Talirapsi sügisene umbrohutõrje

8. juuli 2022

Käesolev hooaeg hakkab lõppema ning juba mõeldakse uue hooaja külvide peale. Sügisesed pritsimistööd tuleb hoolikalt läbi mõelda. Talirapsi umbrohutõrje lahenduste planeerimisel tasub mõelda, millised on probleemsed umbrohud konkreetsel põllul ning kindlasti peab otsuse tegemisel arvestama põllu harimise võtetega ja mullaniiskusega. Viimased puudutavad eelkõige mullaherbitsiidide kasutamist.

Põllu ettevalmistus

Mullaherbitsiidide kasutamisel on oluline põllu ettevalmistus. Mulla pind peab olema ühtlane ning põhk mullaga hästi segatud. Ebatasasused, suured mullatükid ja segamata põhk vähendavad mullapreparaatide efektiivsust. Toimet vähendab ka vähene mullaniiskus. Seetõttu on mullaherbitsiidide kasutamisel soovitatav kasutada suuremat veenormi ning märgajat TerraOil 100-200 ml/ha või Grounded 200-400 ml/ha. Märgaja kasutamisel koos mullaherbitsiididega paraneb herbitsiidi efektiivsus. Töölahus katab ebatasase ja kuiva mullapinna ning lisaks aitab see vähendada herbitsiidi toimeainete tungimist sügavamale mullakihtidesse, mis hoiab ära kultuurtaime algarengu pärssimise tugeva vihma korral.


Mullaherbitsiidid

Talirapsipõld sügiselMullaherbitsiidid Butisan Avant 2-2,5 l/ha, Butisan Kombi 2,5 l/ha ja Butisan Star 2,25 l/ha on efektiivse ning pikaajalise mõjuga. Külvijärgsete tugevate põuatingimuste korral võib pritsimist edasi lükata umbrohtude idulehe faasini. Umbrohtude pärislehtede faasis jääb mullaherbitsiidi efektiivsus madalaks. Kõik Butisan herbitsiidid on kõrge efektiivsusega hariliku kesalille, teekummeli, murunurmika, hariliku vesiheina, põldmailase tõrjel. Butisan Avant on lisaks väga efektiivne nii tärkamiseelselt kui ka -järgselt rukki-kasteheina, tähk-rebasheina, hariliku hiirekõrva, valge hanemaltsa, roomava madara e virna ja teiste probleemsete umbrohtude tõrjel. Kui on soov teha umbrohutõrje talirüpsile, siis võib kasutada Butisan Star 2-2,25 l/ha.

Sügisesel on võimalik kasutada ka Teridox 500 EC. Teridox on registreeritud kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks talirapsil enne tärkamist ja tärkamise ajal (BBCH 00-09) või pärast tärkamist (BBCH 10-14) sügisel. Teridoxil on mõõdukas mõju ka põldsinepile ning põldrõikale. Enne rapsi tärkamist võib kasutada ka Brasan 540 EC kulunormiga 2 l/ha.

Täiendväetamine

Mullaherbitsiidiga sobivad paagisegusse ka mitmed taimede kasvu ja arengut soodustavad tooted.

Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha

Kombinatsiooni Ruter AA + Humistar eeliseks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik ning taimede kiire algareng. Humistaris sisalduvad humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Vabu aminohappeid ja toiteelemente sisaldav Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust. Paraneb taimede vastupidavus liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile.

BioSplito 0,5-2 kg/ha

Põldudel, kus on palju taimejäänuseid ja viljeletakse minimeeritud harimist, soovitame lagunemisprotsessi kiirendamiseks BioSplitot. See on bioloogiline toode, mis koosneb mikroorganismide poolt bioloogiliselt sünteesitud ensüümidest ning mikroorganismidest, kes neid ensüüme toodavad. BioSplitot soovitame kasutada kohe pärast eelkultuuri koristamist kas eraldi, koos glüfosaadiga või talirapsi mullaherbitsiidiga. Tänu paremale põhu lagunemisele paraneb mulla struktuur ning füüsikalised ja bioloogilised omadused. Muld rikastub taimedele kättesaadavate toiteelementidega ning väheneb risk toksiinide ja hallituse tekkeks.
BioSplitost põhu lagundajana kirjutasime varasemas Põlluteates

