Granstar® Preemia 50 SX

Granstar Preemia 50 SX on herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljadel.

Toime

Granstar Preemia 50 SX on süsteemne herbitsiid. Pritsimise järel seiskub umbrohtude kasv kohe, kahjustuse välised tunnused (umbrohulehtede kolletumine) ilmnevad alles 10 päeva jooksul. Pärast pritsimist võib teraviljal mõnikord esineda kiiresti üle minev värvuse muutus. Preparaadi toime on efektiivne ka madalatel temperatuuridel nt +5 °C. Ka öökülmadel ei ole otsest mõju, tõrjeefekt võib ainult mõne päeva hilineda.

Tõrjub hästi järgmiseid umbrohtusid: kesalill, kapsasrohi, rukkilill, kõrviku liigid, põld-lõosilm, hiirekõrv, põld-litterhein, iminõges, vesihein.

Kasutamisjuhend

Parim ja kiireim tõrjeefekt saadakse, kui umbrohtusid pritsitakse 2 - 4 lehe faasis. Täisnorme kasutada juhul, kui põllul on palju linnurohtu, põldkannikest või harilikku punandit. Põldohakas peab pritsimiseks olema tärganud, kuid ei tohiks olla  kõrgem kui 10 cm. Väga rohke esinemise korral on ohakate tõrjeks soovitatav paagisegule lisada MCPA 750-t. Kui põllul esineb roomavat madarat ehk virna, tuleks kasutada paagisegus Primus-t või Grodyl-i.

Ei ole soovitav pritsida märgi taimi.

Kaera sort  Matilda  on  väga  tundlik-  mitte  pritsida!

Tali- ja suviteraviljad

Granstar Preemia 50 SX-i võib kasutada erinevatel suvinisu, -kaera, -odra ning talikaera, -nisu, -odra, -rukki ja -tritikale sortidel.

Taliteraviljad pritsitakse varakevadel kasvuperioodi alguses, kui umbrohud on veel väikesed. Granstar Preemia 50 SX-i tuleks kasutada alates teise lehe staadiumist (BBCH 12) kuni lipulehe täieliku lahtirullumise staadiumini (BBCH 39). Vähese huumusega muldadel mõjub Granstar Preemia 50 SX kõige paremini siis, kui umbrohud on tärkamise faasis ja kultuur on 2- 3 lehe faasis. Huumusrikastel muldadel on preparaadi toime kiirem ja efektiivsem, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis ning kultuur on 3-4 lehe faasis. Soovitatav on Granstar Preemiat kasutada paagisegus Primus XL'iga.  Granstar Preemia 50 SX-iga pritsides tuleb alati kasutada märgajat. Kulunorm 50 ml/100 l vee kohta (0,05%).

Kultuur, segu Granstar Preemia Märgaja Primus
Taliteravili 22,5 - 30 g/ha 50 ml/100 l veele  
Suviteravili 15 - 22,5 g/ha 50 ml/100 l veele  
Paagisegus Primusega
Taliteravili 22,5 - 30 g/ha 50 ml/100 l veele 60 - 100 ml/ha
Suviteravili 15 - 22,5  g/ha 50 ml/100 l veele 50 - 100 ml/ha

Allakülviga teraviljal võib Granstar Preemia 50 SX-i kasutada kulunormidega, mis on toodud suviteraviljadele. Pritsimine teha siis, kui allakülvatud kultuur on täielikult tärganud ja on 1-2 lehe faasis. Mitte kasutada ristiku allakülviga põldudel, sest Granstar® Preemia 50 SX® võib kahjustada ristikut.

Paagisegud
Paagisegudes kasutamisel tuleb Granstar Preemia 50 SX lisada pritsi paaki esimesena. Kui preparaat on korralikult lahustunud, alles siis lisada teine preparaat. Praktiliste kasutamiskogemuste põhjal sobib Granstar Preemia 50 SX paagisegudesse enamike preparaatidega, mille kasutamise aeg ühtib Granstar Preemia 50 SX-i kasutamise ajaga, nagu näiteks Tilt 250, Cycocel 750, MCPA 750, 2,4-D jt. Granstar Preemia 50 SX-i võib segada ka püretroididega, nagu näiteks Fastac 50 jt.

Vee kogus 200 l/ha
Toimeaine metüültribenuroon 500 g/kg
Pakend 300 g, kaksikpakkides koos Primus’ega, granuleeritud pulber
Tootja DuPont