Leopard®

Leopard on selektiivne süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude ning isekülvanud teravilja tõrjeks rapsil, linal, kuid samuti köögiviljadel, ilutaimedel, õunapuuadades ja metsanduses.

Toime

Herbitsiid imendub kiiresti üheiduleheliste umbrohtude lehtede kaudu ning transporditakse sealt nii maapealsetesse kui maa-alustesse kasvukuhikutesse, peatades nende kasvu. Nähtavad sümptomid - lehtede värvuse muutus - on jälgitavad 7 päeva pärast. Herbitsiidi efekt on märgatav esmajoones noortel lehtedel, umbrohud surevad lõplikult 3-4 nädalaga.

Kasutamisjuhend

Intensiivselt kasvavad umbrohud hävivad kiiremini ja paremini. Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad 2-4 pärislehe staadiumis, orashein* on kõige paremini tõrjutav 4-6 pärislehe staadiumis. Kontaktse toime tõttu mullatüüp toote efektiivsust ei mõjuta. 2 tundi pärast pritsimist vihm enam toote efektiivsust ei mõjuta.

Leopard pritsitakse umbrohtude aktiivse kasvu perioodil. Juhul kui umbrohud on suured ning tingimused taimede kasvuks ebasoodsad, soovitatakse kasutada kõrgemaid kulunorme. Isekülvanud taliteraviljade tõrjeks soovitatakse kasutada kõrgemat kulunormi. *Orashein on kõige paremini tõrjutav 4-6 lehe (10-15cm) faasis. Juhul kui orashein on suurem, kasutada toote kõrgemat kulunormi.

Maksimaalne kasutuskordade arv hooajal: 1. Leopard’i ja teiste herbitsiididega pritsimise vahel tuleb hoida vähemalt 7-päevane ooteaeg.

Kulunorm

Kulunorm herbitsiidi kasutamisel sõltub nii umbrohtude liigist kui nende kasvufaasist:

  • kulunorm 1,0 - 1,5 l/ha üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude ja isekülvanud teravilja tõrjeks ja siis, kui umbrohtudel on 2-4 lehte;
  • kulunorm 2,0-2,5 l/ha mitmeaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks ja siis, kui umbrohtudel on 4-6 lehte.
Vee kogus 200-300 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine 50 g/l kvisalofop-P-etüül
Pakend 5 l, emulsioonkontsentraat
Tootja Adama Agan Ltd