Roundup® Flex

Roundup Flex on üldhävitava toimega süsteemne herbitsiid orasheina ja teiste pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

Roundup Flex herbitsiidToime

Roundup Flex on üldhävitav herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi täielik mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist, umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima, kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole põua tõttu kahjustunud. Roundup Flex toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Roundup Flexi imendumine taimedesse on kiire, seega tekib herbitsiidi vihmakindlus optimaalsetes tingimustes pritsimisel kiiresti:

  • üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunniga,
  • orasheinal 2 tunniga,
  • mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunniga.

Kasutamisjuhend

Roundup Flexi võib olenevalt kultuurist kasutada nii tärkamiseelseks kui -järgseks üldiseks umbrohutõrjeks. Et preparaat saaks lehtedelt imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse, tuleb mitmeaastaste umbrohtude tõrjel oodata, kuni umbrohtudel on vähemalt 3-4 lehte.

Tähelepanu! Herbitsiid omab kahjulikku mõju veeorganismidele, mistõttu tuleb vältida selle kasutamist veekogu lähedal ning sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Tärkamiseelne pritsimine enne või pärast külvi (istutust)

Kulunorm: 1,125-3,0 l/ha.
Umbrohtudel 2-6 lehte. Pritsida kuni 2 päeva enne külvamist või istutamist. Kahjustuste tekkimise vältimiseks pritsida kindlasti enne kultuuri tärkamist (enne kasvufaasi BBCH 07). Vee kulu 50-200 l/ha.

Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel, rapsil, hernel, oal, sinepil, linal ja rohul

Kulunorm: 2,25-3,0 l/ha.
Mitte pritsida seemneviljapõldu. Pritsitakse, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30%. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel on vähemalt 10 päeva. Rapsi võib pritsida 14-21 päeva enne koristust, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust. Lina võib pritsida 14 päeva, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.

Kõrrepõld, rohumaade uuendamine

Kulunorm: 2,25-6,0 l/ha.
Enne Roundup Flexiga pritsimist ei tohi põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-6 pärislehte. Põldu võib harida 4-5 päeva pärast pritsimist. Taimed peavad olema vähemalt 2-4 pärislehes lühiealistel ja 4-6 lehes mitmeaastastel umbrohtudel. Pritsida võib kevadest hilissügiseni.

Kesad

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Roundup Flexi saab kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu faasis.

Viljapuu- ja marjaaedade reavahed

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Pritsitakse vahetult enne viljapuude õitsemist, kui umbrohi on heas kasvuhoos.
Tähelepanu! Jälgi, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. Ära pritsi tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Metsandus

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Kasutatakse metsataimlate kesaosakonnas. Pritsimise aeg juuni-august.

Selektiivne tõrje umbrohtude pintseldamisega

Kulunorm: 1,5-3,0 l/ha.
Umbrohi peab olema kultuurist vähemalt 20 cm kõrgem. Kasutada spetsiaalset pintseldamisseadet. Mitte puutuda kultuuri pintseldamisseadmega. Kindlustada seadme korrasolek. Vee kulu 9-12 l/ha.

Mittepõllumajanduslikud alad

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Roundup Flexi võib kasutada kogu kasvuperioodi vältel. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu faasis.

Tööoode
Pritsimise ja mullaharimise vahel tuleb oodata 24 tundi üheaastaste ja 3 päeva mitmeaastaste umbrohtude tõrjel.

Lubatud on pritsida 1 kord, v.a. mittepõllumajanduslikel aladel, nagu teeservad, kõnniteed ja parkimisalad, mida on lubatud pritsida kuni 3 korda.

Kasutuspiirang: Toote kasutamine on keelatud avalikes parkides ja aedades, spordi- ja puhkealadel, koolialadel ja laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses asuvatel aladel. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks.

Vee kogus 50-250 l/ha, sõltuvalt pritsimistehnikast ja pritsitavate taimede suurusest
Toimeaine glüfosaat 480 g/l
Pakend 15 l, vesilahus
Tootja Monsanto