Legacy® 500 SC

Legacy 500 SC on kontaktne ja mulla kaudu toimiv selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil, tritikalel, suviodral, suvinisul ning kaeral.

Toime

Legacy 500 SC on suspensioonkontsentraat, mis sisaldab toimeainet diflufenikaani. Diflufenikaan pärsib fotosünteesi, milleta umbrohud ei ole eluvõimelised ja hukkuvad. Legacy 500 SC omab nii kontaktset kui kaitsvat järeltoimet, mis kestab soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat. Diflufenikaan moodustab mullapinnale kile ning idanedes umbrohud läbivad selle pinnasekihi, omastades herbitsiidi nii võrsete kui juurte kaudu. Preparaadile vastuvõtlikud umbrohud võivad idaneda, kuid neil ilmnevad koheselt kloroosi tunnused, värv muutub roosakaks. Sügavatest mullakihtidest tärkavad umbrohud võivad vähem kahjustuda, kuna nende juured on väljaspool herbitsiidiga töödeldud kihti.

Tärkamisjärgselt kasutatuna imendub preparaat umbrohu lehestiku kaudu ja kandub seejärel meristeemkudedesse. Vanemad umbrohud (rohkem kui 4-6 pärislehte) ei pruugi tõrjele tõhusalt alluda.

Kasutamisjuhend

Parim ja kiireim efekt saavutatakse noorte aktiivselt kasvavate umbrohtude pritsimisel tärkamiseelsel või varasel tärkamisjärgsel perioodil. Umbrohtude vastupanuvõime herbitsiidile kasvab koos vanusega.

Mõju suurendamiseks ja umbrohtude tõrjespektri laiendamiseks võib Legacy 500 SC segada teiste herbitsiididega.

Talinisu, talioder, rukis, tritikale (sügisene tõrje)

Kulunorm 0,06-0,25 l/ha. Pritsitakse tärkamiseelselt kuni kultuuri esimese kõrresõlme faasini (BBCH 00-31), umbrohu tärkamisjärgselt kuni 6 pärislehte (BBCH 10-16 ). Väiksemat kulunormi, kuni 0,2 l/ha, kasutada umbrohtude 2 pärislehe faasini (BBCH 12), kulunormi 0,20-0,25 l/ha kui umbrohul on 3-4 pärislehte (BBCH 13-14).

Legacy 500 SC võib kasutada koos teiste herbitsiididega, nagu Boxer 800 EC, umbrohtude, näiteks hariliku rukkiheina e rukki-kasteheina, parema tõrje saavutamiseks.

Lubatud on kasutada 1 kord hooaja jooksul.

Talinisu, talioder, rukis, tritikale (kevadine tõrje)

Kulunorm 0,06-0,2 l/ha. Pritsitakse kuni esimese kõrresõlme faasini (BBCH 00-31), umbrohi BBCH 10-16. Laialehiste umbrohtude paremaks tõrjeks kasutada koos 15-20 g/ha preparaadiga Trimmer® 50 SG.

Lubatud on kasutada 1 kord hooaja jooksul.

Suvioder, suvinisu, kaer

Kulunorm 0,06-0,15 l/ha. Pritsitakse kuni esimese kõrresõlme faasini (BBCH 00-31), umbrohi BBCH 10-13. Laialehiste umbrohtude paremaks tõrjeks kasutada koos 15-20 g/ha preparaadiga Trimmer® 50 SG.

Lubatud on kasutada 1 kord hooaja jooksul.

Kasutuspiirang: Legacy® 500 SC ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.

Paagisegud

Legacy® 500 SC võib segada herbitsiididega nagu Boxer 800 SC (prosulfokarb 800 g/l), Trimmer 50 SG (metüültribenuroon 500 g/kg). Paagisegud tuleb ära pritsida kohe pärast valmistamist, kogu aeg lahust segades. Enne segamist lugeda toodete etikette segamispiirangute kohta ja teha sobivustest väikeses veekoguses.

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine diflufenikaan 500 g/l
Pakend 1 l, suspensioonkontsentraat
Tootja ADAMA Agan Ltd