BioSpektrum 0,25 kg/ha

BioSpektrum sisaldab kasulikke mikroorganisme, kelle mõju mullale on mitmekülgne. Toote kasutamisel paranevad mulla bioloogiline aktiivsus ja struktuur, makro- ja mikroelementide omastatavus, taimede stressitaluvus ja haiguskindlus. Mikroorganismid soodustavad ka juurestiku kasvu. Oma elutegevuse käigus eritavad mikroorganismid mulda antibiootilisi aineid, mis aitavad eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeene.
BioSpektrumi mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Kuna mikroorganismid moodustavad spoore, mis ei ole tundlikud ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes, siis jätkub mikroorganismide positiivne mõju ka kevadel. BioSpektrumit pritsitakse (segus herbitsiididega) mullapinnale enne või pärast külvide tärkamist kulunormiga 0,25 kg/ha. BioSpektrumit võib pritsida ka koos BioSplitoga juhul, kui koristusjärgselt jäi põllul BioSplito kasutamata. Mullaherbitsiidi paagisegus kasutada sel juhul kulunorme BioSpektrum 0,25 kg/ha ja BioSplito 0,75 kg/ha.


Kõrreliste umbrohtude tõrje

Mullaherbitsiidide efektiivsus teraviljavarisele jääb madalaks. Kõrreliste umbrohtude ja teraviljavarise tõrjeks soovitame kasutada Agil 100 EC 0,5-1 l/ha, Targa Super 0,75 -1,25 l/ha või Leopard 1-1,5 l/ha. Mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjel võiks kasutada kõrgemaid kulunorme. Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad 2-4 pärislehe faasis, orashein 4-6 pärislehe faasis (10-15 cm).
Pea meeles, et kui õhutemperatuurid on sügisel madalad, siis on toodete mõju aeglasem.
Pritsimistöid ei soovitata ette võtta, kui on oodata öökülma.

Uus toode kõrreliste umbrohtude tõrjeks on Centurion Plus 1,0 l/ha, mille optimaalne kasutusaeg on umbrohu kolmest täislehest kuni võrsumise alguseni. Tootel on väga hea mõju tähkjale kukehirsile, murunurmikale, teravilja varisele, lustetele.

Centurion Plusi mõju murunurmikale
Centurion Plusi mõju murunurmikale, Viljandimaa (sügis 2020).


Clearfield tehnoloogia

Clearfield-sortidel sobib kasutamiseks Clamox 1,5-2 l/ha + märgaja Dash 0,5-1 l/ha rapsi tärkamisest kuni 8 lehe faasini (BBCH 10-18). Clearfield tehnoloogia eeliseks on asjaolu, et ühe pritsimisega saab kontrolli alla nii kaheidulehelised, sh ristõielised, kui ka üheaastased kõrrelised umbrohud. Kui põllul esineb tugevalt teraviljavarist ning orase kasv on aktiivne, tasub ka Clearfield talirapsil teha kõrreliste tõrje selleks mõeldud herbitsiididega (Agil 100 EC, Targa Super, Leopard, Centurion Plus) eraldi töökäiguna. Teraviljaoras konkureerib tugevalt talirapsi taimedega. Kui kõrreliste tõrje teha eraldi, siis saab rahulikult ära oodata ka herbitsiidi Clamox kasutamiseks optimaalseima aja – umbrohtude 2-3 lehe faasi. Nii saab tõrjutud ka teise rindena kasvama läinud oras.
NB! Clearfield tehnoloogia jaoks mõeldud herbitsiide tohib kasutada vaid imasamoksi taluvatel Clearfield (CL) rapsisortidel. Pritsides teisi sorte, on tulemuseks taimiku hävimine.

Maanda talirapsi talvitumise riske

Koostöös taimekaitsevahendite tootjaga BASF pakume talirapsi kasvatustehnoloogia lepingut ehk BOKS lepingut, mis on mõeldud talirapsi talvitumisest tingitud riskide maandamiseks.

Leping tagab jagatud riski Baltic Agro ja põllumajandustootja vahel rapsi täieliku hävimise puhul kevadeks. Kui taliraps on arenenud ja pritsitud vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ning ebasoodsa talvitumise tõttu hävinenud, hüvitab Baltic Agro sügisel kasutatud rapsi herbitsiidi ja talirapsi seemne kogusest 50%.

Lepingu tingimuste kohta küsi piirkondlikult müügiesindajalt.


Ole kursis põllul toimuvaga – telli Põlluteade!

Tellimusega annan nõusoleku Baltic Agro AS-ile minu andmete töötlemiseks lähtudes isikuandmete kaitse põhimõtetest.
Generic placeholder image

BioSplito ja BioSpektrumi katsed

Vaata pikaajaliste katsete tulemusi

Generic placeholder image

Mullaviljakuse parandamine

Loe rohkem Põlluteatest

Prev Next