Butisan Star

Butisan Star on süsteemse toimega herbitsiid kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks rapsil ja rüpsil.

Toime

Butisan Star on efektiivne süsteemse toimega herbitsiid ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Peamiselt mullas toimiv tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib ka kasutada kohe pärast kultuuri ja/või umbrohtude tärkamist. Üheiduleheliste umbrohuliikide idanemisel imendub metasakloor peamiselt läbi koleoptiiliga kaetud idu. Kaheiduleheliste umbrohtude idanemisel imendub metasakloor taimesse peamiselt juurte kaudu, mõningal määral idulehtedest allpool oleva varreosa kaudu. Lehestikule mõjub toimeaine vähe või üldse mitte ja taime sees paikneb ümber minimaalselt. Kvinmerak imendub lehtede ja juurte kaudu ja kandub taimes edasi nii ladva kasvu kui ka ladvast aluse suunas. Tulemuseks on piiratud juurestik ja hormoon-tüüpi mõjud.  

Sarnaselt teistele mullaherbitsiididele mõjub paremini niiskes mullas. Efektiivsust umbrohtudele mõjutavad mulla künnikihi omadused ja selle savisisaldus. See herbitsiid on efektiivsem umbrohtude väga varases arengufaasis.

Kasutamisjuhend

Butisan Star’i efektiivsus umbrohtudele sõltub ilmastikust, mulla niiskusest ja pritsimise ajast. Tärkamiseelne pritsimine annab parema efektiivsuse enamike umbrohuliikide tõrjel. Mõnel juhul on kurereha ja linnurohu tõrje efektiivsem pritsides vahetult tärkamisjärgselt. 

Hoiatused ja soovitused pritsimiseks

  • Kergetel, madala huumusesisaldusega muldadel on Butisan Stari kasutamine ebasoovitatav. Kõrge huumusesisaldusega muldadel kasutatakse herbitsiidi tärkamisjärgselt.
  • Pritsides peale külvi tärkamiseelselt, peavad seemned olema ühtlaselt mullaga kaetud. Ebaühtlase struktuuri või halva katvuse korral pritsida tärkamisjärgselt.
  • Pritsimisel peale tärkamist ära pritsi enne külma – esineb lehtede vahakihi kahjustamise oht. Pritsimisel 1–4 pärislehe faasis (BBCH 11–14) väldi kuuma ja päikesepaistelist ilma ning niiskeid lehti, kuna esineb lehtede vahakihi kahjustamise oht.
  • Pärast preparaadiga pritsimist ei künta ega tehta muud mullaharimist.
  • Pritsides vahetult pärast tugevat vihma, võib rapsil esineda mõningast kasvu pidurdust. Tavaliselt kultuur taastub, kuid hiliskülvi rapsil võib taastumisega probleeme olla.

NB! Maksimaalne lubatud kulunorm: 2,0 - 2,25 l/ha. Maksimum kogust 1,0 metasakloori / ha võib kasutada samal põllul ainult igal 3. aastal.

Suviraps ja -rüps

Mullaniiskus pritsimise ajal mõjutab herbitsiidi efektiivsust rohkem kui pritsimise aeg. Põuatingimustes tuleks pritsida alles pärast vihma või oodata vähemalt tärkamiseni.

Taliraps ja -rüps

Kuiva kevade korral on herbitsiid väiksematele umbrohtudele hea efektiivsusega isegi siis, kui vihma sajab alles 2–3 nädalat pärast tõrjet. Põuatingimustes tuleks pritsida alles pärast vihma või oodata vähemalt tärkamiseni. 2-4 pärislehe faasis pritsides on Butisan Stari efekt suhteliselt madal. Selles kasvufaasis on parim efektiivsus hiirekõrva ja põldkannikese tõrjel.

Otsekülviga taliraps ja -rüps

Herbitsiid sobib laialeheliste umbrohtude, üheaastaste kõrreliste ning varisenud teradest kasvanud teravilja (v.a. rukis ja nisu) tõrjeks. Parim tõrjeefekt saadakse kõrge doosi kasutamisel paraja niiskuse ja madala külvisügavusega rapsipõllul. Põhk olgu enne koristatud.

Paagisegud

Butisan Stari võib segada Focus Ultra ja Fastaciga.

Vee kogus 200-400 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g/l
Pakend 10 l, suspensioonkontsentraat
Tootja BASF