Legacy Pro

Legacy Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel.

Toime

Legacy Pro seondub mullaosakestega ja moodustab mulla pinnal kaitsva kile. Umbrohtude idanemisel tungivad need läbi herbitsiididega töödeldud mullakihist ja herbitsiid imendub võrsete ja juurte kaudu. Umbrohud, mis idanevad sügavamatest mullakihtidest, võivad olla vähem mõjutatud, kuna nende juured moodustatakse herbitsiidiga töötlemata mullas.

Parim toime saavutatakse siis, kui muld on tasane, mullatükkide ja taimejääkideta ning tõrjutavad umbrohud  on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Sõltuvalt kasvutingimustest hävivad taimekaitsevahendist mõjutatud umbrohud 2-4 nädalaga.

Kasutamisjuhend

Preparaadi kulunorm on 2,0 l/ha. Pritsida tuleks maksimaalselt 1 kord 1-3 lehe faasis (BBCH 10-13).

Külvikord

Tavaolukorras külvikorra piirangud puuduvad. Kui põllukultuur hävib sügisel, võib uuesti külvata ainult talivilju. Kui põllukultuur ei talvitu edukalt, võib kevadel sügavkündmise järel külvata/ istutada mistahes taimi. Pärast minimaalset maaharimist (5 cm) võib külvata/ istutada suviotra, suvinisu, kartulit, uba või hernest.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine diflufenikaan 40 g/l, pendimetaliin 300 g/l, kloortoluroon 250 g/l
Pakend 5 l
Tootja Adama Agan Ltd