Gallup 360-K

Gallup 360-K on üldhävitava toimega süsteemne herbitsiid, mida kasutatakse enamike kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks.

Toime

GALLUP 360-K on lehtede kaudu toimiv mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku, risoomidesse ja võsunditesse. Preparaadi mõju on vaadeldav 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala jooksul. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima, kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25˚C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis, piisava arvu lehtedega ega ole kahjustunud põua tõttu.

Kasutamisjuhend

Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3-6 rohelist ja elujõulist lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse. Harilik orashein on võrsumise faasis ning uute risoomide kasvamise ajal väga tundlik GALLUP 360-Kle. Üheaastased umbrohud peavad hea tõrjeefekti saavutamiseks olema aktiivse kasvu faasis, kõrrelistel vähemalt 5cm pikkune leht ja laialehistel umbrohtudel vähemalt 2 lahtirullunud pärislehte.

Mitte kasutada lupja, väetist, sõnnikut, pestitsiide jms 7 päeva jooksul pärast GALLUP 360-K’i kasutamist.

Tähelepanu: GALLUP 360-K ei taga piisavat tulemust osja (Equisetum arvense) tõrjel.

Pritsimisele peaks järgnema vähemalt 6-tunnine, eelistatavalt 24-tunnine kuiv periood.

Umbrohu tõrje enne kultuuri tärkamist

Kulunorm: 1,5 l/ha üheaastased umbrohud, 3 l/ha mitmeaastase umbrohud.
Vee kulu: 100 – 400 l/ha.

Tõrjutavad umbrohud: tärganud ühe-, mitme- ja kaheaastased umbrohud

Pritsida pärast kultuuri seemne külvamist, kuid enne tärkamist, kui seeme on puhkefaasis. Pihustatav vahend ei tohi kokku puutuda kultuuri võrsete/lehestikuga. Juurekroone ja võrseid peab katma vähemalt 15 mm tihedat pinnast. Pritsida kuni 48 tundi peale külvamist.

Külvi/istutamiseelne sealhulgas kõrrepõllud ja kesad

Mitte kasutada polüetüleeni või klaasi all.
Kulunorm: üheaastased umbrohud 1,5-3 l/ha, mitmeaastased kõrrelised ja kaheidulehelised umbrohud 4-6 l/ha. Veekulu: 150-250 l/ha
Tõrjutavad umbrohud: tärganud ühe-, mitme- ja kaheaastased umbrohud.

Pritsida ajal, mil mitmeaastased umbrohud on aktiivses kasvu faasis. Orasheinal peab olema vähemalt 6 lehte pikkusega umbes 12 cm.

Pärast pritsimist oodake enne kultiveerimist või muid põllutöid vähemalt 5 päeva või kuni mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude lehtede kollaseks või punakaks muutmiseni. Taimejäänused tuleb peenestada ja sisse künda või eemaldada, pärast mida võib jätkata tavapärase maaharimisega.

Rohumaad, rohumaade hävitamine

Hävitatavad kõrrelised/umbrohud: Ühe- ja mitmeaastased kõrrelised. Ühe- ja mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud.
Kulunorm: 3 – 6 l/ha, vastavalt umbrohu või kõrrelise tüübile.
Veekulu: 150-250 l/ha.

Pritsida, kui heintaimed ja umbrohud kasvavad aktiivselt, enne järgneva kultuuri külvi või istutamist.

VAHENDIGA TÖÖDELDUD ALADEL MITTE KARJATADA NING NIIDETUD HEINA MITTE KASUTADA LOOMASÖÖDAKS.

Metsataimla

Enne istutamist: enamik ühe- ja mitmeaastaseid umbrohtusid.

Pärast istutamist: puude ümbruse puhastamine; okaspuude vabastamine; enamik üheaastaseid kõrrelisi; enamik üheaastased laialehelised umbrohud ja mitmeaastaseid umbrohud; laialehelised puitunud umbrohud: sõnajalad, võsa, põldmurakas, vaher, tamm, sarapuu, paju, saar.

Kulunorm: 4 l/ha toodet aastas. Ühe- ja mitmeaastased umbrohud.

Pritsige, kui umbrohtudel ilmuvad rohelised lehed ning nad kasvavad aktiivselt. Enne kultiveerimist või puude istutamist ooteaeg vähemalt 7 päeva.

Kasutage spetsiaalset umbrohutõrjujat (“Weedwiper Mini”) või selgpritsi täielikult kaitstud puude ümber. KOHUSTUSLIK on kasutada spetsiaalset PUUKAITSEKATET kõigi kasvuhooajal tehtavate pritsimiste puhul. Pritsige sõnajalgu pärast seda kui nende liitlehtede otsad on lahti keerdunud kuid enne taimede vananemist. Kanarbikku pritsida sügisel. Kõiki teisi puitunud umbrohtusid pritsida juunist augustini enne nende lehtede vananemist, ent pärast uue juurdekasvu kõvenemist/puitumist.

Oluline: Suvise juurdekasvu puitumise aeg aastas varieerub liigiti, sõltudes muude tingimuste osas ka asukohast ja ilmastikutingimustest. Pritsimisel suunake pihus alati eemale suvisest juurdekasvust, vältimaks võrsetippude kahjustamist.

Viljapuuaedade ja viinamarjaistanduste reavahed

Tõrjutavad umbrohud: Tärganud ühe-, mitme- ja kaheaastased umbrohud.

Veekulu: 100-400 l/ha
Kulunorm: 2-4 l/ha, vastavalt umbrohu tüübile.

Rajatud minimaalselt kaks aastat vanad puuviljaaedade või viinamarjaistanduste reavahed.

Kasutada vastavalt juhendile, kas keskmise või jämeda pritsena. Pritsida pärast sügisest lehtede langemist või enne rohelise punga faasi õunal ja pirnil, valgete pungade faasi luuviljadel ning punagade paisumise lõpuni viinamarjal. Vältige tüvede pritsimist kõrgemal kui 30 cm maapinnast või pritse kandumist okstele ning tüvele. Pritselahus ei tohi sattuda kontakti koorevigastustega.

Mittepõllumajanduslikud alad

Tõrjutavad umbrohud: tärganud ühe-, mitme- ja kaheaastased umbrohud.

Kulunorm: 1,5 – 4 l/ha. Nähtavad mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud: 4 l/ha.
Vee kulu: 100-250 l/ha.

Kasutuskoht: mittepõllumajanduslikud alad (välja arvatud koolialad, laste mänguväljakud ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses, kus toote kasutamine on keelatud).

MITTE KASUTADA KLAASI VÕI KILE ALL. VAATA SELGPRITSI TÖÖLAHUSE ARVUTUSTABELIT. MITTE PRITSIDA HEKIALUSEID.

 

Toimeaine 540 g/l glüfosaati
Pakend 20 l, suspensioonikontsentraat
Tootja Barclay Chemicals