Nufarm MCPA 750

Nufarm MCPA 750 on herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljal, linal, hernel, hernesegatisel, tatral, idakitsehernel, kõrrelistel heintaimedel ja punase ristiku puhas- ja allakülvidel, murul.

Toime

Preparaadile vastu pidavad või vähem tõrjutavad umbrohud on virn, vesihein, kesalill, kirburohi, hapuoblikas, põldkannike, iminõges ja linnukapsas.

Kasutamisjuhend

Herbitsiid sobib kasutamiseks suvi- ja taliteraviljadel, punase ristiku puhaskülvidel ja allakülvidel, punase ristiku seemnepõllul saagiaastal, kõrreliste heintaimede põllul külviaastal, hernel ja hernesegatisel, ida-kitsehernel, tatral, linal ning murul.

Kultuur Pritsimise aeg Kulunorm, l/ha Ooteaeg, p
Taliteraviljad kevadel esimese kõrresõlme moodustumiseni 1,0 - 2,5  
Suviteraviljad Võrsumisfaasis 1,0 - 2,5  
Suviteravili, taliteravili  Kui põllul esineb palju ohakat. Pritsida teravilja hilisemas kasvufaasis (kuni kõrsumise lõpuni, kui lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale), mitte rohkem kui 1 kord 1,0 l/ha   
Punane ristik (puhas- ja allakülvid) Ristiku 1-2 kolmetislehe faasis ja kattevilja võrsumise ajal 0,8 - 1,0 45
Punane ristik (seemnepõld saagiaastal) Kevadel 2-3 nädalat pärast ristiku kasvu algust 1,0 – 1,3 45
Kõrrelised heintaimed (külviaastal) Pärast kõrsheinte täielikku tärkamist 1,3 – 1,7  
Hernes ja hernesegatis Hernes on 3-6 lehe faasis

0,7 - 0,9

45
Ida-kitsehernes 1-2 kolmetislehe faasis 0,8 - 1,0 45
Lina Umbrohul on 2-4 pärislehte, lina on “kuusekese” faasis (3-10 cm kõrged) 1,0 - 1,3  
Tatar enne tärkamist 1,3 – 2,0  
Muru   1,3 - 1,7  

Herne pritsimisel võib põhjustada kõverdumist, mis möödub mõne päeva jooksul.

NB! Mesilastele ja kimalastele kahjulik 4..5 tundi pärast töötlemist. Töödeldud taimi võib loomadele sööta 45 päeva möödudes. Pritsimislahuse edasikandumine tuulega võib kahjustada lähedalasuvaid kultuure. 

Paagisegud
NUFARM MCPA 750 on segatav enamike herbitsiididega, fungitsiididega ja insektitsiididega. Ei ole soovitav segada kasvuregulaatoritega. Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. 

Vee kogus 150-300 l/ha, sõltuvalt pritsimistehnikast
Toimeaine MCPA 750 g/l
Pakend 5 l, 20 l emulsioonikontsentraat
Tootja Nufarm Limited