge karikakar, kukemagun, vesihein, rukkilill, harilik punand, põldrõigas, põld-litterhein, kare kõrvik, põldohakas, põldsinep, harilik nälghein, hiireherned, harilik kassitapp, kibe piimalill, põld-piimohakas, harilik põisrohi, raps, põldmailane, pärsia mailane, kirburohud.

Märkus: põld-piimohakad ja põldohakad peavad olema täielikult idanenud ja leherosetiga.

Dicoherb Super 750 SL suhtes on keskmiselt tundlikud:

  • hõlmine iminõges, põldkannike, verev iminõges.

Kasutamisjuhend

Tõrje on efektiivsem sooja ilmaga (üle +10˚C) ja kui pinnase niiskus on optimaalne. Herbitsiidi toime on parim, kui 4 tundi pärast pritsimist ei saja vihma. Mitte pritsida, kui taimed on kahjustatud stressist või kui õhutemperatuur on madalam kui + 10°C või kõrgem kui + 25°C.

Talinisu ja -rukis

Kulunorm on 1,0–1,25 l/ha. Pritsida kevadel, intensiivse vegetatsiooni algusest kuni kõrsumiseni (enne BBCH 30). Lubatud on pritsida 1 kord.

Suvinisu, -oder ja -tritikale

Kulunorm on 1,0–1,25 l/ha. Pritsida alates teravilja 3 lehe faasist kuni kõrsumiseni (BBCH 30). Lubatud on pritsida 1 kord.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine MCPA 660 g/l , dikamba 90 g/l
Pakend 10 l, vesilahus
Tootja Nufarm GmbH & Co KG