Nälkjate ja tigude tõrje

5. august 2022

Nälkjas ja nälkja munad talinisu põllul
Järjest enam näeme sügiseti põldudel kõhtjalgsete poolt põhjustatud kahjustusi ning seda mitte üksnes talirapsil. Viimastel aastatel oleme täheldanud suurenevat kahjustuste hulka ka teraviljapõldudel. Pikalt kestvad soojad ning niisked sügised on suurendanud nälkjate ja tigude arvukust ning kahjustuse ulatust.

Nälkjad ja teod on sarnase eluviisiga, nad on suure sigimisvõimega ja paljunevad kiirelt. Nad on aktiivsed öösel ning võivad liikuda kümnete meetrite kaugusele. Päikest ja kuumust kõhtjalgsed ei talu: päevasel ajal on raske neid põllult leida, sest nad on end peitnud mullakamakate või kivide alla. Seega parim aeg põldude kontrollimiseks on öösel ja varajastel hommikutundidel.

Rapsi- või teraviljapõldudel võib nälkja kahjustuse ära tunda tühimike järgi põllul. Suurim kahju tehakse taimede idanemise perioodil, mil toitutakse paisunud seemne sisust, idudest ja esimestest arenenud juurtest. Kui taim on tärganud, siis on näha nälkjate poolt ära näritud lehti, mis on veidi rebenenud välimusega.

Nälkja poolt kahjustatud talinisu seeme
Nälkja poolt kahjustatud talinisu seeme
Nälkjate poolt kahjustatud talirukki lehed
Nälkjate poolt kahjustatud talirukki lehed
Nälkjate poolt kahjustatud talirapsi lehed
Nälkja poolt kahjustatud talirapsi lehed

Levikut soodustavad tegurid

Ohus on rohkem need põllud, kus viljeletakse otsekülvi ja minimeeritud harimist. Taimejäänused põllul annavad nälkjatele head varjevõimalused, hoiavad mullas paremini niiskust ning minimeeritud mullaharimine ei hävita vajalikul määral nälkjate mune. Kindlasti tasub jälgida ka hilisemaid ning aeglasemalt tärkavaid külve, sest väiksema ja nõrgema taimiku korral on kahjustused suuremad.

Rapsi puhul on kõige ohtlikum aeg kuni nelja pärislehe faasini. Edasi on terve ja elujõuline taim tavaliselt juba nälkjate rünnakule vastupidavam, kuigi suure arvukuse korral võivad nälkjad teha palju kahju ka hilisemas faasis.

Tõrjevahendid

Nälkjate ja tigude tõrjeks soovitame kasutada Ironmax Pro (raudfosfaat), Medel (medaldehüüd) või Sluxx HP (raudfosfaat) graanuleid normiga 7 kg/ha. Eriti kõrge riskiga põldudele (minimeeritud harimine, eelkultuuriks rohumaa või ristik, otsekülv, suur taimejäänuste hulk põllul, ebaühtlane põlluharimine, hiline külviaeg, aeglane taimede kasv, ebaühtlane tärkamine) soovitame esimese tõrje teha isegi enne külvi või siis kohe pärast külvi.

Väga vihmase sügise ning kõrge nälkjate arvukuse korral võib tekkida vajadus tõrjet korrata.