Attribut

Attribut on selektiivne herbitsiid kõrreliste ja ristõieliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Toime

Preparaat mõjub umbrohtudele nii juurte kui lehtede kaudu. Põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju saab suurendada kleepainet lisades. Umbrohtude kasv peatub peatselt pärast pritsimist ning 1-4 nädala jooksul muutuvad taime koed järk-järgult violetseks, taim kängub ja lõpuks närbub. Attribut’i mõju kiirendavad kõrgem temperatuur ja õhu ning mulla niiskus.

Herbitsiid tõrjub järgmisi umbrohtusid: orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted, põldsinep, põld-litterhein.

Kasutamisjuhend

Attribut’i pritsitakse vilja kasvu algfaasis, alates 1. pärislehe ilmumisest kuni 2.kõrresõlme faasini (BBCH 13-32). Vihmakindlus saabub 2-3 tundi pärast pritsimist.

Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4-5 pärislehte. Parim kontroll aas-rebasesaba üle saavutatakse, kui umbrohi on idulehe või 1. pärislehe staadiumis.

Suvinisu, talinisu, talirukis, talitritikale

Suvinisu pritsimisel kasutada kulunormi 60 g/ha, ülejäänud teraviljadel 60 - 100 g/ha. Attribut’iga on lubatud pritsida maksimaalselt 1 kord hooaja jooksul.

Vee kogus 200-300 l/ha
Toimeaine propoksükarbasoon-naatrium 700 g/kg
Pakend 120 g, 1 kg, vees lahustuvad graanulid
Tootja Bayer CropScience