Trimmer® 50 SG

Trimmer 50 SG on laia toimespektriga tärkamisjärgne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks nisul, kaeral, odral, talirukkil ja talitritikalel kõrreliste heintaimede allakülviga või allakülvita.

Toime

Trimmer® 50 SG on süsteemne herbitsiid, mis tungib taimedesse lehtede ja juurte kaudu. Taimede kasv seiskub kohe pärast pritsimist, kuid visuaalne efekt (kloroos, taimede närbumine jne) ilmneb 1-3 nädala jooksul. Trimmer 50 SG suhtes vähetundlikud umbrohud ei hävi täielikult, kuid jäävad kidurakasvulisteks. Herbitsiid mõjub peamiselt lehtede, mõningal määral ka mulla kaudu. See suurendab preparaadi efektiivsust ja vähendab sõltuvust ilmastikutingimustest ja pritsimisajast. Juhul kui on väga kuivad ilmad, võib väheneda tõrjeefekt maltsale. Trimmer annab hea tulemuse ka madalatel temperatuuridel (+5°C). Öökülmadel pole preparaadi toimele otsest mõju, kuid tõrjeefekt võib mõne päeva hilineda.

Kasutamisjuhend

Trimmer 50 SG-d võib kasutada erinevatel tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, kaera, talirukki ja talitritikale sortidel.

Parim ja kiireim tõrjeefekt saadakse, kui umbrohtusid pritsitakse 2-4 lehe faasis. Pärast pritsimist võib teraviljadel esineda kiiresti üleminev värvimuutus. Ei ole soovitatav pritsida märgi taimi.

Vihmakindlus saabub kuivades tingimustes 1 tunni ja niisketes tingimustes 2 tunni möödudes.

Trimmer SG-ga pritsides tuleb alati kasutada märgajat. Kulunorm 50 ml/100 l vee kohta (0,05%). 

Taliteraviljad

Taliteravilju pritsitakse varakevadel kasvuperioodi alguses, kui umbrohud on veel väikesed. Trimmerit võib taliteraviljadel kasutada 2-lehe faasist (BBCH 12) kuni lipulehe staadiumini (BBCH 39).

Kulunorm: 22,5-30 g/ha + märgaja (100 ml/ha). Optimaalne kulunorm kergesti tõrjutavate umbrohtude tõrjumisel on 22,5 g/ha ning keskmise tundlikkusega umbrohtude tõrjumisel 30 g/ha.

Suviteraviljad

Suviteraviljade pritsimise aeg on alates 2-4 lehe faasist kuni kõrsumise alguseni.

  • Vähese huumusega muldadel mõjub Trimmer 50 SG kõige paremini siis, kui umbrohud on tärkamise faasis ja kultuur on 2-3 lehe faasis.
  • Huumusrikastel muldadel toimib preparaat kiiremini ja efektiivsemalt, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis ning kultuur on 3-4 lehe faasis. Hilisem pritsimine annab rahuldava tulemuse vaid Trimmeri suhtes tundlike umbrohtude puhul.

Kulunorm: 15-22,5 g/ha + märgaja (100 ml/ha). Optimaalne kulunorm kergesti tõrjutavate umbrohtude tõrjumisel on 15 g/ha ning keskmise tundlikkusega umbrohtude tõrjumisel 22,5 g/ha.

Allakülviga kultuurid

Allakülviga teraviljal võib Trimmerit kasutada suviteraviljade kulunormidega. Pritsida, kui alla külvatud kultuur on täielikult tärganud ja on 1-2 lehe faasis. Mitte kasutada ristiku allakülviga põldudel.

Tähelepanu! Kaera sort Matilda on väga tundlik, mitte pritsida!

Paagisegud

Märgajat ei ole vaja kasutada, kui paagisegus on kasutatud Starane 180-t kulunormiga 0,7-0,8 l/ha. Kui paagisegus kasutatakse Primus-t, tuleb lisada ka märgajat (50 ml/ 100 l vee kohta).

Trimmer lahustub vees väga kergelt. Seetõttu võib teda lisada otse pritsi. Paagisegudes kasutamisel tuleb Trimmer lisada pritsi paaki esimesena, oodata, kuni preparaat on korralikult lahustunud ja alles siis lisada teine preparaat. Praktiliste kasutamiskogemuste põhjal sobib Trimmer 50 SG paagisegudesse enamike preparaatidega, mille kasutamise aeg ühtib Trimmer'i kasutamise ajaga (näiteks Tilt 250, Sportak 45EC, Cycocel 750, Kemira CCC, MCPA 750, 2,4-D, Starane 180 jt). Samuti võib Trimmer 50 SG-d segada püretroididega, nagu näiteks Decis Extra, Fastac 50 jt.

Vee kogus 200 l/ha
Toimeaine metüültribenuroon (CAS nr 101200-48-0) 500 g/kg
Pakend 150 g ja 1,5 kg; vees lahustuvad graanulid
Tootja DuPont