Mustang ®

Mustang on herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer).

Toime

Mustang logoMustang on süsteemne herbitsiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D etüülheksüülester, mis omastatakse taime lehtede kaudu. Florasulaam peatab taimede aminohapete sünteesi ja 2,4-D etüülheksüülester toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärjel ei saa taimerakud enam paljuneda.

Väga hea tõrjeefekt: rukkilill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virn e. roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesalill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, raps võõrkultuurina.
Keskmine tõrjeefekt: põldkannike, verev iminõges, võilill, põldosi, kare kõrvik, piimalill.
Rahuldav tõrjeefekt: harilik punand.

Kasutamisjuhend

Mustang’i kasutatakse tärganud umbrohtude tõrjeks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on + 5 C°. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasist kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni. Pritsitavad umbrohud ei tohiks olla suuremad kui 2-4 lehte.

Kulunormid

Nii tali- kui suviteraviljade (v.a. kaer) puhul on kulunormiks 0,4 - 0,6 l/ha.
NB! Mustang’it ei tohi kasutada liblikõieliste allakülvide korral. Kui Mustang’iga pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale põllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi. Järgneval aastal võib antud põllul kasvatada kõiki kultuure.

Paagisegud

Preparaat sobib segudesse selliste fungitsiididega nagu Falcon Forte, Juventus 90, Tilt 250 EC, Artea 330 EC, Allegro Super, Folicur, Corbel, Tango Super; insektitsiidiga Fastac 50, kasvuregulaatoriga CCC ja leheväetistega nagu X-leheväetis ja Super leheväetis.

Vee kogus 100-300 l/ha, olenevalt pritsimistehnikast
Toimeaine florasulaam 6,25 g/l; 2,4-D etüülheksüülester 452,5 g/l (300 g/l happeekvivalendina)
Pakend 5 L, suspoemulsioon
Tootja Dow AgroSciences