Tomahawk® 200 EC

Tomahawk 200 EC on valiva toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, tali- ja suvitritikales, rukkis, kaeras, maisis, murus, golfiväljakutel, kultuurniitudel ja karjamaadel, heintaimede seemnepõldudel.

Toime

Tomahawk® 200 EC toimeaine fluroksüpüür toimib nagu kasvuhormoon auksiin, takistades rakkude arengut umbrohu võrsetes ja lehtedes ning põhjustab selle herbitsiidi grupile iseloomulikud tunnused. Mõju vastuvõtlikele umbrohtudele on täheldatud juba 1-2 päeva jooksul pärast pritsimist: nende kasv peatub, taim moondub, lõpuks deformeerub ja hävib 3-4 nädala jooksul. Fluroksüpüür satub umbrohtu lehtede kaudu, mulla kaudu mõju puudub.

Kasutamisjuhend

Paremini hävivad aktiivselt kasvavad väikesed umbrohud. Toote aktiivsus on parim, kui õhutemperatuur on pritsimise ajal üle 7°C. Vihm 1 tund pärast pritsimist toote efektiivsust ei mõjuta. Tomahawk 200 EC’d kasutatakse teraviljades alates kahe lehe faasist kuni viljatupe lahtikeerdumiseni. Maisi pritsitakse 3-6 lehe faasis kas üks või kaks korda. Tomahawk 200 EC’d võib kasutada teraviljas kõrreliste heintaimede allakülvidega, kuid mitte kasutada teraviljas koos ristiku, lutserni või muude kaunviljade allakülvidega.

Hooaja jooksul on lubatud pritsida teraviljadel, rohumaadel ja heintaimede seemnepõldudel 1, maisil 1 või 2 korda. Ooteaeg on rohumaadel 7 päeva.

Tomahawk 200 EC toimeaine ei mõju mulla kaudu, seetõttu võib Tomahawk® 200 EC’ga pritsitud põldudel sõltumata maaharimise viisist kasvatada ilma piiranguteta kõiki põllukultuure.

Kultuur Kulunorm, l/ha Kultuuri kasvufaas
Talinisu, -oder, tritikale, rukis 0,5-0,6 kevadel võrsumissõlme moodustumisest kuni viljatupe lahtikeerdumiseni, BBCH 20-45
Suvinisu, -oder, kaer 0,35-0,4 kevadel 3. lehetipu nähtavale ilmumisest kuni viljatupe lahtikeerdumiseni, BBCH 12-45
Mais 0,5 3-6 lehe faasis, BBCH 13-16
Mais 0,45 + 0,45 3-6 lehe faasis, BBCH 13-16, kahekordne pritsimine, intervall 10 päeva
Karjamaad, rohumaad silo ja heina tootmiseks, kõrrelised seemneks, muru, golfiväljakud 1,8 3 lehe faasist kuni viljatupe lahtikeerdumiseni, BBCH 13-45
Kõrreliste rohumaad külviaastal 1,0 2-5 lehe faasis, BBCH 12-15

Paagisegud

Toimespektri laiendamiseks on soovitatav Tomahawk 200 EC'd segada teiste samadele kultuuridele registreeritud herbitsiididega. Teavet Tomahawk'i segamise kohta muude taimekaitsevahenditega leiab toote infomaterjalil.

Vee kogus 100 - 300 l/ha
Toimeaine fluroksüpüür 200 g/l
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Nufarm