Biathlon 4D

Biathlon 4D on herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali-ja suvinisul, tali-ja suviodral, talirukkil, talitritikalel ja kaeral.

Toime

Toimeaine tritosulfuroon kuulub sulfuroonide ja florasulaamtriasoolpürimiidide keemilisse rühma. Need toimeained takistavad ensüümi aksetolaktaatsünteesi, tõkestades aminohapete biosünteesi, mistõttu väheneb taime kasv ja rakkude moodustumine. Biathlon 4D on täielikult süsteemse toimega peamiselt lehtede kaudu toimiv tärkamisjärgne herbitsiid, mida võib kasutada varaseks ja hiliseks tärkamisjärgseks tõrjeks kultuuril ja/või umbrohtudel.

Tõrjeefektiivsus 95-100%: harilik müürlook, taliraps, harilik hiirekõrv, rukkilill, valge hanemalts, harilik liivrohi, rihu-peenlook, konnatatar, roomav madar, teekummel, kesalill, kukemagun, vesihein, harilik hiirehernes, põld-litterhein.
Tõrjeefektiivsus 85-95%: põld-varesjalg, verev iminõges, hõlmine iminõges, põld-lõosilm, harilik linnurohi.

Valge hanemaltsa tõrjel paraneb efektiivsus märgatavalt märgaja kasutamisel, märgaja kasutamine suurendab efektiivsust ka kõikide teiste umbrohtude tõrjel. Efektiivsus kurereha tõrjel paraneb oluliselt varasel pritsimisel.

Kasutamisjuhend

Parima mõju saavutamiseks on vajalik piisav niiskus, et läbida umbrohu lehe pealiskiht ja raku seinad ning levida juhtkudede süsteemi. Kuivades tingimustes, kui toimeaine läbitungimine on ebapiisav, saab herbitsiidset mõju suurendada märgajaga. Temperatuur ei ole Biathlon 4D toime võtmeteguriks. Mõlemad toimeained mõjuvad hästi nii jahedates kui kuumades tingimustes.  Biathlon 4D võib põhjustada kultuuri pleekimist ja kasvupidurdust, kuid saagikust see ei mõjuta.

Nisu, oder, talirukis, talitritikale, kaer

Tõrje efektiivsus paraneb märgatavalt, kui koos preparaadiga kasutada pritsimisel märgajat.

  • 3. lehest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaas 13-39) kasutada kulunormi 40-70 g/ha + märgaja Dash või vastav lisand

Paagisegud

Biathlon 4D´d võib segada järgmiste toodete ja tootesegudega: Cycocell 750, Tango Super, Bell Super, Capalo, Viverda, Adexar, Ceriax. Biathlon 4D tuleb pritsipaaki panna esimesena, järgmisena seguks vajalikud tooted ja viimasena lisada kleepaine, näit. Dash.

Vee kogus 100-400 l/ha olenevalt pritsimistingimustest
Toimeaine tritosulfuroon 714 g/kg, florasulaam 54 g/kg
Pakend 0,5 kg ja 1,05 kg , vees lahustuvad graanulid
Tootja BASF