2,4 D Nufarm

2,4 D Nufarm on süsteemse toimega selektiivne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suvinisus, suvi- ja taliodras, talirukkis, kaeras ja talitritikales.

Toime

2,4 D NUFARM imendub taimedesse lehtede, varte ja juurte kaudu ning tungib umbrohu rakkudesse, vähendades seal toimuvat fotosünteesi, peatades rakkude hingamist, rikkudes lämmastiku metabolismi ning muid tähtsaid protsesse. Esmane herbitsiidi toime on näha 5–10 tundi pärast pritsimist, umbrohi vajub longu, närtsib. Umbrohi hävib 5–10 päevaga.

Tõrjeefektiivsus (85-100%): raps võõrkultuurina, harilik hiirekõrv, rukkilill, valge hanemalts, põldohakas, kahar kirburohi, põldsinep, põld-litterhein.

Tõrjeefektiivsus (60-85%): erilehine linnurohi, konnatatar, harilik malts, kukemagun.

Kasutamisjuhend

Optimaalse tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et õhutemperatuur oleks pritsimise ajal +10°C kuni +20°C. Herbitsiidi efektiivsus väheneb madalatel temperatuuridel. Ei tohi pritsida, kui taimed on nõrgad seoses halbade ilmastikutingimustega. Mitte kasutada, kui vihma oht on lähima 6 tunni jooksul või kui õhutemperatuur ületab +20°C.

Resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb vaheldumisi kasutada erinevatesse keemilistesse gruppidesse kuuluvaid tooteid või kasutada preparaadivorme 2,4-D ja kontakttoimeainega.

Talinisu, rukis, talioder, talitritikale

Pritsitakse kevadel kulunormiga 0,6 – 0,75 l/ha kasvufaasis BBCH 20 – 29 (võrsumise algus kuni lõpp) või kulunormiga 1,0 – 1,25 l/ha kasvufaasis BBCH 30-32 (kõrsumise algus kuni 2. kõrresõlme moodustumine). Lubatud on 1 pritsimine.

Suvinisu, suvioder, kaer

Pritsitakse kulunormiga 0,6 – 1,25 l/ha kasvufaasis BBCH 20-32 (võrsumise algus kuni 2. kõrresõlme moodustumine). Lubatud on 1 pritsimine.

 

Vee kogus 100 – 300 l/ha
Toimeaine 600 g/l 2,4-D happena ehk 752,5 g/l 2,4-D dimetüülamiinsoolana  
Pakend 10 l, vesilahus
Tootja Nufarm GmbH & Co KG