Tombo® WG

Tombo WG on laia toimespektriga herbitsiid lühiealiste laialeheliste ning kõrreliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talitritikalel ja talirukkil.

Toime

Tombo WG logoTombo toimib peamiselt lehtede kaudu, mistõttu on pritsimisel vaja kindlustada lehtede täielik katmine.

Herbitsiidi suhtes on tundlikud harilik rukkihein, tuulekaer, põldkannike, põldmailane, roomav madar, valge hanemalts, vesihein, rukkilill, kuke-magun, kesalill, konnatatar, põldsinep, harilik orashein, harilik põisrohi, põldmadar, kärnoblikas.
Murunurmikas on preparaadi suhtes mittetundlik.

Kasutamisjuhend

Preparaadi parim pritsimise aeg on siis, kui umbrohud on aktiivses kasvus ning piisavalt niisketes oludes. Mitte pritsida, kui keskmine temperatuur päeval on madalam kui +8 °C ja öösel +5 °C.

Talinisu, suvinisu, tritikale, rukis

Pritsida maksimaalselt 1 kord. Kulunorm talinisul ja -rukkil ning talitritikalel 0,1-0,2 kg/ha ja suvinisul 0,1-0,15 kg/ha alates teravilja 4. lehest kuni 2. kõrresõlmeni (BBCH 21-32). Herbitsiidi on soovitatav kasutada koos märgajaga Dassoil 0,5 l/ha. Kasutades mitteioonset märgajat, võib kulunorm märgajale olla 0,1-0,2% lahusena.

Järelkultuurid

Samal aastal pärast Tombo WG soovitusliku maksimumkulunormi (0,2 kg/ha) kasutamist võib põllule külvata taliteravilju, talirapsi ja kõrrelisi heintaimi. Järgmisel aastal tohib külvata suviteravilju, suvirapsi ja maisi.

Paagisegud

Tombo WG ja vedela lämmastiku segamine võib põhjustada teraviljale kahjustusi. Samal põhjusel ei ole soovitatav kasutada preparaati paagisegus koos taime kasvuregulaatoritega. Kahe pritsimise vahele peaks jääma vähemalt 7 päeva pikkune ajaintervall.

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine püroksulaam 50 g/kg, florasulaam 25 g/kg, aminopüraliid 50 g/kg
Pakend 1 kg, vees lahustuvad graanulid
Tootja Corteva AgriScience

Corteva logoPõllumees küsib, Corteva vastab

Kas Tombo kulunormi vähendamine on lubatud?

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kinni pidada registreeritud kulunormidest: taliteraviljale 0,2 kg/ha, suvinisule 0,15 kg/ha.

Kas Dassoil™ asemel tohib kasutada teisi pindaktiivseid aineid?

Suur hulk katseid Baltikumis ja mujal Euroopas on tõestanud, et parima tulemuse saavutab pindaktiivse ainega Dassoil (0,5 l/ha). Eriti tõhus on Dassoili toime just üheiduleheliste umbrohtude tõrjel ning seepärast soovitame tungivalt kasutada ainult Dassoili.

Kas herbitsiidiga Tombo pritsitud teraviljapõllule tohib sügisel rapsi külvata?

Herbitsiidis Tombo sisalduvatest toimeainetest lagunevad florasulaam ja püroksulaam mullas kiiresti ja sügiseks neid enam mullas ei ole. Aminopüraliid on küll püsivam toimeaine, eriti taimejääkides, aga ei avalda rapsile mingit negatiivset mõju. Aminopüraliid on ka rapsi herbitsiidi Metazamix™ üks toimeaine ning kuulub samasse keemilisse gruppi klopüraliidiga (Lontrel™), mida kasutatakse samuti rapsist umbrohtude tõrjumiseks. Järeldus on selge – pärast herbitsiidiga Tombo pritsimist võib rapsi julgesti sügisel külvata.

Millal tuleb teravilja pritsida?

Tomboga pritsitud põldParim aeg pritsimiseks on, kui umbrohud on aktiivses kasvufaasis. Tombot võib pritsida teraviljade võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni.

Milline on sobivaim temperatuur?

Optimaalne temperatuur pritsimiseks on 12–18 °C, madalaim lubatud on 8 °C. Me ei soovita pritsida, kui õhutemperatuur on üle 22 °C, kuna siis on vedeliku aurustumine kiirem ja osa preparaadist võib samuti aurustuda ning umbrohule mitte sattuda. Kindlasti ei ole soovitatav pritsida, kui üks päev enne ja üks päev pärast planeeritavat pritsimist prognoositakse öökülma.

Kas herbitsiidi Tombo võib kasutada samal põllul mitu aastat järjest?

Üldiselt ei soovitada herbitsiide ühel ja samal põllul pikalt kasutada, sh Tombot. Tõhusa umbrohutõrje eelduseks on külvikorra järgimine ning mullaharimine. Eriti oluline on see neil põldudel, kus on levinud raskesti tõrjutavad umbrohud.

Kas võib Tombole lisada teisi herbitsiide?

Tombot võib segada teiste herbitsiididega, aga selleks ei ole vajadust, kuna Tombo ise on piisavalt tõhus tõrjumaks enamlevinud ühe- ja kaheidulehelisi umbrohtusid.

Fotol: Tomboga pritsitud põld on laitmatult puhas.