Rexade 440

Rexade 440 on laia toimespektriga süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste ning kõrreliste umbrohtude tõrjeks kevadel tali- ja suvinisul, talitritikalel, talirukkil.

Toime

Rexade 440Rexade 440 sisaldab halauksifeeni, mis kuulub sünteetiliste auksiinide herbitsiidide hulka ja ALS inhibiitoreid püroksulaami ja florasulaami. Visuaalsed sümptomid ilmnevad olenevalt kultuurist 3-4 nädalat peale töötlemist.

Rexade 440 tõrjub eriti efektiivselt selliseid umbrohtusid nagu rukkikastehein, tuulekaer, põldkannike, roomav madar e virn, rukkilill, kukemagun, konnatatar ja kesalill. Täpsema ülevaate herbitsiidi mõjust annavad järgnevad tabelid, kus xxxx = >90%, xxx = 85-90%, xx = 70-85%.

Üheidulehelised umbrohud Mõju
Orashein xxxx
Roti-rebasesaba xx(x)
Rukkihein xxxx
Tuulekaer xxx
Luste xx(x)
Raiheinad xx(x)
Murunurmikas xx
Harilik nurmikas xxx
Kaera ja odra kõluterad xx
Kaheidulehelised umbrohud Mõju
Harilik puju xxxx
Rapsi kõluterad xxxx
Harilik hiirekõrv xxxx
Rukkilill xxx
Valge hanemalts xxx
India krüsanteem xxxx
Ohakas xxx
Harilik kurekael xxxx
Punand xxx
Kare kõrvik xxxx
Roomav madar xxxx
Kurereha xxxx
Iminõges xxxx
Rand-kesalill xxxx
Põld-lõosilm xxxx
Kukemagun xxxx
Erilehine linnurohi xx
Põld-konnatatar xxx
Ida-ristirohi xx
Põldsinep xxxx
Vesihein xxx
Mailane xxx
Põldkannike xx

Kasutamisjuhend

Parima efekti saavutamiseks ei soovitata pritsimist teha hiljem kui teise kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas BBCH 32) ning pritsida tuleks, kui umbrohud on väikesed, 2-4 faasis, ja mitte hiljem kui 6-8 lehe faasis. Õhutemperatuur pritsimisel peaks jääma vahemikku 5-25 °C. Vältida pritsimist põuastes tingimustes, enne öökülmade saabumist ja stressis taimede puhul. Vihmakindlus tekib 1 tunni möödudes pritsimisest.

Rexade 440 on mõeldud kasutamiseks koos märgajaga Dassoil (kulunorm 0,5 l/ha). Lubatud on pritsida 1 kord. Rexadet ei tohi kasutada liblikõieliste allakülvide (nt ristik) korral.

Talinisu, talirukis ja talitritikale: kulunorm 37,5-50 g/ha + 0,5 l/ha Dassoil. Pritsimine kolmandast kõrvalvõrsest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23-32).

Suvinisu: kulunorm 40 g/ha + 0,5 l/ha Dassoil. Pritsimine esimesest kõrvalvõrsest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 21-32).

Paagisegud
Mitte segada fenoksaprop-P-etüüli või klodinofopi sisaldavate herbitsiididega, kuna see võib vähendada toote efektiivsust. Tuleks arvestada 14 päevase ooteajaga töötlemiste vahel.

Vee kogus 100-400 l/ha
Toimeaine metüülhalauksifeen 104,23 g/kg, püroksulaam 240 g/kg, florasulaam 100 g/kg;
Pakend 0,5 kg, vees lahustuvad graanulid
Tootja Corteva